مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Finance and Managerial Accounting
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن مهندسی مالی ایران
موضوع علوم انسانی / مالی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات با همکاری انجمن حسابداری مدیریت ایران
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه