مشخصات نشریه
عنوان نشریه Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing
آدرس وب سایت نشریه http://ajce.bhrc.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
موضوع فنی مهندسی / عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 1563-0854
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه