مشخصات نشریه
عنوان نشریه Crop Breeding Journal
آدرس وب سایت نشریه http://cbjournal.spii.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-868X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نهال و بذر سابق
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه