مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijmsi.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز جهاد دانشگاهی
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-4463
شاپا الکترونیکی 2008-9473
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه