مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology
آدرس وب سایت نشریه http://mjme.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع فنی مهندسی / مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0406
شاپا الکترونیکی 2383-4447
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات واحد شهر مجلسی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه