مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT
آدرس وب سایت نشریه http://journal.itrc.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
موضوع فنی مهندسی / برق و کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6107
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات International journal of information and communication technology is a research and scientific journal which publishes paper yielded from knowledge garnered original studies and research activities in the field of ICT. Topic and SubTopic : 1. Informa
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه