مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology
آدرس وب سایت نشریه http://ijogst.put.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه صنعت نفت
موضوع فنی مهندسی / مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-2412
شاپا الکترونیکی 2345-2420
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijogst@put.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالنبی هاشمی مدیر مسئول
2 ریاض خراط سردبیر
3 محمدرضا خسروی نیکو مدیر اجرایی