# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
ولی الله شجاع پوریان
2
وزارت ورزش و جوانان
3
وزارت ورزش و جوانان
4
وزارت نیرو
5
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
8
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
9
وزارت صنعت، معدن و تجارت
10
وزارت صنعت، معدن و تجارت
11
وزارت صنعت، معدن و تجارت
12
وزارت صنعت، معدن و تجارت
13
وزارت راه و شهر سازی
14
وزارت جهاد کشاورزی
15
وزارت جهاد کشاورزی
16
وزارت جهاد کشاورزی
17
وزارت جهاد کشاورزی
18
وزارت جهاد کشاورزی
19
وزارت جهاد کشاورزی
20
وزارت جهاد کشاورزی
21
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
22
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
23
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
24
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
25
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
26
وزارت آموزش و پرورش
27
وزارت آموزش و پرورش
28
وزارت آموزش و پرورش
29
وزارت امور خارجه
30
وزارت امور خارجه
31
وزارت امور خارجه
32
وزارت امور اقتصادی و دارایی
33
وزارت امور اقتصادی و دارایی
34
ورزش
35
هوشمند سفیدی
36
هنر
37
هرمز هوشمند راد
38
هرمز شجاعی مهر
39
نیوز
40
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
41
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
42
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
43
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
44
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
45
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
46
نیک
47
نعمت الله شهبازی
48
نصرت الله طاقتی احسن
49
نشریه هفت شهر
50
نشریه المپبک
51
نسیم
52
نرجس رجایی
53
نخست
54
ناصر قدیری رازلیقی
55
ناجا
56
ناجا
57
ناجا
58
ناجا
59
ناجا
60
ناجا
61
ناجا
62
ناجا
63
ناجا
64
ناجا
65
ناجا
66
ناجا
67
ناجا
68
ناجا
69
ناجا
70
ناجا
71
ناجا
72
ناجا
73
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
74
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
75
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
76
موسسه نساجی امروز
77
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
78
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
79
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
80
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
81
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
82
موسسه مطالعات هنر اسلامی
83
موسسه مطالعات ملی
84
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
85
موسسه مطالعات علوم شناختی
86
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
87
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
88
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
89
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
90
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
91
موسسه کیهان
92
موسسه کیهان
93
مؤسسه کلبه امید مازرون
94
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
95
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
96
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
97
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
98
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
99
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
100
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
101
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
102
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
103
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
104
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
105
موسسه فرهنگی هنری
106
موسسه فرهنگی نبأ مبین
107
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
108
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
109
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
110
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
111
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
112
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
113
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
114
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
115
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
116
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
117
موسسه شیعه شناسی
118
موسسه شیعه شناسی
119
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
120
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
121
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
122
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
123
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
124
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
125
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
126
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
127
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
128
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
129
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
130
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
131
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
132
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
133
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
134
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
135
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
136
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
137
مؤسسه رسانه گستر ساده
138
موسسه خبرگزاری مهر
139
موسسه خبرگزاری رسا
140
موسسه خانه کتاب ایران
141
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
142
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
143
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
144
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
145
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
146
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
147
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
148
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
149
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
150
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
151
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
152
موسسه تحقیقات شیلات ایران
153
موسسه تحقیقات شیلات ایران
154
موسسه تحقیقات خاک و آب
155
موسسه تحقیقات خاک و آب
156
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
157
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
158
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
159
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
160
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
161
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
162
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
163
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
164
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
165
موسسه تحقیقات پنبه ایران
166
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
167
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
168
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
169
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
170
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
171
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
172
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
173
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
174
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
175
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
176
موسسه باغ کتاب تهران
177
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
178
موسسه انتشارات امید مجد
179
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
180
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
181
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
182
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
183
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
184
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
185
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
186
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
187
موسسه آموزش عالی قشم
188
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
189
موسسه آموزش عالی سبز
190
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
191
مؤسسه افق رسانه پویا
192
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
193
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
194
موسسه اطلاعات
195
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
196
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
197
مهرداد بذرپاش
198
مهدی رحمانیان
199
مهدی بگلری
200
منصور مظفری
201
مظفر حاجیان حسین آبادی
202
مصطفی کواکبیان
203
مصطفی خان زادی
204
مسعود داودی
205
مسعود جلالی یرزگر
206
مسیح الله سلطانی
207
میزبان بابلسر
208
مرکز نشر میراث مکتوب
209
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
210
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
211
مرکز ملی جهانی شدن
212
مرکز مطالعات مدیریت ایران
213
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
214
مرکز فقهی ائمه اطهار
215
مرکز رسانه قوه قضاییه
216
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
217
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
218
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
219
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
220
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
221
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
222
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
223
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
224
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
225
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
226
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
227
مرکز پژوهشی هنر و معماری
228
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
229
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
230
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
231
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
232
مرکز آموزش مدیریت دولتی
233
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
234
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
235
مرکز آمار ایران
236
مرکز آمار ایران
237
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
238
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
239
مرتضی داستانی
240
میرایوب پیرایش قهوه چی
241
مدرسه اسلامی هنر
242
محمود حیدری
243
محمد هادیفر
244
محمدمهدی جعفری زاده
245
محمد مسعود ارکان
246
محمدکاظم شکوهی راد
247
محمدعلی وکیلی
248
محمد عسلی
249
محمدصادق طاهری
250
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
251
محمدرضا سعدی
252
محمدرضا ربانی
253
مجمع عالی حکمت اسلامی
254
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
255
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
256
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
257
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
258
مجمع تشخیص مصلحت نظام
259
مجمع تشخیص مصلحت نظام
260
مجمع تشخیص مصلحت نظام
261
مجمع تشخیص مصلحت نظام
262
مجمع تشخیص مصلحت نظام
263
مجله معلق
264
مجله مثبت
265
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
266
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
267
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
268
مجلس شورای اسلامی
269
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
270
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
271
مجتبی وحید گلپایگانی
272
مجابی
273
ماهنامه فیلم
274
مازیار هوشمند
275
م
276
لاله شیخی مقدم
277
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
278
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
279
کمیته ملی انرژی
280
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
281
کتاب
282
کامران احمدپور
283
ک
284
قوه قضائیه-مرکز رسانه
285
قوه قضائیه
286
قلم
287
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
288
فیروز نعیم محبوبی
289
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
290
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
291
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
292
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
293
فرا
294
ف
295
غلامرضا جعفرپور مقدم
296
غلامحسین واحدی پور تبریزی
297
غلامحسین عطایی دریایی
298
علی یوسف پور
299
علی میرزایی
300
علی صالح آبادی
301
علیرضا علی احمدی
302
علیرضا دبیر
303
علی دهباشی
304
علی اکبر بهبهانی
305
علی آقا محمدی
306
عقیق
307
عصر
308
عبداله جعفرعلی جاسبی
309
عبداله جعفرعلی جاسبی
310
عباسعلی بهاری اردشیری
311
طلیعه خادمیان
312
طب اعتیاد
313
صاحب امتیاز
314
صاحب امتیاز
315
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
316
شورای عالی انقلاب فرهنگی
317
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
318
شهرزاد پیمان
319
شهر دانش
320
شهر دانش
321
شهر دانش
322
شهرداری مشهد
323
شهرداری تهران
324
شهرداری اصفهان
325
شهرداری اصفهان
326
شمسی پورمحمدی
327
شکرالله رضازاده شرمه
328
شرکت وارش
329
شرکت همشهری
330
شرکت هفت صبح ماندگار
331
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
332
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
333
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
334
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
335
شرکت مینا گستر امروز
336
شرکت ملی نفت ایران
337
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
338
شرکت کارون پیام اکسین
339
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
340
شرکت صنایع الکترونیک ایران
341
شرکت سهامی بیمه ایران
342
شرکت رسانه اصفهان امروز
343
شرکت دنیای اقتصاد تابان
344
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
345
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
346
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
347
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
348
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
349
شرکت بین المللی پارت طب ارس
350
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
351
سینما
352
سیناوب
353
سیناوب
354
سیده فاطمه درواری
355
سیده طناز جعفری
356
سید محمدطاهر موسوی زاده
357
سید محمد صفی زاده
358
سیدمحمد صفی زاده
359
سید مالک حسینی
360
سید فخرالدین شبیری
361
سید علی ریاض
362
سید علی بابامیری
363
سید عبدالعظیم موسوی
364
سید حکمت الله موسوی
365
سید اصغر ملاسعیدی
366
سید اصغر ملاسعیدی
367
ساقی باقری نیا
368
سازمان هواشناسی کشور
369
سازمان هواشناسی کشور
370
سازمان هلال احمر
371
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
372
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
373
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
374
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
375
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
376
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
377
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
378
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
379
سازمان صدا و سیما
380
سازمان سنجش و آموزش کشور
381
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
382
سازمان دانش آموزی
383
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
384
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
385
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
386
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
387
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
388
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
389
سازمان جغرافیایی
390
سازمان ثبت احوال کشور
391
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
392
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
393
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
394
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
395
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
396
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
397
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
398
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
399
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
400
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
401
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
402
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
403
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
404
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
405
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
406
سازمان تبلیغات اسلامی
407
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
408
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
409
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
410
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
411
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
412
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
413
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
414
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
415
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
416
سازمان پزشکی قانونی کشور
417
سازمان بورس و اوراق بهادار
418
سازمان بسیج مستضعفین
419
سازمان بسیج اساتید
420
سازمان بسیج اساتید
421
سازمان بسیج اساتید
422
سازمان بسیج اساتید
423
سازمان بسیج اساتید
424
سازمان انرژی اتمی
425
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
426
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
427
سازمان امور مالیاتی کشور
428
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
429
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
430
س
431
زندگی
432
زنان
433
رضا محزونیه
434
رضا صابری خورزوقی
435
رضا حسن زاده اشرفی
436
رضا حسن زاده اشرفی
437
رحمان بابازاده
438
ریاست جمهوری
439
ریاست جمهوری
440
ریاست جمهوری
441
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
442
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
443
دیوان محاسبات کشور
444
دکتر نوروزی
445
دکتر نصر اله مرادی کر
446
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
447
دکتر علی کارگری
448
دکتر عامری
449
دکتر ضیاء تاج الدین
450
دکتر روح اله طاهرخانی
451
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
452
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
453
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
454
دکتر بهروز مشایخی
455
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
456
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
457
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
458
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
459
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
460
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
461
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
462
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
463
دفتر تبلیغات
464
دفتر تبلیغات
465
دفتر تبلیغات
466
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
467
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
468
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
469
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
470
دانشگاه هنر اصفهان
471
دانشگاه هنر اصفهان
472
دانشگاه هنر اصفهان
473
دانشگاه هنر
474
دانشگاه هنر
475
دانشگاه هنر
476
دانشگاه هنر
477
دانشگاه هرمزگان
478
دانشگاه هرمزگان
479
دانشگاه های منطقه غرب کشور
480
دانشگاه های منطقه غرب کشور
481
دانشگاه ملایر
482
دانشگاه ملایر
483
دانشگاه ملایر
484
دانشگاه ملایر
485
دانشگاه ملایر
486
دانشگاه مفید
487
دانشگاه مفید
488
دانشگاه مفید
489
دانشگاه مفید
490
دانشگاه معارف اسلامی
491
دانشگاه مراغه
492
دانشگاه مذاهب اسلامی
493
دانشگاه مذاهب اسلامی
494
دانشگاه مذاهب اسلامی
495
دانشگاه مذاهب اسلامی
496
دانشگاه مذاهب اسلامی
497
دانشگاه مذاهب اسلامی
498
دانشگاه محقق اردبیلی
499
دانشگاه محقق اردبیلی
500
دانشگاه محقق اردبیلی
501
دانشگاه محیط زیست
502
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
503
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
504
دانشگاه مالک اشتر
505
دانشگاه مالک اشتر
506
دانشگاه مازندران
507
دانشگاه مازندران
508
دانشگاه مازندران
509
دانشگاه مازندران
510
دانشگاه مازندران
511
دانشگاه مازندران
512
دانشگاه مازندران
513
دانشگاه مازندران
514
دانشگاه مازندران
515
دانشگاه مازندران
516
دانشگاه مازندران
517
دانشگاه مازندران
518
دانشگاه مازندران
519
دانشگاه مازندران
520
دانشگاه مازندران
521
دانشگاه مازندران
522
دانشگاه مازندران
523
دانشگاه مازندران
524
دانشگاه مازندران
525
دانشگاه مازندران
526
دانشگاه مازندران
527
دانشگاه مازندران
528
دانشگاه لرستان
529
دانشگاه گنبد کاووس
530
دانشگاه گنبد کاووس
531
دانشگاه گلستان
532
دانشگاه گلستان
533
دانشگاه گلستان
534
دانشگاه گیلان
535
دانشگاه گیلان
536
دانشگاه گیلان
537
دانشگاه گیلان
538
دانشگاه گیلان
539
دانشگاه گیلان
540
دانشگاه گیلان
541
دانشگاه گیلان
542
دانشگاه گیلان
543
دانشگاه گیلان
544
دانشگاه گیلان
545
دانشگاه گیلان
546
دانشگاه گیلان
547
دانشگاه گیلان
548
دانشگاه گیلان
549
دانشگاه گیلان
550
دانشگاه گیلان
551
دانشگاه گیلان
552
دانشگاه گیلان
553
دانشگاه گیلان
554
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
555
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
556
دانشگاه کردستان
557
دانشگاه کردستان
558
دانشگاه کردستان
559
دانشگاه کاشان
560
دانشگاه کاشان
561
دانشگاه کاشان
562
دانشگاه کاشان
563
دانشگاه کاشان
564
دانشگاه کاشان
565
دانشگاه کاشان
566
دانشگاه کاشان
567
دانشگاه کاشان
568
دانشگاه قم
569
دانشگاه قم
570
دانشگاه قم
571
دانشگاه قم
572
دانشگاه قم
573
دانشگاه فنی و حرفه ای
574
دانشگاه فرهنگیان
575
دانشگاه فرهنگیان
576
دانشگاه فرهنگیان
577
دانشگاه فرهنگیان
578
دانشگاه فرهنگیان
579
دانشگاه فرهنگیان
580
دانشگاه فرهنگیان
581
دانشگاه فرهنگیان
582
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
583
دانشگاه فردوسی مشهد
584
دانشگاه فردوسی مشهد
585
دانشگاه فردوسی مشهد
586
دانشگاه فردوسی مشهد
587
دانشگاه فردوسی مشهد
588
دانشگاه فردوسی مشهد
589
دانشگاه فردوسی مشهد
590
دانشگاه فردوسی مشهد
591
دانشگاه فردوسی مشهد
592
دانشگاه فردوسی مشهد
593
دانشگاه فردوسی مشهد
594
دانشگاه فردوسی مشهد
595
دانشگاه فردوسی مشهد
596
دانشگاه فردوسی مشهد
597
دانشگاه فردوسی مشهد
598
دانشگاه فردوسی مشهد
599
دانشگاه فردوسی مشهد
600
دانشگاه فردوسی مشهد
601
دانشگاه فردوسی مشهد
602
دانشگاه فردوسی مشهد
603
دانشگاه فردوسی مشهد
604
دانشگاه فردوسی مشهد
605
دانشگاه فردوسی مشهد
606
دانشگاه فردوسی مشهد
607
دانشگاه فردوسی مشهد
608
دانشگاه فردوسی مشهد
609
دانشگاه فردوسی مشهد
610
دانشگاه فردوسی مشهد
611
دانشگاه فردوسی مشهد
612
دانشگاه فردوسی مشهد
613
دانشگاه فردوسی مشهد
614
دانشگاه فردوسی مشهد
615
دانشگاه فردوسی مشهد
616
دانشگاه فردوسی مشهد
617
دانشگاه فردوسی مشهد
618
دانشگاه فردوسی مشهد
619
دانشگاه فردوسی مشهد
620
دانشگاه فردوسی مشهد
621
دانشگاه فردوسی مشهد
622
دانشگاه فردوسی مشهد
623
دانشگاه فردوسی مشهد
624
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
625
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
626
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
627
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
628
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
629
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
630
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
631
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
632
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
633
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
634
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
635
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
636
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
637
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
638
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
639
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
640
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
641
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
642
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
643
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
644
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
645
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
646
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
647
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
648
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
649
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
650
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
651
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
652
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
653
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
654
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
655
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
656
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
657
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
658
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
659
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
660
دانشگاه علوم پزشکی همدان
661
دانشگاه علوم پزشکی همدان
662
دانشگاه علوم پزشکی همدان
663
دانشگاه علوم پزشکی همدان
664
دانشگاه علوم پزشکی همدان
665
دانشگاه علوم پزشکی همدان
666
دانشگاه علوم پزشکی همدان
667
دانشگاه علوم پزشکی همدان
668
دانشگاه علوم پزشکی همدان
669
دانشگاه علوم پزشکی همدان
670
دانشگاه علوم پزشکی همدان
671
دانشگاه علوم پزشکی همدان
672
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
673
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
674
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
675
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
676
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
677
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
678
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
679
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
680
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
681
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
682
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
683
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
684
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
685
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
686
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
687
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
688
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
689
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
690
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
691
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
692
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
693
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
694
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
695
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
696
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
697
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
698
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
699
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
700
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
701
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
702
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
703
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
704
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
705
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
706
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
707
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
708
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
709
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
710
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
711
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
712
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
713
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
714
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
715
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
716
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
717
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
718
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
719
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
720
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
721
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
722
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
723
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
724
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
725
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
726
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
727
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
728
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
729
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
730
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
731
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
732
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
733
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
734
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
735
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
736
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
737
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
738
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
739
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
740
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
741
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
742
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
743
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
744
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
745
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
746
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
747
دانشگاه علوم پزشکی قم
748
دانشگاه علوم پزشکی قم
749
دانشگاه علوم پزشکی قم
750
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
751
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
752
دانشگاه علوم پزشکی فسا
753
دانشگاه علوم پزشکی فسا
754
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
755
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
756
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
757
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
758
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
759
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
760
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
761
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
762
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
763
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
764
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
765
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
766
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
767
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
768
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
769
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
770
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
771
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
772
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
773
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
774
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
775
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
776
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
777
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
778
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
779
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
780
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
781
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
782
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
783
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
784
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
785
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
786
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
787
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
788
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
789
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
790
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
791
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
792
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
793
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
794
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
795
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
796
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
797
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
798
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
799
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
800
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
801
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
802
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
803
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
804
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
805
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
806
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
807
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
808
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
809
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
810
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
811
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
812
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
813
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
814
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
815
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
816
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
817
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
818
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
819
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
820
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
821
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
822
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
823
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
824
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
825
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
826
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
827
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
828
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
829
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
830
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
831
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
832
دانشگاه علوم پزشکی یزد
833
دانشگاه علوم پزشکی یزد
834
دانشگاه علوم پزشکی یزد
835
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
836
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
837
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
838
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
839
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
840
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
841
دانشگاه علوم پزشکی زابل
842
دانشگاه علوم پزشکی زابل
843
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
844
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
845
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
846
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
847
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
848
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
849
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
850
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
851
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
852
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
853
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
854
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
855
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
856
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
857
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
858
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
859
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
860
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
861
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
862
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
863
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
864
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
865
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
866
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
867
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
868
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
869
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
870
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
871
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
872
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
873
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
874
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
875
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
876
دانشگاه علوم پزشکی تهران
877
دانشگاه علوم پزشکی تهران
878
دانشگاه علوم پزشکی تهران
879
دانشگاه علوم پزشکی تهران
880
دانشگاه علوم پزشکی تهران
881
دانشگاه علوم پزشکی تهران
882
دانشگاه علوم پزشکی تهران
883
دانشگاه علوم پزشکی تهران
884
دانشگاه علوم پزشکی تهران
885
دانشگاه علوم پزشکی تهران
886
دانشگاه علوم پزشکی تهران
887
دانشگاه علوم پزشکی تهران
888
دانشگاه علوم پزشکی تهران
889
دانشگاه علوم پزشکی تهران
890
دانشگاه علوم پزشکی تهران
891
دانشگاه علوم پزشکی تهران
892
دانشگاه علوم پزشکی تهران
893
دانشگاه علوم پزشکی تهران
894
دانشگاه علوم پزشکی تهران
895
دانشگاه علوم پزشکی تهران
896
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
897
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
898
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
899
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
900
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
901
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
902
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
903
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
904
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
905
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
906
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
907
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
908
دانشگاه علوم پزشکی بم
909
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
910
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
911
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
912
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
913
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
914
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
915
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
916
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
917
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
918
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
919
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
920
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
921
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
922
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
923
دانشگاه علوم پزشکی بابل
924
دانشگاه علوم پزشکی بابل
925
دانشگاه علوم پزشکی بابل
926
دانشگاه علوم پزشکی بابل
927
دانشگاه علوم پزشکی البرز
928
دانشگاه علوم پزشکی البرز
929
دانشگاه علوم پزشکی البرز
930
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
931
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
932
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
933
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
934
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
935
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
936
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
937
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
938
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
939
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
940
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
941
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
942
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
943
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
944
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
945
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
946
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
947
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
948
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
949
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
950
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
951
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
952
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
953
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
954
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
955
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
956
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
957
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
958
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
959
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
960
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
961
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
962
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
963
دانشگاه علوم پزشکی ایران
964
دانشگاه علوم پزشکی ایران
965
دانشگاه علوم پزشکی ایران
966
دانشگاه علوم پزشکی ایران
967
دانشگاه علوم پزشکی ایران
968
دانشگاه علوم پزشکی ایران
969
دانشگاه علوم پزشکی ایران
970
دانشگاه علوم پزشکی ایران
971
دانشگاه علوم پزشکی ایران
972
دانشگاه علوم پزشکی ایران
973
دانشگاه علوم پزشکی ایران
974
دانشگاه علوم پزشکی اراک
975
دانشگاه علوم پزشکی اراک
976
دانشگاه علوم پزشکی اراک
977
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
978
دانشگاه علوم پزشکی
979
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
980
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
981
دانشگاه علوم انتظامی
982
دانشگاه علوم انتظامی
983
دانشگاه علوم انتظامی
984
دانشگاه علوم انتظامی
985
دانشگاه علوم انتظامی
986
دانشگاه علوم انتظامی
987
دانشگاه علوم انتظامی
988
دانشگاه علوم انتظامی
989
دانشگاه علوم انتظامی
990
دانشگاه علوم انتظامی
991
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
992
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
993
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
994
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
995
دانشگاه علم و فرهنگ
996
دانشگاه علم و فرهنگ
997
دانشگاه علم و صنعت ایران
998
دانشگاه علم و صنعت ایران
999
دانشگاه علم و صنعت ایران
1000
دانشگاه علم و صنعت ایران
1001
دانشگاه علم و صنعت ایران
1002
دانشگاه علم و صنعت ایران
1003
دانشگاه علم و صنعت ایران
1004
دانشگاه علم و صنعت ایران
1005
دانشگاه علم و صنعت ایران
1006
دانشگاه علم و صنعت ایران
1007
دانشگاه علم و صنعت ایران
1008
دانشگاه علامه طباطبائی
1009
دانشگاه علامه طباطبائی
1010
دانشگاه علامه طباطبائی
1011
دانشگاه علامه طباطبائی
1012
دانشگاه علامه طباطبائی
1013
دانشگاه علامه طباطبائی
1014
دانشگاه علامه طباطبائی
1015
دانشگاه علامه طباطبائی
1016
دانشگاه علامه طباطبائی
1017
دانشگاه علامه طباطبائی
1018
دانشگاه علامه طباطبائی
1019
دانشگاه علامه طباطبائی
1020
دانشگاه علامه طباطبائی
1021
دانشگاه علامه طباطبائی
1022
دانشگاه علامه طباطبائی
1023
دانشگاه علامه طباطبائی
1024
دانشگاه علامه طباطبائی
1025
دانشگاه علامه طباطبائی
1026
دانشگاه علامه طباطبائی
1027
دانشگاه علامه طباطبائی
1028
دانشگاه علامه طباطبائی
1029
دانشگاه علامه طباطبائی
1030
دانشگاه علامه طباطبائی
1031
دانشگاه علامه طباطبائی
1032
دانشگاه علامه طباطبائی
1033
دانشگاه علامه طباطبائی
1034
دانشگاه علامه طباطبائی
1035
دانشگاه علامه طباطبائی
1036
دانشگاه علامه طباطبایی
1037
دانشگاه علامه طباطبایی
1038
دانشگاه علامه طباطبایی
1039
دانشگاه علامه طباطبایی
1040
دانشگاه علامه طباطبایی
1041
دانشگاه علامه طباطبایی
1042
دانشگاه علامه طباطبایی
1043
دانشگاه علامه طباطبایی
1044
دانشگاه علامه طباطبایی
1045
دانشگاه علامه طباطبایی
1046
دانشگاه علامه طباطبایی
1047
دانشگاه علامه طباطبایی
1048
دانشگاه علامه طباطبایی
1049
دانشگاه عدالت
1050
دانشگاه عدالت
1051
دانشگاه عدالت
1052
دانشگاه عدالت
1053
دانشگاه عدالت
1054
دانشگاه عدالت
1055
دانشگاه عدالت
1056
دانشگاه عدالت
1057
دانشگاه عدالت
1058
دانشگاه عالی دفاع ملی
1059
دانشگاه عالی دفاع ملی
1060
دانشگاه عالی دفاع ملی
1061
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1062
دانشگاه صنعت نفت
1063
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1064
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1065
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1066
دانشگاه صنعتی شریف
1067
دانشگاه صنعتی شریف
1068
دانشگاه صنعتی شریف
1069
دانشگاه صنعتی شریف
1070
دانشگاه صنعتی شریف
1071
دانشگاه صنعتی شاهرود
1072
دانشگاه صنعتی شاهرود
1073
دانشگاه صنعتی شاهرود
1074
دانشگاه صنعتی شاهرود
1075
دانشگاه صنعتی شاهرود
1076
دانشگاه صنعتی شاهرود
1077
دانشگاه صنعتی شاهرود
1078
دانشگاه صنعتی شاهرود
1079
دانشگاه صنعتی شاهرود
1080
دانشگاه صنعتی شاهرود
1081
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1082
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1083
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1084
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1085
دانشگاه صنعتی اصفهان
1086
دانشگاه صنعتی اصفهان
1087
دانشگاه صنعتی اصفهان
1088
دانشگاه صنعتی اصفهان
1089
دانشگاه صنعتی اصفهان
1090
دانشگاه صنعتی اصفهان
1091
دانشگاه صدا و سیما
1092
دانشگاه شهرکرد
1093
دانشگاه شهرکرد
1094
دانشگاه شهرکرد
1095
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1096
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1097
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1098
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1099
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1100
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1101
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1102
دانشگاه شهید رجائی
1103
دانشگاه شهید رجائی
1104
دانشگاه شهید رجائی
1105
دانشگاه شهید رجائی
1106
دانشگاه شهید رجائی
1107
دانشگاه شهید رجائی
1108
دانشگاه شهید رجائی
1109
دانشگاه شهید چمران اهواز
1110
دانشگاه شهید چمران اهواز
1111
دانشگاه شهید چمران اهواز
1112
دانشگاه شهید چمران اهواز
1113
دانشگاه شهید چمران اهواز
1114
دانشگاه شهید چمران اهواز
1115
دانشگاه شهید چمران اهواز
1116
دانشگاه شهید چمران اهواز
1117
دانشگاه شهید چمران اهواز
1118
دانشگاه شهید چمران اهواز
1119
دانشگاه شهید چمران اهواز
1120
دانشگاه شهید چمران اهواز
1121
دانشگاه شهید چمران اهواز
1122
دانشگاه شهید چمران اهواز
1123
دانشگاه شهید چمران اهواز
1124
دانشگاه شهید چمران اهواز
1125
دانشگاه شهید چمران اهواز
1126
دانشگاه شهید چمران اهواز
1127
دانشگاه شهید چمران
1128
دانشگاه شهید چمران
1129
دانشگاه شهید چمران
1130
دانشگاه شهید چمران
1131
دانشگاه شهید چمران
1132
دانشگاه شهید چمران
1133
دانشگاه شهید چمران
1134
دانشگاه شهید چمران
1135
دانشگاه شهید چمران
1136
دانشگاه شهید چمران
1137
دانشگاه شهید بهشتی
1138
دانشگاه شهید بهشتی
1139
دانشگاه شهید بهشتی
1140
دانشگاه شهید بهشتی
1141
دانشگاه شهید بهشتی
1142
دانشگاه شهید بهشتی
1143
دانشگاه شهید بهشتی
1144
دانشگاه شهید بهشتی
1145
دانشگاه شهید بهشتی
1146
دانشگاه شهید بهشتی
1147
دانشگاه شهید بهشتی
1148
دانشگاه شهید بهشتی
1149
دانشگاه شهید بهشتی
1150
دانشگاه شهید بهشتی
1151
دانشگاه شهید بهشتی
1152
دانشگاه شهید بهشتی
1153
دانشگاه شهید بهشتی
1154
دانشگاه شهید بهشتی
1155
دانشگاه شهید بهشتی
1156
دانشگاه شهید بهشتی
1157
دانشگاه شهید بهشتی
1158
دانشگاه شهید بهشتی
1159
دانشگاه شهید بهشتی
1160
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1161
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1162
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1163
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1164
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1165
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1166
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1167
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1168
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1169
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1170
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1171
دانشگاه شیراز
1172
دانشگاه شیراز
1173
دانشگاه شیراز
1174
دانشگاه شیراز
1175
دانشگاه شیراز
1176
دانشگاه شیراز
1177
دانشگاه شیراز
1178
دانشگاه شیراز
1179
دانشگاه شیراز
1180
دانشگاه شیراز
1181
دانشگاه شیراز
1182
دانشگاه شیراز
1183
دانشگاه شیراز
1184
دانشگاه شیراز
1185
دانشگاه شیراز
1186
دانشگاه شیراز
1187
دانشگاه شیراز
1188
دانشگاه شیراز
1189
دانشگاه شیراز
1190
دانشگاه شیراز
1191
دانشگاه شیراز
1192
دانشگاه شیراز
1193
دانشگاه شاهد
1194
دانشگاه شاهد
1195
دانشگاه شاهد
1196
دانشگاه شاهد
1197
دانشگاه شاهد
1198
دانشگاه شاهد
1199
دانشگاه شاهد
1200
دانشگاه شاهد
1201
دانشگاه شاهد
1202
دانشگاه شاهد
1203
دانشگاه شاهد
1204
دانشگاه شاهد
1205
دانشگاه سمنان
1206
دانشگاه سمنان
1207
دانشگاه سمنان
1208
دانشگاه سمنان
1209
دانشگاه سمنان
1210
دانشگاه سمنان
1211
دانشگاه سمنان
1212
دانشگاه سمنان
1213
دانشگاه سمنان
1214
دانشگاه سمنان
1215
دانشگاه سمنان
1216
دانشگاه سمنان
1217
دانشگاه سمنان
1218
دانشگاه سمنان
1219
دانشگاه سمنان
1220
دانشگاه سمنان
1221
دانشگاه سمنان
1222
دانشگاه سمنان
1223
دانشگاه سمنان
1224
دانشگاه سمنان
1225
دانشگاه سمنان
1226
دانشگاه سمنان
1227
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1228
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1229
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1230
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1231
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1232
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1233
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1234
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1235
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1236
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1237
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1238
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1239
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1240
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1241
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1242
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1243
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1244
دانشگاه زنجان
1245
دانشگاه زنجان
1246
دانشگاه زنجان
1247
دانشگاه زنجان
1248
دانشگاه زنجان
1249
دانشگاه یزد
1250
دانشگاه یزد
1251
دانشگاه یزد
1252
دانشگاه یزد
1253
دانشگاه یزد
1254
دانشگاه یزد
1255
دانشگاه یزد
1256
دانشگاه یزد
1257
دانشگاه یزد
1258
دانشگاه یزد
1259
دانشگاه زابل
1260
دانشگاه زابل
1261
دانشگاه زابل
1262
دانشگاه رازی کرمانشاه
1263
دانشگاه رازی کرمانشاه
1264
دانشگاه رازی کرمانشاه
1265
دانشگاه رازی کرمانشاه
1266
دانشگاه رازی کرمانشاه
1267
دانشگاه رازی کرمانشاه
1268
دانشگاه رازی کرمانشاه
1269
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
1270
دانشگاه دامغان
1271
دانشگاه دامغان
1272
دانشگاه دامغان
1273
دانشگاه دامغان
1274
دانشگاه خوارزمی
1275
دانشگاه خوارزمی
1276
دانشگاه خوارزمی
1277
دانشگاه خوارزمی
1278
دانشگاه خوارزمی
1279
دانشگاه خوارزمی
1280
دانشگاه خوارزمی
1281
دانشگاه خوارزمی
1282
دانشگاه خوارزمی
1283
دانشگاه خوارزمی
1284
دانشگاه خوارزمی
1285
دانشگاه خوارزمی
1286
دانشگاه خوارزمی
1287
دانشگاه خوارزمی
1288
دانشگاه خوارزمی
1289
دانشگاه خوارزمی
1290
دانشگاه خوارزمی
1291
دانشگاه خوارزمی
1292
دانشگاه خوارزمی
1293
دانشگاه خوارزمی
1294
دانشگاه خوارزمی
1295
دانشگاه خوارزمی
1296
دانشگاه خوارزمی
1297
دانشگاه خوارزمی
1298
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1299
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1300
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1301
دانشگاه خلیج فارس
1302
دانشگاه خلیج فارس
1303
دانشگاه خلیج فارس
1304
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1305
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1306
دانشگاه خاتم
1307
دانشگاه حکیم سبزواری
1308
دانشگاه حکیم سبزواری
1309
دانشگاه حکیم سبزواری
1310
دانشگاه جامع امام حسین
1311
دانشگاه جامع امام حسین
1312
دانشگاه جامع امام حسین
1313
دانشگاه جامع امام حسین
1314
دانشگاه جامع امام حسین
1315
دانشگاه جامع امام حسین
1316
دانشگاه جامع امام حسین
1317
دانشگاه جامع امام حسین
1318
دانشگاه جامع امام حسین
1319
دانشگاه جامع امام حسین
1320
دانشگاه جامع امام حسین
1321
دانشگاه جامع امام حسین
1322
دانشگاه جامع امام حسین
1323
دانشگاه جامع امام حسین
1324
دانشگاه جامع امام حسین
1325
دانشگاه جامع امام حسین
1326
دانشگاه جامع امام حسین
1327
دانشگاه جامع امام حسین
1328
دانشگاه تهران
1329
دانشگاه تهران
1330
دانشگاه تهران
1331
دانشگاه تهران
1332
دانشگاه تهران
1333
دانشگاه تهران
1334
دانشگاه تهران
1335
دانشگاه تهران
1336
دانشگاه تهران
1337
دانشگاه تهران
1338
دانشگاه تهران
1339
دانشگاه تهران
1340
دانشگاه تهران
1341
دانشگاه تهران
1342
دانشگاه تهران
1343
دانشگاه تهران
1344
دانشگاه تهران
1345
دانشگاه تهران
1346
دانشگاه تهران
1347
دانشگاه تهران
1348
دانشگاه تهران
1349
دانشگاه تهران
1350
دانشگاه تهران
1351
دانشگاه تهران
1352
دانشگاه تهران
1353
دانشگاه تهران
1354
دانشگاه تهران
1355
دانشگاه تهران
1356
دانشگاه تهران
1357
دانشگاه تهران
1358
دانشگاه تهران
1359
دانشگاه تهران
1360
دانشگاه تهران
1361
دانشگاه تهران
1362
دانشگاه تهران
1363
دانشگاه تهران
1364
دانشگاه تهران
1365
دانشگاه تهران
1366
دانشگاه تهران
1367
دانشگاه تهران
1368
دانشگاه تهران
1369
دانشگاه تهران
1370
دانشگاه تهران
1371
دانشگاه تهران
1372
دانشگاه تهران
1373
دانشگاه تهران
1374
دانشگاه تهران
1375
دانشگاه تهران
1376
دانشگاه تهران
1377
دانشگاه تهران
1378
دانشگاه تهران
1379
دانشگاه تهران
1380
دانشگاه تهران
1381
دانشگاه تهران
1382
دانشگاه تهران
1383
دانشگاه تهران
1384
دانشگاه تهران
1385
دانشگاه تهران
1386
دانشگاه تهران
1387
دانشگاه تهران
1388
دانشگاه تهران
1389
دانشگاه تهران
1390
دانشگاه تهران
1391
دانشگاه تهران
1392
دانشگاه تهران
1393
دانشگاه تهران
1394
دانشگاه تهران
1395
دانشگاه تهران
1396
دانشگاه تهران
1397
دانشگاه تهران
1398
دانشگاه تهران
1399
دانشگاه تهران
1400
دانشگاه تهران
1401
دانشگاه تهران
1402
دانشگاه تهران
1403
دانشگاه تهران
1404
دانشگاه تهران
1405
دانشگاه تهران
1406
دانشگاه تهران
1407
دانشگاه تهران
1408
دانشگاه تهران
1409
دانشگاه تهران
1410
دانشگاه تهران
1411
دانشگاه تهران
1412
دانشگاه تهران
1413
دانشگاه تهران
1414
دانشگاه تهران
1415
دانشگاه تهران
1416
دانشگاه تهران
1417
دانشگاه تهران
1418
دانشگاه تهران
1419
دانشگاه تهران
1420
دانشگاه تهران
1421
دانشگاه تهران
1422
دانشگاه تهران
1423
دانشگاه تهران
1424
دانشگاه تهران
1425
دانشگاه تهران
1426
دانشگاه تهران
1427
دانشگاه تهران
1428
دانشگاه تهران
1429
دانشگاه تهران
1430
دانشگاه تهران
1431
دانشگاه تهران
1432
دانشگاه تهران
1433
دانشگاه تهران
1434
دانشگاه تهران
1435
دانشگاه تهران
1436
دانشگاه تهران
1437
دانشگاه تهران
1438
دانشگاه تهران
1439
دانشگاه تهران
1440
دانشگاه تهران
1441
دانشگاه تهران
1442
دانشگاه تهران
1443
دانشگاه تهران
1444
دانشگاه تهران
1445
دانشگاه تهران
1446
دانشگاه تهران
1447
دانشگاه تهران
1448
دانشگاه تهران
1449
دانشگاه تهران
1450
دانشگاه تهران
1451
دانشگاه تهران
1452
دانشگاه تهران
1453
دانشگاه تهران
1454
دانشگاه تهران
1455
دانشگاه تهران
1456
دانشگاه تهران
1457
دانشگاه تهران
1458
دانشگاه تهران
1459
دانشگاه تهران
1460
دانشگاه تهران
1461
دانشگاه تهران
1462
دانشگاه تهران
1463
دانشگاه تهران
1464
دانشگاه تهران
1465
دانشگاه تهران
1466
دانشگاه تهران
1467
دانشگاه تهران
1468
دانشگاه تهران
1469
دانشگاه تربیت مدرس
1470
دانشگاه تربیت مدرس
1471
دانشگاه تربیت مدرس
1472
دانشگاه تربیت مدرس
1473
دانشگاه تربیت مدرس
1474
دانشگاه تربیت مدرس
1475
دانشگاه تربیت مدرس
1476
دانشگاه تربیت مدرس
1477
دانشگاه تربیت مدرس
1478
دانشگاه تربیت مدرس
1479
دانشگاه تربیت مدرس
1480
دانشگاه تربیت مدرس
1481
دانشگاه تربیت مدرس
1482
دانشگاه تربیت مدرس
1483
دانشگاه تربیت مدرس
1484
دانشگاه تربیت مدرس
1485
دانشگاه تربیت مدرس
1486
دانشگاه تربیت مدرس
1487
دانشگاه تربیت مدرس
1488
دانشگاه تربیت مدرس
1489
دانشگاه تربیت مدرس
1490
دانشگاه تربیت مدرس
1491
دانشگاه تربیت مدرس
1492
دانشگاه تربیت مدرس
1493
دانشگاه تربیت مدرس
1494
دانشگاه تربیت مدرس
1495
دانشگاه تربیت مدرس
1496
دانشگاه تربیت مدرس
1497
دانشگاه تربیت مدرس
1498
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1499
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1500
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1501
دانشگاه تربت حیدریه
1502
دانشگاه تربت حیدریه
1503
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
1504
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1505
دانشگاه تبریز
1506
دانشگاه تبریز
1507
دانشگاه تبریز
1508
دانشگاه تبریز
1509
دانشگاه تبریز
1510
دانشگاه تبریز
1511
دانشگاه تبریز
1512
دانشگاه تبریز
1513
دانشگاه تبریز
1514
دانشگاه تبریز
1515
دانشگاه تبریز
1516
دانشگاه تبریز
1517
دانشگاه تبریز
1518
دانشگاه تبریز
1519
دانشگاه تبریز
1520
دانشگاه تبریز
1521
دانشگاه تبریز
1522
دانشگاه تبریز
1523
دانشگاه تبریز
1524
دانشگاه تبریز
1525
دانشگاه تبریز
1526
دانشگاه تبریز
1527
دانشگاه تبریز
1528
دانشگاه تبریز
1529
دانشگاه تبریز
1530
دانشگاه تبریز
1531
دانشگاه پیام نور
1532
دانشگاه پیام نور
1533
دانشگاه پیام نور
1534
دانشگاه پیام نور
1535
دانشگاه پیام نور
1536
دانشگاه پیام نور
1537
دانشگاه پیام نور
1538
دانشگاه پیام نور
1539
دانشگاه پیام نور
1540
دانشگاه پیام نور
1541
دانشگاه پیام نور
1542
دانشگاه پیام نور
1543
دانشگاه پیام نور
1544
دانشگاه پیام نور
1545
دانشگاه پیام نور
1546
دانشگاه پیام نور
1547
دانشگاه پیام نور
1548
دانشگاه پیام نور
1549
دانشگاه پیام نور
1550
دانشگاه پیام نور
1551
دانشگاه پیام نور
1552
دانشگاه پیام نور
1553
دانشگاه پیام نور
1554
دانشگاه پیام نور
1555
دانشگاه پیام نور
1556
دانشگاه پیام نور
1557
دانشگاه پیام نور
1558
دانشگاه پیام نور
1559
دانشگاه پیام نور
1560
دانشگاه پیام نور
1561
دانشگاه پیام نور
1562
دانشگاه پیام نور
1563
دانشگاه پیام نور
1564
دانشگاه پیام نور
1565
دانشگاه پیام نور
1566
دانشگاه پیام نور
1567
دانشگاه پیام نور
1568
دانشگاه پیام نور
1569
دانشگاه پیام نور
1570
دانشگاه پیام نور
1571
دانشگاه پیام نور
1572
دانشگاه پیام نور
1573
دانشگاه پیام نور
1574
دانشگاه پیام نور
1575
دانشگاه پیام نور
1576
دانشگاه پیام نور
1577
دانشگاه پیام نور
1578
دانشگاه پیام نور
1579
دانشگاه پیام نور
1580
دانشگاه پیام نور
1581
دانشگاه پیام نور
1582
دانشگاه پیام نور
1583
دانشگاه پیام نور
1584
دانشگاه پیام نور
1585
دانشگاه پیام نور
1586
دانشگاه پیام نور
1587
دانشگاه پیام نور
1588
دانشگاه پیام نور
1589
دانشگاه پیام نور
1590
دانشگاه پیام نور
1591
دانشگاه پیام نور
1592
دانشگاه پیام نور
1593
دانشگاه پیام نور
1594
دانشگاه بوعلی سینا
1595
دانشگاه بوعلی سینا
1596
دانشگاه بوعلی سینا
1597
دانشگاه بوعلی سینا
1598
دانشگاه بوعلی سینا
1599
دانشگاه بوعلی سینا
1600
دانشگاه بوعلی سینا
1601
دانشگاه بوعلی سینا
1602
دانشگاه بوعلی سینا
1603
دانشگاه بوعلی سینا
1604
دانشگاه بوعلی سینا
1605
دانشگاه بوعلی سینا
1606
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1607
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1608
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1609
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1610
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1611
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1612
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1613
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1614
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1615
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1616
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1617
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1618
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1619
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1620
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1621
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1622
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1623
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1624
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1625
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1626
دانشگاه بیرجند
1627
دانشگاه بیرجند
1628
دانشگاه بیرجند
1629
دانشگاه بیرجند
1630
دانشگاه بیرجند
1631
دانشگاه بیرجند
1632
دانشگاه بیرجند
1633
دانشگاه بیرجند
1634
دانشگاه بیرجند
1635
دانشگاه بیرجند
1636
دانشگاه بیرجند
1637
دانشگاه بیرجند
1638
دانشگاه بیرجند
1639
دانشگاه باقر العلوم ع
1640
دانشگاه باقر العلوم ع
1641
دانشگاه باقر العلوم ع
1642
دانشگاه باقر العلوم ع
1643
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1644
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1645
دانشگاه امام صادق (ع)
1646
دانشگاه امام صادق (ع)
1647
دانشگاه امام صادق (ع)
1648
دانشگاه امام صادق (ع)
1649
دانشگاه امام صادق (ع)
1650
دانشگاه امام صادق (ع)
1651
دانشگاه امام صادق (ع)
1652
دانشگاه امام صادق (ع)
1653
دانشگاه امام صادق (ع)
1654
دانشگاه امام صادق (ع)
1655
دانشگاه امام صادق (ع)
1656
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
1657
دانشگاه الزهرا(س)
1658
دانشگاه الزهرا(س)
1659
دانشگاه الزهرا(س)
1660
دانشگاه الزهرا(س)
1661
دانشگاه الزهرا(س)
1662
دانشگاه الزهرا(س)
1663
دانشگاه الزهرا (س)
1664
دانشگاه الزهرا (س)
1665
دانشگاه الزهرا (س)
1666
دانشگاه الزهرا (س)
1667
دانشگاه الزهرا (س)
1668
دانشگاه الزهرا (س)
1669
دانشگاه الزهرا (س)
1670
دانشگاه الزهرا (س)
1671
دانشگاه الزهرا (س)
1672
دانشگاه الزهرا (س)
1673
دانشگاه الزهرا (س)
1674
دانشگاه الزهرا (س)
1675
دانشگاه الزهرا (س)
1676
دانشگاه الزهرا (س)
1677
دانشگاه ایلام
1678
دانشگاه ایلام
1679
دانشگاه ایلام
1680
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1681
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1682
دانشگاه افسری امام علی
1683
دانشگاه اصول دین
1684
دانشگاه اصفهان
1685
دانشگاه اصفهان
1686
دانشگاه اصفهان
1687
دانشگاه اصفهان
1688
دانشگاه اصفهان
1689
دانشگاه اصفهان
1690
دانشگاه اصفهان
1691
دانشگاه اصفهان
1692
دانشگاه اصفهان
1693
دانشگاه اصفهان
1694
دانشگاه اصفهان
1695
دانشگاه اصفهان
1696
دانشگاه اصفهان
1697
دانشگاه اصفهان
1698
دانشگاه اصفهان
1699
دانشگاه اصفهان
1700
دانشگاه اصفهان
1701
دانشگاه اصفهان
1702
دانشگاه اصفهان
1703
دانشگاه اصفهان
1704
دانشگاه اصفهان
1705
دانشگاه اصفهان
1706
دانشگاه اصفهان
1707
دانشگاه اصفهان
1708
دانشگاه اصفهان
1709
دانشگاه اصفهان
1710
دانشگاه اصفهان
1711
دانشگاه اصفهان
1712
دانشگاه اصفهان
1713
دانشگاه اصفهان
1714
دانشگاه اصفهان
1715
دانشگاه اصفهان
1716
دانشگاه اصفهان
1717
دانشگاه اصفهان
1718
دانشگاه اصفهان
1719
دانشگاه اصفهان
1720
دانشگاه اصفهان
1721
دانشگاه اصفهان
1722
دانشگاه اصفهان
1723
دانشگاه اصفهان
1724
دانشگاه اصفهان
1725
دانشگاه اصفهان
1726
دانشگاه اصفهان
1727
دانشگاه اصفهان
1728
دانشگاه اصفهان
1729
دانشگاه اصفهان
1730
دانشگاه اصفهان
1731
دانشگاه اصفهان
1732
دانشگاه اصفهان
1733
دانشگاه یاسوج
1734
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
1735
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1736
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1737
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1738
دانشگاه آزاد شیراز
1739
دانشگاه آزاد شاهرود
1740
دانشگاه آزاد شاهرود
1741
دانشگاه آزاد شاهرود
1742
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1743
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1744
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1745
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1746
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1747
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1748
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1749
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1750
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1751
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1752
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1753
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1754
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1755
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
1756
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1757
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
1758
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1759
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
1760
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
1761
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
1762
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1763
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1764
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1765
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1766
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1767
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
1768
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1769
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1770
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1771
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1772
دانشگاه آزاد اسلامی نور
1773
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1774
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1775
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1776
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1777
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1778
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1779
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1780
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1781
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1782
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1783
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1784
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1785
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1786
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1787
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1788
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1789
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1790
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1791
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1792
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
1793
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1794
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1795
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
1796
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1797
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1798
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1799
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1800
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1801
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1802
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1803
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1804
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1805
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1806
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1807
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
1808
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
1809
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1810
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1811
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1812
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1813
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1814
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1815
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1816
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1817
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1818
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1819
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1820
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
1821
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
1822
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1823
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1824
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1825
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
1826
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1827
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1828
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1829
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1830
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
1831
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1832
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
1833
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
1834
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1835
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1836
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1837
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1838
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1839
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1840
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1841
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1842
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1843
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1844
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1845
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1846
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1847
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1848
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1849
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1850
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1851
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1852
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1853
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1854
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1855
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1856
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1857
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1858
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1859
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1860
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1861
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1862
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1863
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1864
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1865
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1866
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1867
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1868
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1869
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1870
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
1871
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
1872
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
1873
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1874
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1875
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1876
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1877
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1878
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1879
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1880
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1881
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
1882
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1883
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1884
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1885
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
1886
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1887
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1888
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1889
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1890
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1891
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1892
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1893
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1894
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1895
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1896
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1897
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1898
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1899
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1900
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
1901
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
1902
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
1903
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
1904
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1905
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1906
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1907
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1908
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
1909
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
1910
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1911
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1912
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1913
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1914
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1915
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1916
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
1917
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
1918
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
1919
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1920
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1921
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1922
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1923
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1924
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1925
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1926
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
1927
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1928
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1929
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1930
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1931
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1932
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1933
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1934
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1935
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1936
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1937
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1938
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1939
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1940
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1941
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1942
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1943
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1944
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1945
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1946
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1947
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1948
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1949
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1950
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1951
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1952
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1953
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1954
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
1955
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1956
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1957
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1958
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1959
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1960
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1961
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1962
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1963
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1964
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1965
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1966
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1967
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1968
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1969
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1970
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1971
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1972
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1973
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1974
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1975
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1976
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1977
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1978
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1979
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1980
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1981
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1982
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1983
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1984
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1985
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1986
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1987
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1988
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1989
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1990
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1991
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1992
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1993
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1994
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1995
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1996
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1997
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1998
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1999
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
2000
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
2001
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
2002
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
2003
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
2004
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
2005
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
2006
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
2007
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
2008
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
2009
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2010
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2011
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2012
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2013
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2014
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
2015
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
2016
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
2017
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2018
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2019
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2020
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
2021
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
2022
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
2023
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
2024
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
2025
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
2026
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
2027
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
2028
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
2029
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2030
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2031
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2032
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2033
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2034
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2035
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2036
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2037
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2038
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2039
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2040
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2041
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2042
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2043
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
2044
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
2045
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
2046
دانشگاه آزاد اسلامی
2047
دانشگاه آزاد اسلامی
2048
دانشگاه آزاد اسلامی
2049
دانشگاه آزاد اسلامی
2050
دانشگاه آزاد اسلامی
2051
دانشگاه آزاد اسلامی
2052
دانشگاه آزاد اسلامی
2053
دانشگاه آزاد اسلامی
2054
دانشگاه آزاد اسلامی
2055
دانشگاه آزاد اسلامی
2056
دانشگاه آزاد اسلامی
2057
دانشگاه آزاد اسلامی
2058
دانشگاه آزاد اسلامی
2059
دانشگاه آزاد اسلامی
2060
دانشگاه آزاد اسلامی
2061
دانشگاه آزاد اسلامی
2062
دانشگاه آزاد اسلامی
2063
دانشگاه آزاد اسلامی
2064
دانشگاه آزاد اسلامی
2065
دانشگاه آزاد اسلامی
2066
دانشگاه آزاد اسلامی
2067
دانشگاه آزاد اسلامی
2068
دانشگاه آزاد اسلامی
2069
دانشگاه آزاد اسلامی
2070
دانشگاه آزاد اسلامی
2071
دانشگاه آزاد اسلامی
2072
دانشگاه آزاد اسلامی
2073
دانشگاه آزاد اسلامی
2074
دانشگاه آزاد اسلامی
2075
دانشگاه آزاد اسلامی
2076
دانشگاه آزاد اسلامی
2077
دانشگاه آزاد اسلامی
2078
دانشگاه آزاد اسلامی
2079
دانشگاه آزاد اسلامی
2080
دانشگاه آزاد اسلامی
2081
دانشگاه آزاد اسلامی
2082
دانشگاه آزاد اسلامی
2083
دانشگاه آزاد اسلامی
2084
دانشگاه آزاد اسلامی
2085
دانشگاه آزاد اسلامی
2086
دانشگاه آزاد اسلامی
2087
دانشگاه آزاد اسلامی
2088
دانشگاه آزاد اسلامی
2089
دانشگاه آزاد اسلامی
2090
دانشگاه آزاد اسلامی
2091
دانشگاه آزاد اسلامی
2092
دانشگاه آزاد اسلامی
2093
دانشگاه آزاد اسلامی
2094
دانشگاه آزاد اسلامی
2095
دانشگاه آزاد اسلامی
2096
دانشگاه آزاد اسلامی
2097
دانشگاه آزاد اسلامی
2098
دانشگاه آزاد اسلامی
2099
دانشگاه آزاد اسلامی
2100
دانشگاه آزاد اسلامی
2101
دانشگاه آزاد اسلامی
2102
دانشگاه آزاد اسلامی
2103
دانشگاه آزاد اسلامی
2104
دانشگاه آزاد اسلامی
2105
دانشگاه آزاد اسلامی
2106
دانشگاه آزاد اسلامی
2107
دانشگاه آزاد اسلامی
2108
دانشگاه آزاد اسلامی
2109
دانشگاه آزاد اسلامی
2110
دانشگاه آزاد اسلامی
2111
دانشگاه آزاد اسلامی
2112
دانشگاه آزاد اسلامی
2113
دانشگاه آزاد اسلامی
2114
دانشگاه آزاد اسلامی
2115
دانشگاه آزاد اسلامی
2116
دانشگاه آزاد اسلامی
2117
دانشگاه آزاد اسلامی
2118
دانشگاه آزاد اسلامی
2119
دانشگاه آزاد اسلامی
2120
دانشگاه آزاد اسلامی
2121
دانشگاه آزاد اسلامی
2122
دانشگاه آزاد اسلامی
2123
دانشگاه آزاد اسلامی
2124
دانشگاه آزاد اسلامی
2125
دانشگاه آزاد اسلامی
2126
دانشگاه آزاد اسلامی
2127
دانشگاه آزاد اسلامی
2128
دانشگاه آزاد اسلامی
2129
دانشگاه آزاد اسلامی
2130
دانشگاه آزاد اسلامی
2131
دانشگاه آزاد اسلامی
2132
دانشگاه آزاد اسلامی
2133
دانشگاه آزاد اسلامی
2134
دانشگاه آزاد اسلامی
2135
دانشگاه آزاد اسلامی
2136
دانشگاه آزاد اسلامی
2137
دانشگاه آزاد اسلامی
2138
دانشگاه آزاد اسلامی
2139
دانشگاه آزاد اسلامی
2140
دانشگاه آزاد اسلامی
2141
دانشگاه آزاد اسلامی
2142
دانشگاه آزاد اسلامی
2143
دانشگاه آزاد اسلامی
2144
دانشگاه آزاد اسلامی
2145
دانشگاه ارومیه
2146
دانشگاه ارومیه
2147
دانشگاه ارومیه
2148
دانشگاه ارومیه
2149
دانشگاه ارومیه
2150
دانشگاه ارومیه
2151
دانشگاه ارومیه
2152
دانشگاه اراک
2153
دانشگاه اراک
2154
دانشگاه ادیان و مذاهب
2155
دانشگاه ادیان و مذاهب
2156
دانشگاه ادیان و مذاهب
2157
دانشگاه ادیان و مذاهب
2158
دانشگاه ادیان و مذاهب
2159
دانشگاه آیت الله بروجردی
2160
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
2161
دانشکده علوم و فنون فارابی
2162
دانشکده علوم حدیث
2163
دانشکده شهید محلاتی
2164
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
2165
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2166
دانشکده پزشکی افضلی پور
2167
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2168
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
2169
دانشکده اطلاعات
2170
دانشکده اطلاعات
2171
دانشجویان
2172
دیار
2173
دادگستری تهران
2174
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
2175
خصوصی
2176
خصوصی
2177
خصوصی
2178
خصوصی
2179
خصوصی
2180
خصوصی
2181
خصوصی
2182
خصوصی
2183
خصوصی
2184
خشایار نظریان رستمی
2185
خسرو مومن هاشمی
2186
خداداد ابراهیمی
2187
خبرگزاری شفقنا
2188
خانه کارگر
2189
خ
2190
حکمت الله موسوی
2191
یحیی فتح نجات
2192
حسین وخشوری
2193
حسین واحدی پور
2194
حسین نژاد
2195
حسین فردوس
2196
حسینی
2197
حزب مردم سالاری
2198
حرفه
2199
حبیب یزدان پناه
2200
حبیب الله قلیش لی
2201
جواد آذرنگار
2202
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
2203
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
2204
جهاد دانشگاهی
2205
جهاد دانشگاهی
2206
جهاد دانشگاهی
2207
جهاد دانشگاهی
2208
جهاد دانشگاهی
2209
جهاد دانشگاهی
2210
جهاد دانشگاهی
2211
جهاد دانشگاهی
2212
جهاد دانشگاهی
2213
جهاد دانشگاهی
2214
جهاد دانشگاهی
2215
جهاد دانشگاهی
2216
جهاد دانشگاهی
2217
جناب آقای دکتر علی نیازی
2218
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
2219
جمعیت ایران فردا
2220
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2221
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2222
جم
2223
جامعه المصطفی العالمیه
2224
جامعه المصطفی العالمیه
2225
جامعه المصطفی العالمیه
2226
جامعه المصطفی العالمیه
2227
جامعه المصطفی العالمیه
2228
جامعه المصطفی العالمیه
2229
جامعه المصطفی العالمیه
2230
جامعه المصطفی العالمیه
2231
جامعه المصطفی العالمیه
2232
جامعه الزهرا
2233
جامعه اسلامی دندانپزشکان
2234
توحید علیخانلو
2235
تین
2236
تصویر
2237
ت
2238
پیمان بهادری
2239
پژوهشگاه هوا فضا
2240
پژوهشگاه مواد و انرژی
2241
پژوهشگاه مواد و انرژی
2242
پژوهشگاه مواد و انرژی
2243
پژوهشگاه مواد و انرژی
2244
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
2245
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
2246
پژوهشگاه قوه قضائیه
2247
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2248
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2249
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2250
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2251
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
2252
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2253
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2254
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2255
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2256
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2257
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2258
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2259
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
2260
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
2261
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
2262
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
2263
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
2264
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2265
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2266
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2267
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2268
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2269
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2270
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2271
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2272
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2273
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2274
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2275
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2276
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2277
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2278
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2279
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2280
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2281
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2282
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2283
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2284
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2285
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2286
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
2287
پژوهشگاه صنعت نفت
2288
پژوهشگاه صنعت نفت
2289
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2290
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2291
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2292
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2293
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2294
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
2295
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
2296
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2297
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2298
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2299
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2300
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2301
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2302
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2303
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2304
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2305
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2306
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2307
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2308
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2309
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2310
پژوهشگاه امام حسین
2311
پژوهشکده هنر
2312
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
2313
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
2314
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2315
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2316
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
2317
پژوهشکده مطالعات راهبردی
2318
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
2319
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
2320
پژوهشکده شورای نگهبان
2321
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
2322
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2323
پژوهشکده حج و زیارت
2324
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
2325
پژوهشکده تاریخ اسلام
2326
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
2327
پژوهشکده بیمه
2328
پژوهشکده بیمه
2329
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
2330
پژوهشکده امام خمینی (ره)
2331
پرویز اسماعیلی
2332
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
2333
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
2334
پایگاه هامون
2335
پایگاه نامه
2336
پایگاه کسب و کار
2337
پایگاه فردا
2338
پایگاه سینما
2339
پایگاه خبری
2340
پایگاه توریسم
2341
پایگاه بولتن
2342
پایگاه انتخاب
2343
پایگاه 598
2344
پارس
2345
پاایگاه خبرگزاری
2346
پ
2347
بنیاد نهج البلاغه
2348
بنیاد نهج البلاغه
2349
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
2350
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
2351
بنیاد رسالت
2352
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
2353
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
2354
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
2355
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
2356
بیمارستان بقیه الله
2357
بشیر اب نیکی
2358
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2359
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2360
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
2361
بانک انصار
2362
بابک کلانی
2363
ب
2364
ایوب دبیری نژاد
2365
آیه الله بروجردی
2366
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2367
انحمن علمی فرش ایران
2368
انحمن روانشناسی ایران
2369
انحمن روانشناسی ایران
2370
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
2371
انجمن هوا فضای ایران
2372
انجمن هوا فضای ایران
2373
انجمن هنرهای نمایشی ایران
2374
انجمن هیدرولیک ایران
2375
انجمن نجوم ایران
2376
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
2377
انجمن نانو فناوری ایران
2378
انجمن نانو فناوری ایران
2379
انجمن نانو فناوری ایران
2380
انجمن مواد پر انرژی
2381
انجمن مهندسین متالورژی ایران
2382
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2383
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2384
انجمن مهندسین عمران ایران
2385
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
2386
انجمن مهندسی مکانیک ایران
2387
انجمن مهندسی معدن ایران
2388
انجمن مهندسی مالی ایران
2389
انجمن مهندسی مالی ایران
2390
انجمن مهندسی گاز ایران
2391
انجمن مهندسی گاز ایران
2392
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
2393
انجمن مهندسی صوتیات ایران
2394
انجمن مهندسی صنایع ایران
2395
انجمن مهندسی شیمی ایران
2396
انجمن مهندسی شیمی ایران
2397
انجمن مهندسی شیمی ایران
2398
انجمن مهندسی سازه ایران
2399
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
2400
انجمن مهندسی زلزله ایران
2401
انجمن مهندسی راه و ساختمان
2402
انجمن مهندسی دریایی ایران
2403
انجمن مهندسی دریایی ایران
2404
انجمن مهندسی دریایی
2405
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
2406
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
2407
انجمن مهندسی پزشکی ایران
2408
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
2409
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
2410
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2411
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2412
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2413
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2414
انجمن مکاترونیک ایران
2415
انجمن معارف اسلامی
2416
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
2417
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2418
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2419
انجمن مطالعات برنامه درسی
2420
انجمن مشاوره ایران
2421
انجمن مرتعداری ایران
2422
انجمن مدیریت راهبردی ایران
2423
انجمن مدیریت آموزشی ایران
2424
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
2425
انجمن محیط زیست ایران
2426
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
2427
انجمن متخصصان علوم دارویی
2428
انجمن ماهی شناسی ایران
2429
انجمن ماهی شناسی ایران
2430
انجمن ماهیان زینتی ایران
2431
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
2432
انجمن گردشگری ایران
2433
انجمن گیاهان دارویی ایران
2434
انجمن کواترنری ایران
2435
انجمن کنه شناسی ایران
2436
انجمن کامپیوتر ایران
2437
انجمن قارچ شناسی ایران
2438
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
2439
انجمن فلسفه دین ایران
2440
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
2441
انجمن فیزیک ایران
2442
انجمن فیزیک ایران
2443
انجمن فیزیک ایران
2444
انجمن فارماکوگنوزی ایران
2445
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
2446
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
2447
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
2448
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
2449
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
2450
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
2451
انجمن علوم مدیریت ایران
2452
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2453
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2454
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2455
انجمن علوم علف های هرز ایران
2456
انجمن علوم سیاسی
2457
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
2458
انجمن علوم خاک ایران
2459
انجمن علوم باغبانی ایران
2460
انجمن علمی موتور ایران
2461
انجمن علمی مواد پرانرژی
2462
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
2463
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
2464
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
2465
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
2466
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
2467
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
2468
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
2469
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2470
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
2471
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
2472
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
2473
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
2474
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
2475
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
2476
انجمن علمی روانشناسی خانواده
2477
انجمن علمی روابط بین الملل
2478
انجمن علمی تاریخ فلسفه
2479
انجمن علمی پرستاری ایران
2480
انجمن علمی پرستاری ایران
2481
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
2482
انجمن علمی بذر ایران
2483
انجمن علمی بتن ایران
2484
انجمن علمی انقلاب اسلامی
2485
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
2486
انجمن علمی ایمنی زیستی
2487
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
2488
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
2489
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
2490
انجمن شیمی ایران
2491
انجمن شیمی ایران
2492
انجمن شیمی ایران
2493
انجمن شیمی ایران
2494
انجمن شیمی ایران
2495
انجمن شیمی ایران
2496
انجمن شیمی ایران
2497
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
2498
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
2499
انجمن سرامیک ایران
2500
انجمن سرامیک ایران
2501
انجمن سازه های فولادی ایران
2502
انجمن ژئومورفولوژی
2503
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
2504
انجمن ژئوفیزیک ایران
2505
انجمن ژئوپلتیک ایران
2506
انجمن ژنتیک ایران
2507
انجمن زن و خانواده
2508
انجمن زنبور عسل ایران
2509
انجمن زمین شناسی نفت ایران
2510
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
2511
انجمن زیست شناسی ایران
2512
انجمن زیست شناسی ایران
2513
انجمن زیست شناسی ایران
2514
انجمن زیست شناسی ایران
2515
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
2516
انجمن زبان و ادبیات فارسی
2517
انجمن زبان‌شناسی ایران
2518
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
2519
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
2520
انجمن روانشناسی
2521
انجمن رمز ایران
2522
انجمن رمز ایران
2523
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
2524
انجمن ریخته گران ایران
2525
انجمن ریاضی ایران
2526
انجمن ریاضی ایران
2527
انجمن دیرینه شناسی ایران
2528
انجمن خوردگی ایران
2529
انجمن حکمت و فلسفه ایران
2530
انجمن حقوق شناسی
2531
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
2532
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
2533
انجمن حشره شناسی ایران
2534
انجمن حشره شناسی ایران
2535
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
2536
انجمن حسابداری ایران
2537
انجمن حسابداری ایران
2538
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
2539
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
2540
انجمن جنگلبانی ایران
2541
انجمن جمعیت شناسی ایران
2542
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
2543
انجمن جغرافیایی ایران
2544
انجمن جغرافیای ایران
2545
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
2546
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
2547
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2548
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2549
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2550
انجمن تعلیم و تربیت
2551
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
2552
انجمن ترویج علم
2553
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
2554
انجمن پلیمر ایران
2555
انجمن پسماند ایران
2556
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
2557
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
2558
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
2559
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
2560
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
2561
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
2562
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
2563
انجمن برق آبی ایران
2564
انجمن باستان شناسی ایران
2565
انجمن آهن و فولاد ایران
2566
انجمن انفورماتیک ایران
2567
انجمن انسان شناسی ایران
2568
انجمن انرژی ایران
2569
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2570
انجمن آموزش عالی ایران
2571
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
2572
انجمن ایمنی زیستی ایران
2573
انجمن آمار ایران
2574
انجمن آمار ایران
2575
انجمن آمار ایران
2576
انجمن الکتروشیمی ایران
2577
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
2578
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
2579
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
2580
انجمن اقتصاد انرژی ایران
2581
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2582
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2583
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2584
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2585
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
2586
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
2587
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
2588
انجمن ایرانی روانشناسی
2589
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2590
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
2591
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
2592
انجمن ایرانی تاریخ
2593
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
2594
انجمن احتراق ایران
2595
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2596
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2597
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
2598
انجمن آبزی پروری ایران
2599
انجمن آبخیزداری ایران
2600
انجمن آبخیزداری ایران
2601
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2602
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2603
الیاس حضرتی
2604
اقتصاد
2605
آقای دکتر محمود عباسی
2606
اقای خلیجی
2607
آقای پویان فخاریان-سمنان
2608
آقای بهزاد شاهمرادی
2609
افکار
2610
آستان قدس رضوی
2611
آستان قدس رضوی
2612
آستان قدس رضوی
2613
احمد محمودزاده
2614
آیة الله احمد بهشتی
2615
ابوطالب صارمی
2616
ابراهیم بهمنی جلالی
2617
ابر
2618
آ
2619
2620
2621
2622