مشخصات نشریه
عنوان نشریه Environmental Energy and Economic Research
آدرس وب سایت نشریه http://eeer.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن اقتصاد انرژی ایران
موضوع علوم پایه / محیط زیست
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-5772
شاپا الکترونیکی 2345-6760
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه