مشخصات نشریه
عنوان نشریه Categories and General Algebraic Structures with Application
آدرس وب سایت نشریه http://www.cgasa.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهید بهشتی
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-5853
شاپا الکترونیکی 2345-5861
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات "Categories and General Algebraic Structures with Applications" publishes original high quality research papers and invited research and survey articles mainly in two subjects: Categories (algebraic, topological, and applications in mathematics
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه