مشخصات نشریه
عنوان نشریه Archives of Razi Institute
آدرس وب سایت نشریه http://archrazi.com/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
موضوع دامپزشکی / دامپزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 0365-3439
شاپا الکترونیکی 2008-9872
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه