مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/engineering/civil+engineering/journal/40996
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه شیراز
موضوع فنی مهندسی / عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6160
شاپا الکترونیکی 2364-1843
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه