مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Animal Biosystematics
آدرس وب سایت نشریه http://ijab.um.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-434X
شاپا الکترونیکی 2423-4222
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) is published bi-annually by Office of the Vice-chancellor of Research Affairs of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. IJAB publishes original scientific research, not published before or under consideration
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه