• پایگاه اطلاعات نشریات علمی ایران
  • iranjournals.ir
# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
ولی الله شجاع پوریان
2
وزارت ورزش و جوانان
3
وزارت نیرو
4
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
6
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
7
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
8
وزارت صنعت، معدن و تجارت
9
وزارت صنعت، معدن و تجارت
10
وزارت صنعت، معدن و تجارت
11
وزارت صنعت، معدن و تجارت
12
وزارت راه و شهر سازی
13
وزارت جهاد کشاورزی
14
وزارت جهاد کشاورزی
15
وزارت جهاد کشاورزی
16
وزارت جهاد کشاورزی
17
وزارت جهاد کشاورزی
18
وزارت جهاد کشاورزی
19
وزارت جهاد کشاورزی
20
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
21
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
22
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
23
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
24
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
25
وزارت آموزش و پرورش
26
وزارت آموزش و پرورش
27
وزارت آموزش و پرورش
28
وزارت امور خارجه
29
وزارت امور خارجه
30
وزارت امور خارجه
31
وزارت امور اقتصادی و دارایی
32
وزارت امور اقتصادی و دارایی
33
هوشمند سفیدی
34
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
35
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
36
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
37
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
38
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
39
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
40
نعمت الله شهبازی
41
نصرت الله طاقتی احسن
42
نشریه هفت شهر
43
نشریه المپبک
44
ناجا
45
ناجا
46
ناجا
47
ناجا
48
ناجا
49
ناجا
50
ناجا
51
ناجا
52
ناجا
53
ناجا
54
ناجا
55
ناجا
56
ناجا
57
ناجا
58
ناجا
59
ناجا
60
ناجا
61
ناجا
62
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
63
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
64
موسسه نساجی امروز
65
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
66
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
67
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
68
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
69
موسسه مطالعات هنر اسلامی
70
موسسه مطالعات ملی
71
موسسه مطالعات علوم شناختی
72
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
73
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
74
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
75
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
76
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
77
موسسه کیهان
78
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
79
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
80
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
81
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
82
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
83
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
84
موسسه فرهنگی نبأ مبین
85
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
86
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
87
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
88
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
89
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
90
موسسه شیعه شناسی
91
موسسه شیعه شناسی
92
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
93
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
94
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
95
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
96
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
97
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
98
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
99
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
100
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
101
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
102
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
103
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
104
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
105
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
106
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
107
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
108
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
109
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
110
مؤسسه رسانه گستر ساده
111
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
112
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
113
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
114
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
115
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
116
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
117
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
118
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
119
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
120
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
121
موسسه تحقیقات شیلات ایران
122
موسسه تحقیقات شیلات ایران
123
موسسه تحقیقات خاک و آب
124
موسسه تحقیقات خاک و آب
125
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
126
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
127
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
128
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
129
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
130
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
131
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
132
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
133
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
134
موسسه تحقیقات پنبه ایران
135
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
136
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
137
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
138
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
139
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
140
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
141
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
142
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
143
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
144
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
145
موسسه انتشارات امید مجد
146
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
147
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
148
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
149
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
150
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
151
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
152
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
153
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
154
موسسه آموزش عالی قشم
155
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
156
موسسه آموزش عالی سبز
157
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
158
مؤسسه افق رسانه پویا
159
موسسه اطلاعات
160
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
161
مهرداد بذرپاش
162
مهدی رحمانیان
163
مهدی بگلری
164
مینا مهرنوش
165
مصطفی کواکبیان
166
مصطفی خان زادی
167
مسعود داودی
168
میزبان بابلسر
169
مرکز نشر میراث مکتوب
170
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
171
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
172
مرکز مطالعات مدیریت ایران
173
مرکز فقهی ائمه اطهار
174
مرکز رسانه قوه قضاییه
175
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
176
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
177
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
178
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
179
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
180
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
181
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
182
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
183
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
184
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
185
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
186
مرکز پژوهشی هنر و معماری
187
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
188
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
189
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
190
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
191
مرکز آموزش مدیریت دولتی
192
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
193
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
194
مرکز آمار ایران
195
مرکز آمار ایران
196
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
197
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
198
مرتضی داستانی
199
مدرسه اسلامی هنر
200
محمود حیدری
201
محمدعلی وکیلی
202
محمد عسلی
203
محمدرضا سعدی
204
مجمع عالی حکمت اسلامی
205
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
206
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
207
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
208
مجمع تشخیص مصلحت نظام
209
مجمع تشخیص مصلحت نظام
210
مجمع تشخیص مصلحت نظام
211
مجمع تشخیص مصلحت نظام
212
مجمع تشخیص مصلحت نظام
213
مجله معلق
214
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
215
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
216
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
217
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
218
مجتبی وحید گلپایگانی
219
مازیار هوشمند
220
لاله شیخی مقدم
221
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
222
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
223
کمیته ملی انرژی
224
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
225
کامران احمدپور
226
قوه قضائیه
227
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
228
فیروز نعیم محبوبی
229
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
230
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
231
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
232
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
233
غلامرضا جعفرپور
234
غلامحسین واحدی پور تبریزی
235
غلامحسین واحدی پور تبریزی
236
غلامحسین عطایی دریایی
237
علی صالح آبادی
238
علی اکبر بهبهانی
239
عبداله جعفرعلی جاسبی
240
عبداله جعفرعلی جاسبی
241
طب اعتیاد
242
صاحب امتیاز
243
صاحب امتیاز
244
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
245
شورای عالی انقلاب فرهنگی
246
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
247
شهرزاد پیمان
248
شهر دانش
249
شهر دانش
250
شهر دانش
251
شهرداری مشهد
252
شهرداری تهران
253
شهرداری اصفهان
254
شرکت وارش
255
شرکت همشهری
256
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
257
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
258
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
259
شرکت مینا گستر امروز
260
شرکت ملی نفت ایران
261
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
262
شرکت صنایع الکترونیک ایران
263
شرکت سهامی بیمه ایران
264
شرکت رسانه اصفهان امروز
265
شرکت دنیای اقتصاد تابان
266
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
267
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
268
شرکت بین المللی پارت طب ارس
269
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
270
سیناوب
271
سیده طناز جعفری
272
سیدمحمد صفی زاده
273
سید مالک حسینی
274
سید اصغر ملاسعیدی
275
ساقی باقری نیا
276
سازمان هواشناسی کشور
277
سازمان هواشناسی کشور
278
سازمان هلال احمر
279
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
280
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
281
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
282
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
283
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
284
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
285
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
286
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
287
سازمان صدا و سیما
288
سازمان سنجش و آموزش کشور
289
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
290
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
291
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
292
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
293
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
294
سازمان جغرافیایی
295
سازمان ثبت احوال کشور
296
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
297
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
298
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
299
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
300
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
301
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
302
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
303
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
304
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
305
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
306
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
307
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
308
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
309
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
310
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
311
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
312
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
313
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
314
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
315
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
316
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
317
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
318
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
319
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
320
سازمان پزشکی قانونی کشور
321
سازمان بورس و اوراق بهادار
322
سازمان بسیج اساتید
323
سازمان بسیج اساتید
324
سازمان بسیج اساتید
325
سازمان بسیج اساتید
326
سازمان بسیج اساتید
327
سازمان انرژی اتمی
328
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
329
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
330
سازمان امور مالیاتی کشور
331
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
332
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
333
رضا محزونیه
334
ریاست جمهوری
335
ریاست جمهوری
336
ریاست جمهوری
337
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
338
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
339
دیوان محاسبات کشور
340
دکتر نوروزی
341
دکتر نصر اله مرادی کر
342
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
343
دکتر علی کارگری
344
دکتر عامری
345
دکتر ضیاء تاج الدین
346
دکتر روح اله طاهرخانی
347
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
348
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
349
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
350
دکتر بهروز مشایخی
351
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
352
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
353
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
354
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
355
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
356
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
357
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
358
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
359
دفتر تبلیغات
360
دفتر تبلیغات
361
دفتر تبلیغات
362
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
363
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
364
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
365
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
366
دانشگاه هنر اصفهان
367
دانشگاه هنر اصفهان
368
دانشگاه هنر اصفهان
369
دانشگاه هنر
370
دانشگاه هنر
371
دانشگاه هنر
372
دانشگاه هنر
373
دانشگاه هرمزگان
374
دانشگاه هرمزگان
375
دانشگاه های منطقه غرب کشور
376
دانشگاه های منطقه غرب کشور
377
دانشگاه ملایر
378
دانشگاه ملایر
379
دانشگاه ملایر
380
دانشگاه ملایر
381
دانشگاه ملایر
382
دانشگاه مفید
383
دانشگاه مفید
384
دانشگاه مفید
385
دانشگاه مفید
386
دانشگاه معارف اسلامی
387
دانشگاه مراغه
388
دانشگاه مذاهب اسلامی
389
دانشگاه مذاهب اسلامی
390
دانشگاه مذاهب اسلامی
391
دانشگاه مذاهب اسلامی
392
دانشگاه مذاهب اسلامی
393
دانشگاه مذاهب اسلامی
394
دانشگاه محقق اردبیلی
395
دانشگاه محقق اردبیلی
396
دانشگاه محقق اردبیلی
397
دانشگاه محیط زیست
398
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
399
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
400
دانشگاه مالک اشتر
401
دانشگاه مالک اشتر
402
دانشگاه مازندران
403
دانشگاه مازندران
404
دانشگاه مازندران
405
دانشگاه مازندران
406
دانشگاه مازندران
407
دانشگاه مازندران
408
دانشگاه مازندران
409
دانشگاه مازندران
410
دانشگاه مازندران
411
دانشگاه مازندران
412
دانشگاه مازندران
413
دانشگاه مازندران
414
دانشگاه مازندران
415
دانشگاه مازندران
416
دانشگاه مازندران
417
دانشگاه مازندران
418
دانشگاه مازندران
419
دانشگاه مازندران
420
دانشگاه مازندران
421
دانشگاه مازندران
422
دانشگاه مازندران
423
دانشگاه مازندران
424
دانشگاه لرستان
425
دانشگاه گنبد کاووس
426
دانشگاه گنبد کاووس
427
دانشگاه گلستان
428
دانشگاه گلستان
429
دانشگاه گلستان
430
دانشگاه گیلان
431
دانشگاه گیلان
432
دانشگاه گیلان
433
دانشگاه گیلان
434
دانشگاه گیلان
435
دانشگاه گیلان
436
دانشگاه گیلان
437
دانشگاه گیلان
438
دانشگاه گیلان
439
دانشگاه گیلان
440
دانشگاه گیلان
441
دانشگاه گیلان
442
دانشگاه گیلان
443
دانشگاه گیلان
444
دانشگاه گیلان
445
دانشگاه گیلان
446
دانشگاه گیلان
447
دانشگاه گیلان
448
دانشگاه گیلان
449
دانشگاه گیلان
450
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
451
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
452
دانشگاه کردستان
453
دانشگاه کردستان
454
دانشگاه کردستان
455
دانشگاه کاشان
456
دانشگاه کاشان
457
دانشگاه کاشان
458
دانشگاه کاشان
459
دانشگاه کاشان
460
دانشگاه کاشان
461
دانشگاه کاشان
462
دانشگاه کاشان
463
دانشگاه کاشان
464
دانشگاه قم
465
دانشگاه قم
466
دانشگاه قم
467
دانشگاه قم
468
دانشگاه قم
469
دانشگاه فنی و حرفه ای
470
دانشگاه فرهنگیان
471
دانشگاه فرهنگیان
472
دانشگاه فرهنگیان
473
دانشگاه فرهنگیان
474
دانشگاه فرهنگیان
475
دانشگاه فرهنگیان
476
دانشگاه فرهنگیان
477
دانشگاه فرهنگیان
478
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
479
دانشگاه فردوسی مشهد
480
دانشگاه فردوسی مشهد
481
دانشگاه فردوسی مشهد
482
دانشگاه فردوسی مشهد
483
دانشگاه فردوسی مشهد
484
دانشگاه فردوسی مشهد
485
دانشگاه فردوسی مشهد
486
دانشگاه فردوسی مشهد
487
دانشگاه فردوسی مشهد
488
دانشگاه فردوسی مشهد
489
دانشگاه فردوسی مشهد
490
دانشگاه فردوسی مشهد
491
دانشگاه فردوسی مشهد
492
دانشگاه فردوسی مشهد
493
دانشگاه فردوسی مشهد
494
دانشگاه فردوسی مشهد
495
دانشگاه فردوسی مشهد
496
دانشگاه فردوسی مشهد
497
دانشگاه فردوسی مشهد
498
دانشگاه فردوسی مشهد
499
دانشگاه فردوسی مشهد
500
دانشگاه فردوسی مشهد
501
دانشگاه فردوسی مشهد
502
دانشگاه فردوسی مشهد
503
دانشگاه فردوسی مشهد
504
دانشگاه فردوسی مشهد
505
دانشگاه فردوسی مشهد
506
دانشگاه فردوسی مشهد
507
دانشگاه فردوسی مشهد
508
دانشگاه فردوسی مشهد
509
دانشگاه فردوسی مشهد
510
دانشگاه فردوسی مشهد
511
دانشگاه فردوسی مشهد
512
دانشگاه فردوسی مشهد
513
دانشگاه فردوسی مشهد
514
دانشگاه فردوسی مشهد
515
دانشگاه فردوسی مشهد
516
دانشگاه فردوسی مشهد
517
دانشگاه فردوسی مشهد
518
دانشگاه فردوسی مشهد
519
دانشگاه فردوسی مشهد
520
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
521
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
522
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
523
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
524
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
525
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
526
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
527
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
528
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
529
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
530
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
531
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
532
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
533
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
534
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
535
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
536
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
537
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
538
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
539
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
540
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
541
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
542
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
543
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
544
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
545
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
546
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
547
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
548
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
549
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
550
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
551
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
552
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
553
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
554
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
555
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
556
دانشگاه علوم پزشکی همدان
557
دانشگاه علوم پزشکی همدان
558
دانشگاه علوم پزشکی همدان
559
دانشگاه علوم پزشکی همدان
560
دانشگاه علوم پزشکی همدان
561
دانشگاه علوم پزشکی همدان
562
دانشگاه علوم پزشکی همدان
563
دانشگاه علوم پزشکی همدان
564
دانشگاه علوم پزشکی همدان
565
دانشگاه علوم پزشکی همدان
566
دانشگاه علوم پزشکی همدان
567
دانشگاه علوم پزشکی همدان
568
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
569
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
570
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
571
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
572
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
573
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
574
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
575
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
576
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
577
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
578
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
579
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
580
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
581
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
582
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
583
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
584
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
585
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
586
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
587
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
588
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
589
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
590
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
591
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
592
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
593
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
594
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
595
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
596
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
597
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
598
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
599
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
600
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
601
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
602
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
603
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
604
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
605
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
606
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
607
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
608
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
609
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
610
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
611
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
612
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
613
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
614
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
615
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
616
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
617
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
618
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
619
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
620
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
621
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
622
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
623
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
624
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
625
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
626
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
627
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
628
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
629
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
630
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
631
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
632
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
633
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
634
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
635
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
636
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
637
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
638
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
639
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
640
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
641
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
642
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
643
دانشگاه علوم پزشکی قم
644
دانشگاه علوم پزشکی قم
645
دانشگاه علوم پزشکی قم
646
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
647
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
648
دانشگاه علوم پزشکی فسا
649
دانشگاه علوم پزشکی فسا
650
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
651
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
652
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
653
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
654
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
655
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
656
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
657
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
658
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
659
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
660
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
661
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
662
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
663
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
664
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
665
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
666
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
667
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
668
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
669
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
670
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
671
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
672
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
673
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
674
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
675
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
676
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
677
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
678
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
679
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
680
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
681
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
682
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
683
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
684
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
685
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
686
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
687
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
688
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
689
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
690
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
691
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
692
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
693
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
694
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
695
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
696
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
697
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
698
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
699
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
700
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
701
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
702
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
703
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
704
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
705
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
706
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
707
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
708
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
709
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
710
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
711
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
712
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
713
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
714
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
715
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
716
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
717
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
718
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
719
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
720
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
721
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
722
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
723
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
724
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
725
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
726
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
727
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
728
دانشگاه علوم پزشکی یزد
729
دانشگاه علوم پزشکی یزد
730
دانشگاه علوم پزشکی یزد
731
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
732
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
733
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
734
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
735
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
736
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
737
دانشگاه علوم پزشکی زابل
738
دانشگاه علوم پزشکی زابل
739
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
740
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
741
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
742
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
743
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
744
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
745
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
746
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
747
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
748
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
749
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
750
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
751
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
752
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
753
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
754
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
755
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
756
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
757
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
758
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
759
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
760
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
761
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
762
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
763
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
764
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
765
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
766
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
767
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
768
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
769
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
770
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
771
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
772
دانشگاه علوم پزشکی تهران
773
دانشگاه علوم پزشکی تهران
774
دانشگاه علوم پزشکی تهران
775
دانشگاه علوم پزشکی تهران
776
دانشگاه علوم پزشکی تهران
777
دانشگاه علوم پزشکی تهران
778
دانشگاه علوم پزشکی تهران
779
دانشگاه علوم پزشکی تهران
780
دانشگاه علوم پزشکی تهران
781
دانشگاه علوم پزشکی تهران
782
دانشگاه علوم پزشکی تهران
783
دانشگاه علوم پزشکی تهران
784
دانشگاه علوم پزشکی تهران
785
دانشگاه علوم پزشکی تهران
786
دانشگاه علوم پزشکی تهران
787
دانشگاه علوم پزشکی تهران
788
دانشگاه علوم پزشکی تهران
789
دانشگاه علوم پزشکی تهران
790
دانشگاه علوم پزشکی تهران
791
دانشگاه علوم پزشکی تهران
792
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
793
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
794
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
795
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
796
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
797
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
798
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
799
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
800
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
801
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
802
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
803
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
804
دانشگاه علوم پزشکی بم
805
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
806
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
807
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
808
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
809
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
810
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
811
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
812
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
813
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
814
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
815
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
816
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
817
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
818
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
819
دانشگاه علوم پزشکی بابل
820
دانشگاه علوم پزشکی بابل
821
دانشگاه علوم پزشکی بابل
822
دانشگاه علوم پزشکی بابل
823
دانشگاه علوم پزشکی البرز
824
دانشگاه علوم پزشکی البرز
825
دانشگاه علوم پزشکی البرز
826
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
827
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
828
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
829
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
830
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
831
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
832
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
833
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
834
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
835
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
836
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
837
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
838
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
839
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
840
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
841
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
842
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
843
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
844
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
845
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
846
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
847
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
848
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
849
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
850
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
851
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
852
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
853
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
854
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
855
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
856
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
857
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
858
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
859
دانشگاه علوم پزشکی ایران
860
دانشگاه علوم پزشکی ایران
861
دانشگاه علوم پزشکی ایران
862
دانشگاه علوم پزشکی ایران
863
دانشگاه علوم پزشکی ایران
864
دانشگاه علوم پزشکی ایران
865
دانشگاه علوم پزشکی ایران
866
دانشگاه علوم پزشکی ایران
867
دانشگاه علوم پزشکی ایران
868
دانشگاه علوم پزشکی ایران
869
دانشگاه علوم پزشکی ایران
870
دانشگاه علوم پزشکی اراک
871
دانشگاه علوم پزشکی اراک
872
دانشگاه علوم پزشکی اراک
873
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
874
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
875
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
876
دانشگاه علوم انتظامی
877
دانشگاه علوم انتظامی
878
دانشگاه علوم انتظامی
879
دانشگاه علوم انتظامی
880
دانشگاه علوم انتظامی
881
دانشگاه علوم انتظامی
882
دانشگاه علوم انتظامی
883
دانشگاه علوم انتظامی
884
دانشگاه علوم انتظامی
885
دانشگاه علوم انتظامی
886
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
887
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
888
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
889
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
890
دانشگاه علم و فرهنگ
891
دانشگاه علم و صنعت ایران
892
دانشگاه علم و صنعت ایران
893
دانشگاه علم و صنعت ایران
894
دانشگاه علم و صنعت ایران
895
دانشگاه علم و صنعت ایران
896
دانشگاه علم و صنعت ایران
897
دانشگاه علم و صنعت ایران
898
دانشگاه علم و صنعت ایران
899
دانشگاه علم و صنعت ایران
900
دانشگاه علم و صنعت ایران
901
دانشگاه علم و صنعت ایران
902
دانشگاه علامه طباطبائی
903
دانشگاه علامه طباطبائی
904
دانشگاه علامه طباطبائی
905
دانشگاه علامه طباطبائی
906
دانشگاه علامه طباطبائی
907
دانشگاه علامه طباطبائی
908
دانشگاه علامه طباطبائی
909
دانشگاه علامه طباطبائی
910
دانشگاه علامه طباطبائی
911
دانشگاه علامه طباطبائی
912
دانشگاه علامه طباطبائی
913
دانشگاه علامه طباطبائی
914
دانشگاه علامه طباطبائی
915
دانشگاه علامه طباطبائی
916
دانشگاه علامه طباطبائی
917
دانشگاه علامه طباطبائی
918
دانشگاه علامه طباطبائی
919
دانشگاه علامه طباطبائی
920
دانشگاه علامه طباطبائی
921
دانشگاه علامه طباطبائی
922
دانشگاه علامه طباطبائی
923
دانشگاه علامه طباطبائی
924
دانشگاه علامه طباطبائی
925
دانشگاه علامه طباطبائی
926
دانشگاه علامه طباطبائی
927
دانشگاه علامه طباطبائی
928
دانشگاه علامه طباطبائی
929
دانشگاه علامه طباطبائی
930
دانشگاه علامه طباطبایی
931
دانشگاه علامه طباطبایی
932
دانشگاه علامه طباطبایی
933
دانشگاه علامه طباطبایی
934
دانشگاه علامه طباطبایی
935
دانشگاه علامه طباطبایی
936
دانشگاه علامه طباطبایی
937
دانشگاه علامه طباطبایی
938
دانشگاه علامه طباطبایی
939
دانشگاه علامه طباطبایی
940
دانشگاه علامه طباطبایی
941
دانشگاه علامه طباطبایی
942
دانشگاه علامه طباطبایی
943
دانشگاه عدالت
944
دانشگاه عدالت
945
دانشگاه عدالت
946
دانشگاه عدالت
947
دانشگاه عدالت
948
دانشگاه عدالت
949
دانشگاه عدالت
950
دانشگاه عدالت
951
دانشگاه عدالت
952
دانشگاه عالی دفاع ملی
953
دانشگاه عالی دفاع ملی
954
دانشگاه عالی دفاع ملی
955
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
956
دانشگاه صنعت نفت
957
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
958
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
959
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
960
دانشگاه صنعتی شریف
961
دانشگاه صنعتی شریف
962
دانشگاه صنعتی شریف
963
دانشگاه صنعتی شریف
964
دانشگاه صنعتی شریف
965
دانشگاه صنعتی شاهرود
966
دانشگاه صنعتی شاهرود
967
دانشگاه صنعتی شاهرود
968
دانشگاه صنعتی شاهرود
969
دانشگاه صنعتی شاهرود
970
دانشگاه صنعتی شاهرود
971
دانشگاه صنعتی شاهرود
972
دانشگاه صنعتی شاهرود
973
دانشگاه صنعتی شاهرود
974
دانشگاه صنعتی شاهرود
975
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
976
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
977
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
978
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
979
دانشگاه صنعتی اصفهان
980
دانشگاه صنعتی اصفهان
981
دانشگاه صنعتی اصفهان
982
دانشگاه صنعتی اصفهان
983
دانشگاه صنعتی اصفهان
984
دانشگاه صنعتی اصفهان
985
دانشگاه صدا و سیما
986
دانشگاه شهرکرد
987
دانشگاه شهرکرد
988
دانشگاه شهرکرد
989
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
990
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
991
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
992
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
993
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
994
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
995
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
996
دانشگاه شهید رجائی
997
دانشگاه شهید رجائی
998
دانشگاه شهید رجائی
999
دانشگاه شهید رجائی
1000
دانشگاه شهید رجائی
1001
دانشگاه شهید رجائی
1002
دانشگاه شهید رجائی
1003
دانشگاه شهید چمران اهواز
1004
دانشگاه شهید چمران اهواز
1005
دانشگاه شهید چمران اهواز
1006
دانشگاه شهید چمران اهواز
1007
دانشگاه شهید چمران اهواز
1008
دانشگاه شهید چمران اهواز
1009
دانشگاه شهید چمران اهواز
1010
دانشگاه شهید چمران اهواز
1011
دانشگاه شهید چمران اهواز
1012
دانشگاه شهید چمران اهواز
1013
دانشگاه شهید چمران اهواز
1014
دانشگاه شهید چمران اهواز
1015
دانشگاه شهید چمران اهواز
1016
دانشگاه شهید چمران اهواز
1017
دانشگاه شهید چمران اهواز
1018
دانشگاه شهید چمران اهواز
1019
دانشگاه شهید چمران اهواز
1020
دانشگاه شهید چمران اهواز
1021
دانشگاه شهید چمران
1022
دانشگاه شهید چمران
1023
دانشگاه شهید چمران
1024
دانشگاه شهید چمران
1025
دانشگاه شهید چمران
1026
دانشگاه شهید چمران
1027
دانشگاه شهید چمران
1028
دانشگاه شهید چمران
1029
دانشگاه شهید چمران
1030
دانشگاه شهید چمران
1031
دانشگاه شهید بهشتی
1032
دانشگاه شهید بهشتی
1033
دانشگاه شهید بهشتی
1034
دانشگاه شهید بهشتی
1035
دانشگاه شهید بهشتی
1036
دانشگاه شهید بهشتی
1037
دانشگاه شهید بهشتی
1038
دانشگاه شهید بهشتی
1039
دانشگاه شهید بهشتی
1040
دانشگاه شهید بهشتی
1041
دانشگاه شهید بهشتی
1042
دانشگاه شهید بهشتی
1043
دانشگاه شهید بهشتی
1044
دانشگاه شهید بهشتی
1045
دانشگاه شهید بهشتی
1046
دانشگاه شهید بهشتی
1047
دانشگاه شهید بهشتی
1048
دانشگاه شهید بهشتی
1049
دانشگاه شهید بهشتی
1050
دانشگاه شهید بهشتی
1051
دانشگاه شهید بهشتی
1052
دانشگاه شهید بهشتی
1053
دانشگاه شهید بهشتی
1054
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1055
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1056
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1057
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1058
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1059
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1060
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1061
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1062
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1063
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1064
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1065
دانشگاه شیراز
1066
دانشگاه شیراز
1067
دانشگاه شیراز
1068
دانشگاه شیراز
1069
دانشگاه شیراز
1070
دانشگاه شیراز
1071
دانشگاه شیراز
1072
دانشگاه شیراز
1073
دانشگاه شیراز
1074
دانشگاه شیراز
1075
دانشگاه شیراز
1076
دانشگاه شیراز
1077
دانشگاه شیراز
1078
دانشگاه شیراز
1079
دانشگاه شیراز
1080
دانشگاه شیراز
1081
دانشگاه شیراز
1082
دانشگاه شیراز
1083
دانشگاه شیراز
1084
دانشگاه شیراز
1085
دانشگاه شیراز
1086
دانشگاه شیراز
1087
دانشگاه شاهد
1088
دانشگاه شاهد
1089
دانشگاه شاهد
1090
دانشگاه شاهد
1091
دانشگاه شاهد
1092
دانشگاه شاهد
1093
دانشگاه شاهد
1094
دانشگاه شاهد
1095
دانشگاه شاهد
1096
دانشگاه شاهد
1097
دانشگاه شاهد
1098
دانشگاه شاهد
1099
دانشگاه سمنان
1100
دانشگاه سمنان
1101
دانشگاه سمنان
1102
دانشگاه سمنان
1103
دانشگاه سمنان
1104
دانشگاه سمنان
1105
دانشگاه سمنان
1106
دانشگاه سمنان
1107
دانشگاه سمنان
1108
دانشگاه سمنان
1109
دانشگاه سمنان
1110
دانشگاه سمنان
1111
دانشگاه سمنان
1112
دانشگاه سمنان
1113
دانشگاه سمنان
1114
دانشگاه سمنان
1115
دانشگاه سمنان
1116
دانشگاه سمنان
1117
دانشگاه سمنان
1118
دانشگاه سمنان
1119
دانشگاه سمنان
1120
دانشگاه سمنان
1121
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1122
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1123
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1124
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1125
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1126
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1127
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1128
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1129
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1130
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1131
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1132
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1133
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1134
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1135
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1136
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1137
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1138
دانشگاه زنجان
1139
دانشگاه زنجان
1140
دانشگاه زنجان
1141
دانشگاه زنجان
1142
دانشگاه زنجان
1143
دانشگاه یزد
1144
دانشگاه یزد
1145
دانشگاه یزد
1146
دانشگاه یزد
1147
دانشگاه یزد
1148
دانشگاه یزد
1149
دانشگاه یزد
1150
دانشگاه یزد
1151
دانشگاه یزد
1152
دانشگاه یزد
1153
دانشگاه زابل
1154
دانشگاه زابل
1155
دانشگاه زابل
1156
دانشگاه رازی کرمانشاه
1157
دانشگاه رازی کرمانشاه
1158
دانشگاه رازی کرمانشاه
1159
دانشگاه رازی کرمانشاه
1160
دانشگاه رازی کرمانشاه
1161
دانشگاه رازی کرمانشاه
1162
دانشگاه رازی کرمانشاه
1163
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
1164
دانشگاه دامغان
1165
دانشگاه دامغان
1166
دانشگاه دامغان
1167
دانشگاه دامغان
1168
دانشگاه خوارزمی
1169
دانشگاه خوارزمی
1170
دانشگاه خوارزمی
1171
دانشگاه خوارزمی
1172
دانشگاه خوارزمی
1173
دانشگاه خوارزمی
1174
دانشگاه خوارزمی
1175
دانشگاه خوارزمی
1176
دانشگاه خوارزمی
1177
دانشگاه خوارزمی
1178
دانشگاه خوارزمی
1179
دانشگاه خوارزمی
1180
دانشگاه خوارزمی
1181
دانشگاه خوارزمی
1182
دانشگاه خوارزمی
1183
دانشگاه خوارزمی
1184
دانشگاه خوارزمی
1185
دانشگاه خوارزمی
1186
دانشگاه خوارزمی
1187
دانشگاه خوارزمی
1188
دانشگاه خوارزمی
1189
دانشگاه خوارزمی
1190
دانشگاه خوارزمی
1191
دانشگاه خوارزمی
1192
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1193
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1194
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1195
دانشگاه خلیج فارس
1196
دانشگاه خلیج فارس
1197
دانشگاه خلیج فارس
1198
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1199
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1200
دانشگاه خاتم
1201
دانشگاه حکیم سبزواری
1202
دانشگاه حکیم سبزواری
1203
دانشگاه حکیم سبزواری
1204
دانشگاه جامع امام حسین
1205
دانشگاه جامع امام حسین
1206
دانشگاه جامع امام حسین
1207
دانشگاه جامع امام حسین
1208
دانشگاه جامع امام حسین
1209
دانشگاه جامع امام حسین
1210
دانشگاه جامع امام حسین
1211
دانشگاه جامع امام حسین
1212
دانشگاه جامع امام حسین
1213
دانشگاه جامع امام حسین
1214
دانشگاه جامع امام حسین
1215
دانشگاه جامع امام حسین
1216
دانشگاه جامع امام حسین
1217
دانشگاه جامع امام حسین
1218
دانشگاه جامع امام حسین
1219
دانشگاه جامع امام حسین
1220
دانشگاه جامع امام حسین
1221
دانشگاه جامع امام حسین
1222
دانشگاه تهران
1223
دانشگاه تهران
1224
دانشگاه تهران
1225
دانشگاه تهران
1226
دانشگاه تهران
1227
دانشگاه تهران
1228
دانشگاه تهران
1229
دانشگاه تهران
1230
دانشگاه تهران
1231
دانشگاه تهران
1232
دانشگاه تهران
1233
دانشگاه تهران
1234
دانشگاه تهران
1235
دانشگاه تهران
1236
دانشگاه تهران
1237
دانشگاه تهران
1238
دانشگاه تهران
1239
دانشگاه تهران
1240
دانشگاه تهران
1241
دانشگاه تهران
1242
دانشگاه تهران
1243
دانشگاه تهران
1244
دانشگاه تهران
1245
دانشگاه تهران
1246
دانشگاه تهران
1247
دانشگاه تهران
1248
دانشگاه تهران
1249
دانشگاه تهران
1250
دانشگاه تهران
1251
دانشگاه تهران
1252
دانشگاه تهران
1253
دانشگاه تهران
1254
دانشگاه تهران
1255
دانشگاه تهران
1256
دانشگاه تهران
1257
دانشگاه تهران
1258
دانشگاه تهران
1259
دانشگاه تهران
1260
دانشگاه تهران
1261
دانشگاه تهران
1262
دانشگاه تهران
1263
دانشگاه تهران
1264
دانشگاه تهران
1265
دانشگاه تهران
1266
دانشگاه تهران
1267
دانشگاه تهران
1268
دانشگاه تهران
1269
دانشگاه تهران
1270
دانشگاه تهران
1271
دانشگاه تهران
1272
دانشگاه تهران
1273
دانشگاه تهران
1274
دانشگاه تهران
1275
دانشگاه تهران
1276
دانشگاه تهران
1277
دانشگاه تهران
1278
دانشگاه تهران
1279
دانشگاه تهران
1280
دانشگاه تهران
1281
دانشگاه تهران
1282
دانشگاه تهران
1283
دانشگاه تهران
1284
دانشگاه تهران
1285
دانشگاه تهران
1286
دانشگاه تهران
1287
دانشگاه تهران
1288
دانشگاه تهران
1289
دانشگاه تهران
1290
دانشگاه تهران
1291
دانشگاه تهران
1292
دانشگاه تهران
1293
دانشگاه تهران
1294
دانشگاه تهران
1295
دانشگاه تهران
1296
دانشگاه تهران
1297
دانشگاه تهران
1298
دانشگاه تهران
1299
دانشگاه تهران
1300
دانشگاه تهران
1301
دانشگاه تهران
1302
دانشگاه تهران
1303
دانشگاه تهران
1304
دانشگاه تهران
1305
دانشگاه تهران
1306
دانشگاه تهران
1307
دانشگاه تهران
1308
دانشگاه تهران
1309
دانشگاه تهران
1310
دانشگاه تهران
1311
دانشگاه تهران
1312
دانشگاه تهران
1313
دانشگاه تهران
1314
دانشگاه تهران
1315
دانشگاه تهران
1316
دانشگاه تهران
1317
دانشگاه تهران
1318
دانشگاه تهران
1319
دانشگاه تهران
1320
دانشگاه تهران
1321
دانشگاه تهران
1322
دانشگاه تهران
1323
دانشگاه تهران
1324
دانشگاه تهران
1325
دانشگاه تهران
1326
دانشگاه تهران
1327
دانشگاه تهران
1328
دانشگاه تهران
1329
دانشگاه تهران
1330
دانشگاه تهران
1331
دانشگاه تهران
1332
دانشگاه تهران
1333
دانشگاه تهران
1334
دانشگاه تهران
1335
دانشگاه تهران
1336
دانشگاه تهران
1337
دانشگاه تهران
1338
دانشگاه تهران
1339
دانشگاه تهران
1340
دانشگاه تهران
1341
دانشگاه تهران
1342
دانشگاه تهران
1343
دانشگاه تهران
1344
دانشگاه تهران
1345
دانشگاه تهران
1346
دانشگاه تهران
1347
دانشگاه تهران
1348
دانشگاه تهران
1349
دانشگاه تهران
1350
دانشگاه تهران
1351
دانشگاه تهران
1352
دانشگاه تهران
1353
دانشگاه تهران
1354
دانشگاه تهران
1355
دانشگاه تهران
1356
دانشگاه تهران
1357
دانشگاه تهران
1358
دانشگاه تهران
1359
دانشگاه تهران
1360
دانشگاه تهران
1361
دانشگاه تهران
1362
دانشگاه تهران
1363
دانشگاه تربیت مدرس
1364
دانشگاه تربیت مدرس
1365
دانشگاه تربیت مدرس
1366
دانشگاه تربیت مدرس
1367
دانشگاه تربیت مدرس
1368
دانشگاه تربیت مدرس
1369
دانشگاه تربیت مدرس
1370
دانشگاه تربیت مدرس
1371
دانشگاه تربیت مدرس
1372
دانشگاه تربیت مدرس
1373
دانشگاه تربیت مدرس
1374
دانشگاه تربیت مدرس
1375
دانشگاه تربیت مدرس
1376
دانشگاه تربیت مدرس
1377
دانشگاه تربیت مدرس
1378
دانشگاه تربیت مدرس
1379
دانشگاه تربیت مدرس
1380
دانشگاه تربیت مدرس
1381
دانشگاه تربیت مدرس
1382
دانشگاه تربیت مدرس
1383
دانشگاه تربیت مدرس
1384
دانشگاه تربیت مدرس
1385
دانشگاه تربیت مدرس
1386
دانشگاه تربیت مدرس
1387
دانشگاه تربیت مدرس
1388
دانشگاه تربیت مدرس
1389
دانشگاه تربیت مدرس
1390
دانشگاه تربیت مدرس
1391
دانشگاه تربیت مدرس
1392
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1393
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1394
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1395
دانشگاه تربت حیدریه
1396
دانشگاه تربت حیدریه
1397
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
1398
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1399
دانشگاه تبریز
1400
دانشگاه تبریز
1401
دانشگاه تبریز
1402
دانشگاه تبریز
1403
دانشگاه تبریز
1404
دانشگاه تبریز
1405
دانشگاه تبریز
1406
دانشگاه تبریز
1407
دانشگاه تبریز
1408
دانشگاه تبریز
1409
دانشگاه تبریز
1410
دانشگاه تبریز
1411
دانشگاه تبریز
1412
دانشگاه تبریز
1413
دانشگاه تبریز
1414
دانشگاه تبریز
1415
دانشگاه تبریز
1416
دانشگاه تبریز
1417
دانشگاه تبریز
1418
دانشگاه تبریز
1419
دانشگاه تبریز
1420
دانشگاه تبریز
1421
دانشگاه تبریز
1422
دانشگاه تبریز
1423
دانشگاه تبریز
1424
دانشگاه تبریز
1425
دانشگاه پیام نور
1426
دانشگاه پیام نور
1427
دانشگاه پیام نور
1428
دانشگاه پیام نور
1429
دانشگاه پیام نور
1430
دانشگاه پیام نور
1431
دانشگاه پیام نور
1432
دانشگاه پیام نور
1433
دانشگاه پیام نور
1434
دانشگاه پیام نور
1435
دانشگاه پیام نور
1436
دانشگاه پیام نور
1437
دانشگاه پیام نور
1438
دانشگاه پیام نور
1439
دانشگاه پیام نور
1440
دانشگاه پیام نور
1441
دانشگاه پیام نور
1442
دانشگاه پیام نور
1443
دانشگاه پیام نور
1444
دانشگاه پیام نور
1445
دانشگاه پیام نور
1446
دانشگاه پیام نور
1447
دانشگاه پیام نور
1448
دانشگاه پیام نور
1449
دانشگاه پیام نور
1450
دانشگاه پیام نور
1451
دانشگاه پیام نور
1452
دانشگاه پیام نور
1453
دانشگاه پیام نور
1454
دانشگاه پیام نور
1455
دانشگاه پیام نور
1456
دانشگاه پیام نور
1457
دانشگاه پیام نور
1458
دانشگاه پیام نور
1459
دانشگاه پیام نور
1460
دانشگاه پیام نور
1461
دانشگاه پیام نور
1462
دانشگاه پیام نور
1463
دانشگاه پیام نور
1464
دانشگاه پیام نور
1465
دانشگاه پیام نور
1466
دانشگاه پیام نور
1467
دانشگاه پیام نور
1468
دانشگاه پیام نور
1469
دانشگاه پیام نور
1470
دانشگاه پیام نور
1471
دانشگاه پیام نور
1472
دانشگاه پیام نور
1473
دانشگاه پیام نور
1474
دانشگاه پیام نور
1475
دانشگاه پیام نور
1476
دانشگاه پیام نور
1477
دانشگاه پیام نور
1478
دانشگاه پیام نور
1479
دانشگاه پیام نور
1480
دانشگاه پیام نور
1481
دانشگاه پیام نور
1482
دانشگاه پیام نور
1483
دانشگاه پیام نور
1484
دانشگاه پیام نور
1485
دانشگاه پیام نور
1486
دانشگاه پیام نور
1487
دانشگاه پیام نور
1488
دانشگاه بوعلی سینا
1489
دانشگاه بوعلی سینا
1490
دانشگاه بوعلی سینا
1491
دانشگاه بوعلی سینا
1492
دانشگاه بوعلی سینا
1493
دانشگاه بوعلی سینا
1494
دانشگاه بوعلی سینا
1495
دانشگاه بوعلی سینا
1496
دانشگاه بوعلی سینا
1497
دانشگاه بوعلی سینا
1498
دانشگاه بوعلی سینا
1499
دانشگاه بوعلی سینا
1500
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1501
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1502
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1503
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1504
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1505
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1506
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1507
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1508
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1509
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1510
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1511
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1512
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1513
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1514
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1515
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1516
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1517
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1518
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1519
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1520
دانشگاه بیرجند
1521
دانشگاه بیرجند
1522
دانشگاه بیرجند
1523
دانشگاه بیرجند
1524
دانشگاه بیرجند
1525
دانشگاه بیرجند
1526
دانشگاه بیرجند
1527
دانشگاه بیرجند
1528
دانشگاه بیرجند
1529
دانشگاه بیرجند
1530
دانشگاه بیرجند
1531
دانشگاه بیرجند
1532
دانشگاه بیرجند
1533
دانشگاه باقر العلوم ع
1534
دانشگاه باقر العلوم ع
1535
دانشگاه باقر العلوم ع
1536
دانشگاه باقر العلوم ع
1537
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1538
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1539
دانشگاه امام صادق (ع)
1540
دانشگاه امام صادق (ع)
1541
دانشگاه امام صادق (ع)
1542
دانشگاه امام صادق (ع)
1543
دانشگاه امام صادق (ع)
1544
دانشگاه امام صادق (ع)
1545
دانشگاه امام صادق (ع)
1546
دانشگاه امام صادق (ع)
1547
دانشگاه امام صادق (ع)
1548
دانشگاه امام صادق (ع)
1549
دانشگاه امام صادق (ع)
1550
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
1551
دانشگاه الزهرا(س)
1552
دانشگاه الزهرا(س)
1553
دانشگاه الزهرا(س)
1554
دانشگاه الزهرا(س)
1555
دانشگاه الزهرا(س)
1556
دانشگاه الزهرا(س)
1557
دانشگاه الزهرا (س)
1558
دانشگاه الزهرا (س)
1559
دانشگاه الزهرا (س)
1560
دانشگاه الزهرا (س)
1561
دانشگاه الزهرا (س)
1562
دانشگاه الزهرا (س)
1563
دانشگاه الزهرا (س)
1564
دانشگاه الزهرا (س)
1565
دانشگاه الزهرا (س)
1566
دانشگاه الزهرا (س)
1567
دانشگاه الزهرا (س)
1568
دانشگاه الزهرا (س)
1569
دانشگاه الزهرا (س)
1570
دانشگاه الزهرا (س)
1571
دانشگاه ایلام
1572
دانشگاه ایلام
1573
دانشگاه ایلام
1574
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1575
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1576
دانشگاه افسری امام علی
1577
دانشگاه اصول دین
1578
دانشگاه اصفهان
1579
دانشگاه اصفهان
1580
دانشگاه اصفهان
1581
دانشگاه اصفهان
1582
دانشگاه اصفهان
1583
دانشگاه اصفهان
1584
دانشگاه اصفهان
1585
دانشگاه اصفهان
1586
دانشگاه اصفهان
1587
دانشگاه اصفهان
1588
دانشگاه اصفهان
1589
دانشگاه اصفهان
1590
دانشگاه اصفهان
1591
دانشگاه اصفهان
1592
دانشگاه اصفهان
1593
دانشگاه اصفهان
1594
دانشگاه اصفهان
1595
دانشگاه اصفهان
1596
دانشگاه اصفهان
1597
دانشگاه اصفهان
1598
دانشگاه اصفهان
1599
دانشگاه اصفهان
1600
دانشگاه اصفهان
1601
دانشگاه اصفهان
1602
دانشگاه اصفهان
1603
دانشگاه اصفهان
1604
دانشگاه اصفهان
1605
دانشگاه اصفهان
1606
دانشگاه اصفهان
1607
دانشگاه اصفهان
1608
دانشگاه اصفهان
1609
دانشگاه اصفهان
1610
دانشگاه اصفهان
1611
دانشگاه اصفهان
1612
دانشگاه اصفهان
1613
دانشگاه اصفهان
1614
دانشگاه اصفهان
1615
دانشگاه اصفهان
1616
دانشگاه اصفهان
1617
دانشگاه اصفهان
1618
دانشگاه اصفهان
1619
دانشگاه اصفهان
1620
دانشگاه اصفهان
1621
دانشگاه اصفهان
1622
دانشگاه اصفهان
1623
دانشگاه اصفهان
1624
دانشگاه اصفهان
1625
دانشگاه اصفهان
1626
دانشگاه اصفهان
1627
دانشگاه یاسوج
1628
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
1629
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1630
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1631
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1632
دانشگاه آزاد شیراز
1633
دانشگاه آزاد شاهرود
1634
دانشگاه آزاد شاهرود
1635
دانشگاه آزاد شاهرود
1636
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1637
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1638
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1639
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1640
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1641
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1642
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1643
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1644
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1645
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1646
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1647
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1648
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1649
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
1650
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1651
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
1652
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1653
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
1654
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
1655
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
1656
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1657
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1658
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1659
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1660
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1661
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
1662
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1663
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1664
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1665
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1666
دانشگاه آزاد اسلامی نور
1667
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1668
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1669
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1670
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1671
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1672
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1673
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1674
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1675
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1676
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1677
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1678
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1679
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1680
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1681
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1682
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1683
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1684
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1685
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1686
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
1687
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1688
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1689
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
1690
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1691
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1692
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1693
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1694
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1695
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1696
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1697
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1698
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1699
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1700
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1701
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
1702
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
1703
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1704
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1705
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1706
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1707
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1708
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1709
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1710
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1711
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1712
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1713
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1714
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
1715
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
1716
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1717
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1718
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1719
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
1720
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1721
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1722
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1723
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1724
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
1725
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1726
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
1727
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
1728
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1729
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1730
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1731
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1732
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1733
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1734
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1735
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1736
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1737
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1738
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1739
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1740
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1741
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1742
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1743
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1744
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1745
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1746
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1747
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1748
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1749
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1750
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1751
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1752
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1753
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1754
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1755
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1756
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1757
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1758
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1759
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1760
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1761
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1762
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1763
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1764
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
1765
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
1766
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
1767
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1768
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1769
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1770
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1771
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1772
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1773
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1774
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1775
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
1776
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1777
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
1778
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1779
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
1780
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1781
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1782
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1783
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1784
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1785
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1786
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1787
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1788
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1789
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1790
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1791
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1792
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1793
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1794
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
1795
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
1796
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
1797
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
1798
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1799
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1800
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1801
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1802
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
1803
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
1804
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1805
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1806
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1807
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1808
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1809
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1810
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
1811
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
1812
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
1813
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1814
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1815
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1816
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1817
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1818
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1819
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1820
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
1821
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1822
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1823
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1824
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1825
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1826
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1827
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1828
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1829
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1830
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1831
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1832
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1833
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1834
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1835
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1836
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1837
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1838
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1839
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1840
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1841
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1842
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1843
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1844
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1845
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1846
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1847
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1848
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
1849
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1850
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1851
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1852
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1853
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1854
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1855
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1856
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1857
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1858
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1859
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1860
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1861
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1862
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1863
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1864
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1865
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1866
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1867
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1868
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1869
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1870
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1871
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1872
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1873
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1874
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1875
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1876
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1877
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1878
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1879
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1880
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1881
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1882
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1883
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1884
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1885
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1886
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1887
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1888
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1889
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1890
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1891
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1892
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1893
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1894
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
1895
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
1896
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1897
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1898
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
1899
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1900
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1901
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1902
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1903
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1904
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1905
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1906
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1907
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1908
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
1909
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
1910
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
1911
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
1912
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
1913
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
1914
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1915
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1916
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
1917
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1918
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1919
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1920
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1921
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1922
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
1923
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1924
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1925
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1926
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1927
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1928
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1929
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1930
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1931
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1932
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1933
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1934
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1935
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1936
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1937
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1938
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1939
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1940
دانشگاه آزاد اسلامی
1941
دانشگاه آزاد اسلامی
1942
دانشگاه آزاد اسلامی
1943
دانشگاه آزاد اسلامی
1944
دانشگاه آزاد اسلامی
1945
دانشگاه آزاد اسلامی
1946
دانشگاه آزاد اسلامی
1947
دانشگاه آزاد اسلامی
1948
دانشگاه آزاد اسلامی
1949
دانشگاه آزاد اسلامی
1950
دانشگاه آزاد اسلامی
1951
دانشگاه آزاد اسلامی
1952
دانشگاه آزاد اسلامی
1953
دانشگاه آزاد اسلامی
1954
دانشگاه آزاد اسلامی
1955
دانشگاه آزاد اسلامی
1956
دانشگاه آزاد اسلامی
1957
دانشگاه آزاد اسلامی
1958
دانشگاه آزاد اسلامی
1959
دانشگاه آزاد اسلامی
1960
دانشگاه آزاد اسلامی
1961
دانشگاه آزاد اسلامی
1962
دانشگاه آزاد اسلامی
1963
دانشگاه آزاد اسلامی
1964
دانشگاه آزاد اسلامی
1965
دانشگاه آزاد اسلامی
1966
دانشگاه آزاد اسلامی
1967
دانشگاه آزاد اسلامی
1968
دانشگاه آزاد اسلامی
1969
دانشگاه آزاد اسلامی
1970
دانشگاه آزاد اسلامی
1971
دانشگاه آزاد اسلامی
1972
دانشگاه آزاد اسلامی
1973
دانشگاه آزاد اسلامی
1974
دانشگاه آزاد اسلامی
1975
دانشگاه آزاد اسلامی
1976
دانشگاه آزاد اسلامی
1977
دانشگاه آزاد اسلامی
1978
دانشگاه آزاد اسلامی
1979
دانشگاه آزاد اسلامی
1980
دانشگاه آزاد اسلامی
1981
دانشگاه آزاد اسلامی
1982
دانشگاه آزاد اسلامی
1983
دانشگاه آزاد اسلامی
1984
دانشگاه آزاد اسلامی
1985
دانشگاه آزاد اسلامی
1986
دانشگاه آزاد اسلامی
1987
دانشگاه آزاد اسلامی
1988
دانشگاه آزاد اسلامی
1989
دانشگاه آزاد اسلامی
1990
دانشگاه آزاد اسلامی
1991
دانشگاه آزاد اسلامی
1992
دانشگاه آزاد اسلامی
1993
دانشگاه آزاد اسلامی
1994
دانشگاه آزاد اسلامی
1995
دانشگاه آزاد اسلامی
1996
دانشگاه آزاد اسلامی
1997
دانشگاه آزاد اسلامی
1998
دانشگاه آزاد اسلامی
1999
دانشگاه آزاد اسلامی
2000
دانشگاه آزاد اسلامی
2001
دانشگاه آزاد اسلامی
2002
دانشگاه آزاد اسلامی
2003
دانشگاه آزاد اسلامی
2004
دانشگاه آزاد اسلامی
2005
دانشگاه آزاد اسلامی
2006
دانشگاه آزاد اسلامی
2007
دانشگاه آزاد اسلامی
2008
دانشگاه آزاد اسلامی
2009
دانشگاه آزاد اسلامی
2010
دانشگاه آزاد اسلامی
2011
دانشگاه آزاد اسلامی
2012
دانشگاه آزاد اسلامی
2013
دانشگاه آزاد اسلامی
2014
دانشگاه آزاد اسلامی
2015
دانشگاه آزاد اسلامی
2016
دانشگاه آزاد اسلامی
2017
دانشگاه آزاد اسلامی
2018
دانشگاه آزاد اسلامی
2019
دانشگاه آزاد اسلامی
2020
دانشگاه آزاد اسلامی
2021
دانشگاه آزاد اسلامی
2022
دانشگاه آزاد اسلامی
2023
دانشگاه آزاد اسلامی
2024
دانشگاه آزاد اسلامی
2025
دانشگاه آزاد اسلامی
2026
دانشگاه آزاد اسلامی
2027
دانشگاه آزاد اسلامی
2028
دانشگاه آزاد اسلامی
2029
دانشگاه آزاد اسلامی
2030
دانشگاه آزاد اسلامی
2031
دانشگاه آزاد اسلامی
2032
دانشگاه آزاد اسلامی
2033
دانشگاه آزاد اسلامی
2034
دانشگاه آزاد اسلامی
2035
دانشگاه آزاد اسلامی
2036
دانشگاه آزاد اسلامی
2037
دانشگاه آزاد اسلامی
2038
دانشگاه ارومیه
2039
دانشگاه ارومیه
2040
دانشگاه ارومیه
2041
دانشگاه ارومیه
2042
دانشگاه ارومیه
2043
دانشگاه ارومیه
2044
دانشگاه ارومیه
2045
دانشگاه اراک
2046
دانشگاه اراک
2047
دانشگاه ادیان و مذاهب
2048
دانشگاه ادیان و مذاهب
2049
دانشگاه ادیان و مذاهب
2050
دانشگاه ادیان و مذاهب
2051
دانشگاه ادیان و مذاهب
2052
دانشگاه آیت الله بروجردی
2053
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
2054
دانشکده علوم و فنون فارابی
2055
دانشکده علوم حدیث
2056
دانشکده شهید محلاتی
2057
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
2058
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2059
دانشکده پزشکی افضلی پور
2060
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2061
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
2062
دانشکده اطلاعات
2063
دانشکده اطلاعات
2064
دادگستری تهران
2065
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
2066
خصوصی
2067
خصوصی
2068
خصوصی
2069
خصوصی
2070
خصوصی
2071
خصوصی
2072
خصوصی
2073
خصوصی
2074
خصوصی
2075
خشایار نظریان رستمی
2076
خانه کارگر
2077
حکمت الله موسوی
2078
حسین وخشوری
2079
حسین واحدی پور
2080
حزب مردم سالاری
2081
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
2082
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
2083
جهاد دانشگاهی
2084
جهاد دانشگاهی
2085
جهاد دانشگاهی
2086
جهاد دانشگاهی
2087
جهاد دانشگاهی
2088
جهاد دانشگاهی
2089
جهاد دانشگاهی
2090
جهاد دانشگاهی
2091
جهاد دانشگاهی
2092
جهاد دانشگاهی
2093
جهاد دانشگاهی
2094
جهاد دانشگاهی
2095
جهاد دانشگاهی
2096
جناب آقای دکتر علی نیازی
2097
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
2098
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2099
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2100
جامعه المصطفی العالمیه
2101
جامعه المصطفی العالمیه
2102
جامعه المصطفی العالمیه
2103
جامعه المصطفی العالمیه
2104
جامعه المصطفی العالمیه
2105
جامعه المصطفی العالمیه
2106
جامعه المصطفی العالمیه
2107
جامعه المصطفی العالمیه
2108
جامعه المصطفی العالمیه
2109
جامعه الزهرا
2110
جامعه اسلامی دندانپزشکان
2111
پژوهشگاه هوا فضا
2112
پژوهشگاه مواد و انرژی
2113
پژوهشگاه مواد و انرژی
2114
پژوهشگاه مواد و انرژی
2115
پژوهشگاه مواد و انرژی
2116
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
2117
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
2118
پژوهشگاه قوه قضائیه
2119
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2120
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2121
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2122
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2123
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
2124
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2125
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2126
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2127
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2128
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2129
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2130
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2131
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
2132
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
2133
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
2134
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
2135
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
2136
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2137
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2138
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2139
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2140
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2141
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2142
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2143
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2144
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2145
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2146
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2147
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2148
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2149
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2150
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2151
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2152
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2153
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2154
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2155
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2156
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2157
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2158
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
2159
پژوهشگاه صنعت نفت
2160
پژوهشگاه صنعت نفت
2161
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2162
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2163
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2164
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2165
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2166
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
2167
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
2168
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2169
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2170
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2171
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2172
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2173
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2174
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2175
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2176
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2177
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2178
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2179
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2180
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2181
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2182
پژوهشگاه امام حسین
2183
پژوهشکده هنر
2184
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
2185
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
2186
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2187
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2188
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
2189
پژوهشکده مطالعات راهبردی
2190
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
2191
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
2192
پژوهشکده شورای نگهبان
2193
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
2194
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2195
پژوهشکده حج و زیارت
2196
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
2197
پژوهشکده تاریخ اسلام
2198
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
2199
پژوهشکده بیمه
2200
پژوهشکده بیمه
2201
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
2202
پژوهشکده امام خمینی (ره)
2203
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
2204
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
2205
بنیاد نهج البلاغه
2206
بنیاد نهج البلاغه
2207
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
2208
بنیاد رسالت
2209
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
2210
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
2211
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
2212
بیمارستان بقیه الله
2213
بشیر اب نیکی
2214
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2215
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2216
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
2217
بانک انصار
2218
بابک کلانی
2219
ایوب دبیری نژاد
2220
آیه الله بروجردی
2221
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2222
انحمن علمی فرش ایران
2223
انحمن روانشناسی ایران
2224
انحمن روانشناسی ایران
2225
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
2226
انجمن هوا فضای ایران
2227
انجمن هوا فضای ایران
2228
انجمن هنرهای نمایشی ایران
2229
انجمن هیدرولیک ایران
2230
انجمن نجوم ایران
2231
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
2232
انجمن نانو فناوری ایران
2233
انجمن نانو فناوری ایران
2234
انجمن نانو فناوری ایران
2235
انجمن مواد پر انرژی
2236
انجمن مهندسین متالورژی ایران
2237
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2238
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2239
انجمن مهندسین عمران ایران
2240
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
2241
انجمن مهندسی مکانیک ایران
2242
انجمن مهندسی معدن ایران
2243
انجمن مهندسی مالی ایران
2244
انجمن مهندسی مالی ایران
2245
انجمن مهندسی گاز ایران
2246
انجمن مهندسی گاز ایران
2247
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
2248
انجمن مهندسی صوتیات ایران
2249
انجمن مهندسی صنایع ایران
2250
انجمن مهندسی شیمی ایران
2251
انجمن مهندسی شیمی ایران
2252
انجمن مهندسی شیمی ایران
2253
انجمن مهندسی سازه ایران
2254
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
2255
انجمن مهندسی زلزله ایران
2256
انجمن مهندسی راه و ساختمان
2257
انجمن مهندسی دریایی ایران
2258
انجمن مهندسی دریایی ایران
2259
انجمن مهندسی دریایی
2260
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
2261
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
2262
انجمن مهندسی پزشکی ایران
2263
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
2264
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
2265
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2266
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2267
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2268
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2269
انجمن مکاترونیک ایران
2270
انجمن معارف اسلامی
2271
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
2272
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2273
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2274
انجمن مطالعات برنامه درسی
2275
انجمن مشاوره ایران
2276
انجمن مرتعداری ایران
2277
انجمن مدیریت راهبردی ایران
2278
انجمن مدیریت آموزشی ایران
2279
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
2280
انجمن محیط زیست ایران
2281
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
2282
انجمن متخصصان علوم دارویی
2283
انجمن ماهی شناسی ایران
2284
انجمن ماهی شناسی ایران
2285
انجمن ماهیان زینتی ایران
2286
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
2287
انجمن گردشگری ایران
2288
انجمن گیاهان دارویی ایران
2289
انجمن کواترنری ایران
2290
انجمن کنه شناسی ایران
2291
انجمن کامپیوتر ایران
2292
انجمن قارچ شناسی ایران
2293
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
2294
انجمن فلسفه دین ایران
2295
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
2296
انجمن فیزیک ایران
2297
انجمن فیزیک ایران
2298
انجمن فیزیک ایران
2299
انجمن فارماکوگنوزی ایران
2300
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
2301
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
2302
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
2303
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
2304
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
2305
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
2306
انجمن علوم مدیریت ایران
2307
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2308
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2309
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2310
انجمن علوم علف های هرز ایران
2311
انجمن علوم سیاسی
2312
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
2313
انجمن علوم خاک ایران
2314
انجمن علوم باغبانی ایران
2315
انجمن علمی موتور ایران
2316
انجمن علمی مواد پرانرژی
2317
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
2318
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
2319
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
2320
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
2321
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
2322
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
2323
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
2324
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2325
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
2326
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
2327
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
2328
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
2329
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
2330
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
2331
انجمن علمی روانشناسی خانواده
2332
انجمن علمی روابط بین الملل
2333
انجمن علمی تاریخ فلسفه
2334
انجمن علمی پرستاری ایران
2335
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
2336
انجمن علمی بذر ایران
2337
انجمن علمی بتن ایران
2338
انجمن علمی انقلاب اسلامی
2339
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
2340
انجمن علمی ایمنی زیستی
2341
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
2342
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
2343
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
2344
انجمن شیمی ایران
2345
انجمن شیمی ایران
2346
انجمن شیمی ایران
2347
انجمن شیمی ایران
2348
انجمن شیمی ایران
2349
انجمن شیمی ایران
2350
انجمن شیمی ایران
2351
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
2352
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
2353
انجمن سرامیک ایران
2354
انجمن سرامیک ایران
2355
انجمن سازه های فولادی ایران
2356
انجمن ژئومورفولوژی
2357
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
2358
انجمن ژئوفیزیک ایران
2359
انجمن ژئوپلتیک ایران
2360
انجمن ژنتیک ایران
2361
انجمن زن و خانواده
2362
انجمن زنبور عسل ایران
2363
انجمن زمین شناسی نفت ایران
2364
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
2365
انجمن زیست شناسی ایران
2366
انجمن زیست شناسی ایران
2367
انجمن زیست شناسی ایران
2368
انجمن زیست شناسی ایران
2369
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
2370
انجمن زبان و ادبیات فارسی
2371
انجمن زبان‌شناسی ایران
2372
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
2373
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
2374
انجمن روانشناسی
2375
انجمن رمز ایران
2376
انجمن رمز ایران
2377
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
2378
انجمن ریخته گران ایران
2379
انجمن ریاضی ایران
2380
انجمن ریاضی ایران
2381
انجمن دیرینه شناسی ایران
2382
انجمن خوردگی ایران
2383
انجمن حکمت و فلسفه ایران
2384
انجمن حقوق شناسی
2385
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
2386
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
2387
انجمن حشره شناسی ایران
2388
انجمن حشره شناسی ایران
2389
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
2390
انجمن حسابداری ایران
2391
انجمن حسابداری ایران
2392
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
2393
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
2394
انجمن جنگلبانی ایران
2395
انجمن جمعیت شناسی ایران
2396
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
2397
انجمن جغرافیایی ایران
2398
انجمن جغرافیای ایران
2399
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
2400
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
2401
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2402
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2403
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2404
انجمن تعلیم و تربیت
2405
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
2406
انجمن ترویج علم
2407
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
2408
انجمن پلیمر ایران
2409
انجمن پسماند ایران
2410
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
2411
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
2412
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
2413
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
2414
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
2415
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
2416
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
2417
انجمن برق آبی ایران
2418
انجمن باستان شناسی ایران
2419
انجمن آهن و فولاد ایران
2420
انجمن انفورماتیک ایران
2421
انجمن انسان شناسی ایران
2422
انجمن انرژی ایران
2423
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2424
انجمن آموزش عالی ایران
2425
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
2426
انجمن ایمنی زیستی ایران
2427
انجمن آمار ایران
2428
انجمن آمار ایران
2429
انجمن آمار ایران
2430
انجمن الکتروشیمی ایران
2431
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
2432
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
2433
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
2434
انجمن اقتصاد انرژی ایران
2435
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2436
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2437
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2438
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2439
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
2440
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
2441
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
2442
انجمن ایرانی روانشناسی
2443
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2444
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
2445
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
2446
انجمن ایرانی تاریخ
2447
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
2448
انجمن احتراق ایران
2449
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2450
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2451
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
2452
انجمن آبزی پروری ایران
2453
انجمن آبخیزداری ایران
2454
انجمن آبخیزداری ایران
2455
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2456
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2457
الیاس حضرتی
2458
آقای دکتر محمود عباسی
2459
اقای خلیجی
2460
آقای پویان فخاریان-سمنان
2461
آقای بهزاد شاهمرادی
2462
آستان قدس رضوی
2463
آستان قدس رضوی
2464
آستان قدس رضوی
2465
آیة الله احمد بهشتی
2466
2467
2468
2469