مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Operations Research
آدرس وب سایت نشریه http://iors.ir/journal/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
موضوع فنی مهندسی / فناوری اطلاعات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1189
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه