مشخصات نشریه
عنوان نشریه Global Journal of Environmental Science and Management
آدرس وب سایت نشریه http://www.gjesm.net
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن پسماند ایران
موضوع علوم پایه / محیط زیست
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-3572
شاپا الکترونیکی 2383-3866
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست (GJESM) نشریه علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی است. این نشریه در تاریخ 24 اردیبهشت 1393 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق به اخذ مجوز نشر و همچنین در تاریخ 30 خرداد ماه 1394 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان ن
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه