مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Economics Studies
آدرس وب سایت نشریه http://uijs.ui.ac.ir/ies/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9643
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات پژوهشی سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه