مشخصات نشریه
عنوان نشریه Applied Research on English Language
آدرس وب سایت نشریه http://uijs.ui.ac.ir/are/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان
موضوع علوم انسانی / ادبیات و زبان ها
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0198
شاپا الکترونیکی 53432322
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات عنوان قبلی تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه