مشخصات نشریه
عنوان نشریه Bulletin of the Iranian Mathematical Society
آدرس وب سایت نشریه http://bims.iranjournals.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن ریاضی ایران
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 1017-060x
شاپا الکترونیکی 1735-8515
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه