مشخصات نشریه
عنوان نشریه Desert
آدرس وب سایت نشریه http://jdesert.ut.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-0875
شاپا الکترونیکی 475-2345X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات سوابق: • اولین نشریه بیابان در قالب پژوهشهای علمی در سال1356 با عنوان" مطالعاتی در باره اثرهای انسان و عوامل طبیعی در پیشروی بیابان لوت" توسط این مرکزمنتشرگردیده است. • از سال 1356 تا 1375 انتشار 32 نشریه بیابان. • از سال 137
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه