مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Review Of Foreign Affairs
آدرس وب سایت نشریه http://irfajournal.csr.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8221
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مرکز تحقیقات استراتژیک
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه