• پایگاه اطلاعات نشریات علمی ایران
  • iranjournals.ir
# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
3
مصطفی خان زادی
4
مهرداد بذرپاش
5
دانشگاه حکیم سبزواری
6
شرکت وارش
7
دانشگاه اصفهان
8
دانشگاه آزاد اسلامی
9
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
10
مرکز پژوهشی هنر و معماری
11
دانشگاه تهران
12
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
13
دانشگاه تهران
14
دانشگاه تهران
15
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
16
شرکت همشهری
17
ولی الله شجاع پوریان
18
نصرت الله طاقتی احسن
19
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
20
دانشگاه مفید
21
22
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
23
سید اصغر ملاسعیدی
24
انجمن هیدرولیک ایران
25
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
26
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27
کامران احمدپور
28
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
29
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
30
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
31
دانشگاه آزاد اسلامی
32
فیروز نعیم محبوبی
33
سازمان هواشناسی کشور
34
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
35
دانشگاه شاهد
36
دانشگاه آزاد اسلامی
37
دانشگاه بیرجند
38
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
39
دانشگاه تربیت مدرس
40
دانشگاه شهید بهشتی
41
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
42
دانشگاه یزد
43
دانشگاه تربیت مدرس
44
دانشگاه تبریز
45
دانشگاه تهران
46
دانشگاه فرهنگیان
47
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
48
ناجا
49
دانشگاه سمنان
50
دانشگاه مالک اشتر
51
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
52
دانشگاه بیرجند
53
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
54
دانشگاه تهران
55
دانشگاه تهران
56
دانشگاه خوارزمی
57
دانشگاه تهران
58
دانشگاه خوارزمی
59
انجمن علمی پرستاری ایران
60
دانشگاه علوم پزشکی ایران
61
دانشگاه تهران
62
دانشگاه تهران
63
دانشگاه خوارزمی
64
بانک انصار
65
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
66
دانشگاه مالک اشتر
67
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
68
نشریه هفت شهر
69
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
70
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
71
دانشگاه علوم پزشکی البرز
72
دانشگاه تهران
73
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
74
انجمن حقوق شناسی
75
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
76
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
77
دانشگاه تهران
78
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
79
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
80
دانشگاه علوم پزشکی بم
81
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
82
دانشگاه تهران
83
دانشکده شهید محلاتی
84
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
85
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
86
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
87
بشیر اب نیکی
88
رضا محزونیه
89
غلامحسین عطایی دریایی
90
دانشگاه شهید باهنر کرمان
91
دانشگاه آزاد اسلامی
92
دانشگاه آزاد شاهرود
93
انجمن نانو فناوری ایران
94
دانشگاه هنر
95
دانشگاه هنر
96
دانشگاه هنر
97
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
98
دانشگاه تهران
99
انجمن حشره شناسی ایران
100
انجمن جمعیت شناسی ایران
101
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
102
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
103
صاحب امتیاز
104
دانشگاه محقق اردبیلی
105
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
106
پژوهشگاه مواد و انرژی
107
دانشگاه آزاد اسلامی
108
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
109
دانشگاه صنعتی اصفهان
110
انجمن مواد پر انرژی
111
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
112
دانشگاه کاشان
113
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
114
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
115
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
116
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
117
دانشگاه بین المللی امام خمینی
118
دانشگاه ملایر
119
دانشگاه آزاد اسلامی
120
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
121
دانشگاه تربیت مدرس
122
دانشگاه صنعتی شریف
123
دانشگاه تبریز
124
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
125
انجمن مهندسان مکانیک ایران
126
انجمن مهندسان مکانیک ایران
127
انجمن مهندسی معدن ایران
128
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
129
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
130
دانشگاه فردوسی مشهد
131
انجمن مهندسین متالورژی ایران
132
دانشگاه آزاد اسلامی
133
انجمن مهندسی گاز ایران
134
دانشگاه بیرجند
135
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
136
دانشگاه تبریز
137
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
138
دانشگاه تربیت مدرس
139
دانشگاه فردوسی مشهد
140
دانشگاه صنعتی شریف
141
دانشگاه صنعتی شریف
142
دانشگاه پیام نور
143
دانشگاه تهران
144
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
145
انجمن مهندسی شیمی ایران
146
انجمن مهندسی سازه ایران
147
انجمن ایمنی زیستی ایران
148
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
149
دانشگاه سمنان
150
دانشگاه شهید چمران اهواز
151
انجمن مهندسی دریایی ایران
152
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
153
دانشگاه صنعتی شاهرود
154
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
155
انجمن مهندسی پزشکی ایران
156
دانشگاه تهران
157
دانشگاه علوم پزشکی همدان
158
جهاد دانشگاهی
159
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
160
دانشگاه تربیت مدرس
161
دانشگاه تبریز
162
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
163
دانشگاه کاشان
164
دانشگاه صنعتی شاهرود
165
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
166
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
167
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
168
شهرزاد پیمان
169
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
170
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
171
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
172
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
173
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
174
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
175
ناجا
176
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
177
دانشگاه آزاد اسلامی
178
دانشگاه آزاد اسلامی
179
دانشگاه جامع امام حسین
180
دانشگاه جامع امام حسین
181
دانشگاه صنعتی شاهرود
182
دانشگاه تبریز
183
انجمن مکاترونیک ایران
184
دانشگاه تهران
185
پژوهشکده حج و زیارت
186
دانشگاه شهید رجائی
187
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
188
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
189
دانشگاه تهران
190
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
191
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
192
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
193
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
194
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
195
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
196
دانشگاه مفید
197
دانشگاه تهران
198
دانشگاه اصفهان
199
دانشگاه سیستان و بلوچستان
200
موسسه مطالعات هنر اسلامی
201
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
202
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
203
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
204
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
205
موسسه مطالعات ملی
206
دانشگاه کاشان
207
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
208
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
209
دانشگاه علامه طباطبائی
210
دانشگاه علامه طباطبایی
211
دانشگاه علامه طباطبائی
212
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
213
دانشگاه پیام نور
214
انجمن مدیریت راهبردی ایران
215
دانشگاه علوم انتظامی
216
دانشگاه علامه طباطبائی
217
دانشگاه علوم انتظامی
218
دانشگاه آزاد اسلامی
219
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
220
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
221
دانشگاه شهید چمران اهواز
222
دانشگاه بیرجند
223
جامعه المصطفی العالمیه
224
دانشگاه بین المللی امام خمینی
225
دانشگاه امام صادق (ع)
226
دانشگاه آزاد اسلامی
227
سازمان بسیج اساتید
228
دانشگاه آزاد اسلامی قم
229
دانشگاه سمنان
230
جامعه المصطفی العالمیه
231
جامعه المصطفی العالمیه
232
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
233
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
234
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
235
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
236
دانشگاه کاشان
237
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
238
جهاد دانشگاهی
239
دانشگاه کردستان
240
دانشگاه سیستان و بلوچستان
241
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
242
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
243
دانشگاه الزهرا (س)
244
دانشگاه رازی کرمانشاه
245
دانشگاه فردوسی مشهد
246
دانشگاه شهید چمران اهواز
247
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
248
دانشگاه اصفهان
249
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
250
دانشگاه سیستان و بلوچستان
251
دانشگاه علامه طباطبائی
252
دانشگاه شهید چمران
253
دانشگاه الزهرا (س)
254
دانشگاه آزاد اسلامی
255
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
256
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
257
دانشگاه علامه طباطبائی
258
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
259
وزارت ورزش و جوانان
260
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
261
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
262
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
263
پژوهشکده مطالعات راهبردی
264
دانشگاه عالی دفاع ملی
265
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
266
دانشگاه مذاهب اسلامی
267
دانشگاه پیام نور
268
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
269
دانشگاه تهران
270
دانشگاه تهران
271
دانشگاه تهران
272
سازمان بسیج اساتید
273
دانشگاه شیراز
274
ناجا
275
انجمن حسابداری ایران
276
انجمن زن و خانواده
277
دانشگاه حکیم سبزواری
278
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
279
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
280
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
281
دانشگاه آزاد اسلامی
282
دانشگاه تهران
283
موسسه آموزش عالی سبز
284
دانشگاه آزاد اسلامی
285
دانشگاه مذاهب اسلامی
286
دانشگاه معارف اسلامی
287
دانشگاه هنر اصفهان
288
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
289
دانشگاه تربیت مدرس
290
خصوصی
291
دانشگاه علامه طباطبائی
292
دانشگاه ایلام
293
انجمن ایرانی تاریخ
294
جامعه المصطفی العالمیه
295
ناجا
296
پژوهشکده تاریخ اسلام
297
ناجا
298
دانشگاه علامه طباطبایی
299
ناجا
300
دانشگاه عالی دفاع ملی
301
ناجا
302
خصوصی
303
دانشگاه سمنان
304
دانشگاه آزاد اسلامی
305
دانشگاه مازندران
306
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
307
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
308
سازمان بسیج اساتید
309
دانشگاه تهران
310
دانشگاه تهران
311
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
312
دانشگاه مذاهب اسلامی
313
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
314
سازمان سنجش و آموزش کشور
315
دانشگاه گلستان
316
دانشگاه فرهنگیان
317
دانشگاه شیراز
318
ناجا
319
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
320
دانشگاه بوعلی سینا
321
دانشگاه رازی کرمانشاه
322
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
323
دانشگاه امام صادق (ع)
324
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
325
دانشکده اطلاعات
326
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
327
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
328
وزارت امور خارجه
329
دانشگاه شهید باهنر کرمان
330
دانشگاه شیراز
331
دانشگاه آزاد اسلامی
332
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
333
جهاد دانشگاهی
334
دانشگاه الزهرا (س)
335
انجمن جامعه‌شناسی ایران
336
انجمن علمی بتن ایران
337
آستان قدس رضوی
338
دانشگاه کردستان
339
دانشگاه شهید چمران اهواز
340
دانشگاه شهید بهشتی
341
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
342
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
343
دانشگاه خوارزمی
344
دانشگاه هنر اصفهان
345
حزب مردم سالاری
346
دانشگاه تهران
347
انجمن مرتعداری ایران
348
دانشگاه سمنان
349
دانشگاه شهید چمران اهواز
350
دانشگاه سمنان
351
دانشگاه آزاد اسلامی
352
دانشگاه تربیت مدرس
353
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
354
دانشگاه تهران
355
دانشگاه گیلان
356
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
357
دانشگاه جامع امام حسین
358
دانشگاه شهید بهشتی
359
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
360
دانشگاه افسری امام علی
361
دانشگاه علوم انتظامی
362
دانشگاه صنعتی شاهرود
363
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
364
دانشگاه مازندران
365
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
366
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
367
دانشگاه تهران
368
دانشگاه تهران
369
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
370
خصوصی
371
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
372
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
373
دانشگاه تهران
374
دانشگاه پیام نور
375
دانشگاه صنعتی شاهرود
376
دانشگاه جامع امام حسین
377
دانشگاه تهران
378
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
379
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
380
دانشگاه اصفهان
381
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
382
دانشگاه اصفهان
383
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
384
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
385
دانشگاه آزاد اسلامی
386
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
387
دانشگاه الزهرا (س)
388
انجمن مدیریت آموزشی ایران
389
ناجا
390
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
391
دانشگاه تهران
392
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
393
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
394
دانشگاه پیام نور
395
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
396
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
397
دانشگاه جامع امام حسین
398
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
399
دانشگاه پیام نور
400
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
401
دانشگاه تهران
402
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
403
دانشگاه سیستان و بلوچستان
404
دانشگاه تهران
405
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
406
دانشگاه تهران
407
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
408
دانشگاه پیام نور
409
دانشگاه کاشان
410
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
411
دانشگاه سیستان و بلوچستان
412
انجمن جغرافیای ایران
413
دانشگاه علوم پزشکی البرز
414
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
415
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
416
میزبان بابلسر
417
دانشگاه تهران
418
دانشکده پزشکی افضلی پور
419
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
420
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
421
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
422
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
423
آقای بهزاد شاهمرادی
424
دانشگاه تهران
425
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
426
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
427
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
428
دانشگاه تهران
429
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
430
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
431
دانشگاه تربیت مدرس
432
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
433
دانشگاه علوم پزشکی ایران
434
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
435
انجمن آمار ایران
436
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
437
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
438
دانشگاه علوم پزشکی همدان
439
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
440
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
441
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
442
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
443
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
444
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
445
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
446
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
447
دانشگاه علوم پزشکی بابل
448
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
449
دانشگاه علوم پزشکی همدان
450
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
451
سازمان پزشکی قانونی کشور
452
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
453
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
454
دانشگاه علوم پزشکی اراک
455
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
456
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
457
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
458
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
459
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
460
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
461
دانشگاه دامغان
462
دانشگاه تهران
463
دانشگاه علوم پزشکی ایران
464
دانشگاه علوم پزشکی ایران
465
دانشگاه علوم پزشکی یزد
466
مجتبی وحید گلپایگانی
467
جامعه اسلامی دندانپزشکان
468
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
469
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
470
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
471
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
472
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
473
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
474
دانشگاه علوم پزشکی قم
475
دانشگاه علوم پزشکی فسا
476
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
477
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
478
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
479
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
480
دانشگاه علوم پزشکی اراک
481
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
482
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
483
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
484
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
485
دانشگاه تهران
486
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
487
دانشگاه علوم پزشکی تهران
488
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
489
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
490
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
491
دانشگاه تهران
492
دانشگاه شهید چمران اهواز
493
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
494
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
495
ریاست جمهوری
496
دانشگاه شهید باهنر کرمان
497
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
498
دانشگاه تبریز
499
دانشگاه علوم پزشکی یزد
500
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
501
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
502
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
503
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
504
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
505
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
506
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
507
دانشگاه علوم پزشکی همدان
508
دانشگاه بیرجند
509
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
510
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
511
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
512
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
513
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
514
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
515
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
516
دانشگاه علوم پزشکی یزد
517
دانشگاه علوم پزشکی ایران
518
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
519
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
520
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
521
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
522
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
523
دانشگاه علوم پزشکی همدان
524
انجمن شیمی ایران
525
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
526
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
527
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
528
دانشگاه علوم پزشکی همدان
529
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
530
دانشگاه زابل
531
دانشگاه پیام نور
532
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
533
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
534
دانشگاه دامغان
535
دانشگاه شاهد
536
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
537
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
538
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
539
دانشگاه اصفهان
540
دانشگاه علامه طباطبائی
541
پژوهشکده امام خمینی (ره)
542
دانشگاه اصفهان
543
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
544
موسسه شیعه شناسی
545
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
546
دانشگاه فردوسی مشهد
547
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
548
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
549
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
550
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
551
انحمن علمی فرش ایران
552
نعمت الله شهبازی
553
دانشگاه پیام نور
554
انجمن گردشگری ایران
555
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
556
دانشگاه ملایر
557
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
558
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
559
دانشگاه شهید چمران اهواز
560
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
561
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
562
وزارت آموزش و پرورش
563
انجمن کواترنری ایران
564
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
565
موسسه کیهان
566
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
567
دانشگاه تهران
568
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
569
پژوهشکده هنر
570
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
571
پژوهشگاه قرآن و حدیث
572
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
573
دانشگاه تهران
574
دانشگاه تهران
575
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
576
مینا مهرنوش
577
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
578
دانشگاه یزد
579
آستان قدس رضوی
580
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
581
دانشگاه سمنان
582
دانشگاه یزد
583
دانشگاه یزد
584
دانشگاه یزد
585
دانشگاه رازی کرمانشاه
586
خانه کارگر
587
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
588
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
589
ناجا
590
دانشگاه فنی و حرفه ای
591
دانشگاه پیام نور
592
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
593
جامعه المصطفی العالمیه
594
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
595
جامعه المصطفی العالمیه
596
آستان قدس رضوی
597
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
598
دانشگاه اصفهان
599
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
600
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
601
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
602
دانشگاه های منطقه غرب کشور
603
پژوهشگاه هوا فضا
604
وزارت راه و شهر سازی
605
دانشگاه های منطقه غرب کشور
606
دانشگاه بیرجند
607
دانشگاه علامه طباطبایی
608
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
609
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
610
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
611
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
612
دانشگاه تهران
613
دانشگاه فردوسی مشهد
614
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
615
دانشگاه تهران
616
دانشگاه تهران
617
دانشگاه تهران
618
دانشگاه امام صادق (ع)
619
دانشگاه تبریز
620
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
621
دانشگاه فردوسی مشهد
622
مرکز فقهی ائمه اطهار
623
دانشگاه مذاهب اسلامی
624
دانشگاه بین المللی امام خمینی
625
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
626
دانشگاه آزاد اسلامی
627
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
628
دانشگاه مذاهب اسلامی
629
دانشگاه علامه طباطبایی
630
دانشگاه تهران
631
دانشگاه بین المللی امام خمینی
632
دانشگاه مازندران
633
دانشگاه اصول دین
634
دانشگاه خاتم
635
دانشگاه علوم پزشکی ایران
636
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
637
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
638
دانشگاه مازندران
639
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
640
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
641
دانشگاه محیط زیست
642
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
643
دانشگاه علامه طباطبائی
644
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
645
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
646
دکتر روح اله طاهرخانی
647
دادگستری تهران
648
دانشگاه آیت الله بروجردی
649
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
650
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
651
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
652
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
653
دانشگاه باقر العلوم ع
654
دانشگاه فرهنگیان
655
دانشگاه فرهنگیان
656
دانشگاه فرهنگیان
657
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
658
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
659
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
660
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
661
آقای دکتر محمود عباسی
662
دانشگاه باقر العلوم ع
663
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
664
دانشگاه باقر العلوم ع
665
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
666
آیة الله احمد بهشتی
667
طب اعتیاد
668
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
669
دانشگاه خلیج فارس
670
دانشگاه مازندران
671
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
672
دانشگاه بیرجند
673
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
674
دانشگاه صدا و سیما
675
پژوهشگاه قوه قضائیه
676
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
677
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
678
دانشگاه تهران
679
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
680
دانشگاه سمنان
681
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
682
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
683
موسسه آموزش عالی قشم
684
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
685
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
686
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
687
دانشگاه پیام نور
688
بنیاد نهج البلاغه
689
دانشگاه پیام نور
690
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
691
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
692
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
693
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
694
دانشگاه پیام نور
695
دانشگاه شاهد
696
دانشگاه رازی کرمانشاه
697
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
698
دانشگاه شهید بهشتی
699
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
700
دانشگاه آزاد اسلامی
701
دانشگاه گیلان
702
دانشگاه آزاد اسلامی
703
دانشگاه آزاد اسلامی
704
دانشگاه تبریز
705
دانشگاه پیام نور
706
دانشگاه الزهرا (س)
707
دانشگاه تهران
708
انجمن فیزیک ایران
709
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
710
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
711
دانشگاه پیام نور
712
انجمن ریاضی ایران
713
دانشگاه تربیت مدرس
714
دانشگاه علامه طباطبائی
715
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
716
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
717
دانشگاه جامع امام حسین
718
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
719
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
720
دانشگاه آزاد اسلامی
721
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
722
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
723
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
724
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
725
دانشگاه آزاد اسلامی
726
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
727
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
728
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
729
صاحب امتیاز
730
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
731
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
732
انجمن خوردگی ایران
733
دانشگاه شهید باهنر کرمان
734
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
735
دانشگاه شهید چمران اهواز
736
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
737
سازمان انرژی اتمی
738
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
739
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
740
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
741
دانشگاه علوم انتظامی
742
دانشگاه قم
743
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
744
دانشگاه صنعتی اصفهان
745
دانشگاه تربیت مدرس
746
انجمن زنبور عسل ایران
747
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
748
دانشگاه جامع امام حسین
749
انجمن علوم باغبانی ایران
750
دانشگاه جامع امام حسین
751
موسسه نساجی امروز
752
دانشگاه علم و صنعت ایران
753
انجمن هوا فضای ایران
754
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
755
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
756
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
757
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
758
انجمن علمی بذر ایران
759
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
760
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
761
دانشگاه آزاد اسلامی
762
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
763
دانشگاه گیلان
764
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
765
دانشگاه ارومیه
766
انجمن علوم مدیریت ایران
767
دانشگاه شهید بهشتی
768
دانشگاه علامه طباطبایی
769
دانشگاه تهران
770
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
771
دانشگاه فردوسی مشهد
772
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
773
دانشگاه فردوسی مشهد
774
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
775
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
776
دانشگاه ایلام
777
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
778
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
779
دانشگاه تهران
780
دانشگاه شهید چمران
781
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
782
خصوصی
783
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
784
انجمن انفورماتیک ایران
785
دانشگاه شهرکرد
786
دانشگاه تهران
787
وزارت جهاد کشاورزی
788
دانشکده علوم حدیث
789
دانشگاه تهران
790
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
791
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
792
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
793
دانشگاه امام صادق (ع)
794
دانشگاه شهید چمران اهواز
795
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
796
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
797
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
798
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
799
دانشگاه تهران
800
دانشگاه فردوسی مشهد
801
دانشگاه قم
802
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
803
دانشگاه صنعتی اصفهان
804
انجمن آبزی پروری ایران
805
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
806
دانشگاه خوارزمی
807
انجمن سرامیک ایران
808
موسسه تحقیقات شیلات ایران
809
دانشگاه علامه طباطبایی
810
محمد عسلی
811
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
812
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
813
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
814
دانشگاه آزاد اسلامی
815
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
816
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
817
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
818
دانشگاه تهران
819
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
820
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
821
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
822
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
823
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
824
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
825
دانشگاه پیام نور
826
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
827
وزارت صنعت، معدن و تجارت
828
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
829
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
830
شرکت صنایع الکترونیک ایران
831
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
832
دانشگاه شهید بهشتی
833
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
834
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
835
شرکت مینا گستر امروز
836
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
837
دانشگاه یزد
838
شهرداری مشهد
839
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
840
دانشگاه پیام نور
841
دانشگاه شهید بهشتی
842
جهاد دانشگاهی
843
دانشگاه آزاد شاهرود
844
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
845
دانشگاه سمنان
846
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
847
دانشگاه پیام نور
848
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
849
دانشگاه تهران
850
موسسه شیعه شناسی
851
دانشگاه ادیان و مذاهب
852
دانشگاه شیراز
853
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
854
مهدی رحمانیان
855
عبداله جعفرعلی جاسبی
856
دانشگاه گیلان
857
انجمن احتراق ایران
858
حسین وخشوری
859
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
860
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
861
دانشگاه آزاد اسلامی
862
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
863
دانشگاه اراک
864
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
865
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
866
دانشگاه علوم پزشکی ایران
867
دانشگاه تهران
868
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
869
موسسه فرهنگی نبأ مبین
870
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
871
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
872
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
873
انجمن سرامیک ایران
874
دانشگاه علامه طباطبائی
875
انجمن برق آبی ایران
876
جامعه المصطفی العالمیه
877
علی صالح آبادی
878
دانشگاه آزاد اسلامی قم
879
سیده طناز جعفری
880
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
881
موسسه انتشارات امید مجد
882
بابک کلانی
883
علی اکبر بهبهانی
884
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
885
دانشگاه الزهرا(س)
886
وزارت امور اقتصادی و دارایی
887
مجمع تشخیص مصلحت نظام
888
دانشگاه صنعتی شریف
889
دانشگاه تهران
890
دانشگاه الزهرا(س)
891
دانشگاه یزد
892
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
893
دانشگاه جامع امام حسین
894
وزارت امور خارجه
895
دانشگاه گیلان
896
دانشگاه تهران
897
انجمن سازه های فولادی ایران
898
خصوصی
899
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
900
انجمن ژئوفیزیک ایران
901
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
902
دانشگاه بین المللی امام خمینی
903
انجمن ژئوپلتیک ایران
904
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
905
انجمن ژنتیک ایران
906
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
907
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
908
جامعه الزهرا
909
دانشگاه آزاد اسلامی
910
دانشگاه تهران
911
دانشگاه تهران
912
انجمن زمین شناسی نفت ایران
913
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
914
دانشگاه خوارزمی
915
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
916
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
917
دانشگاه شهید چمران اهواز
918
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
919
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
920
دانشگاه فردوسی مشهد
921
جهاد دانشگاهی
922
دانشگاه بیرجند
923
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
924
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
925
دانشگاه پیام نور
926
دانشگاه زنجان
927
دانشگاه تربیت مدرس
928
دانشگاه اصفهان
929
دانشگاه اصفهان
930
دانشگاه اصفهان
931
دانشگاه الزهرا (س)
932
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
933
دانشگاه آزاد اسلامی
934
انجمن علوم خاک ایران
935
دانشگاه پیام نور
936
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
937
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
938
انجمن زیست شناسی ایران
939
دانشگاه تربت حیدریه
940
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
941
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
942
وزارت جهاد کشاورزی
943
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
944
انجمن زبان‌شناسی ایران
945
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
946
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
947
دانشگاه خوارزمی
948
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
949
دانشگاه فردوسی مشهد
950
دانشگاه فردوسی مشهد
951
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
952
دانشگاه پیام نور
953
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
954
دانشگاه الزهرا (س)
955
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
956
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
957
دانشگاه اصفهان
958
دانشگاه آزاد اسلامی
959
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
960
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
961
دانشگاه صنعتی اصفهان
962
دانشگاه یزد
963
دانشگاه پیام نور
964
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
965
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
966
وزارت جهاد کشاورزی
967
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
968
دانشگاه جامع امام حسین
969
انحمن روانشناسی ایران
970
دانشگاه محقق اردبیلی
971
دانشگاه اصفهان
972
دانشگاه شهید بهشتی
973
دانشگاه خوارزمی
974
دانشگاه پیام نور
975
انجمن علمی روانشناسی خانواده
976
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
977
دانشگاه علامه طباطبائی
978
دانشگاه آزاد اسلامی
979
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
980
دانشگاه رازی کرمانشاه
981
دانشگاه شاهد
982
دانشگاه پیام نور
983
دانشگاه ملایر
984
دانشگاه سمنان
985
دانشگاه علامه طباطبائی
986
دانشگاه پیام نور
987
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
988
انجمن ایرانی روانشناسی
989
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
990
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
991
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
992
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
993
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
994
دانشگاه پیام نور
995
دانشگاه شهید بهشتی
996
دانشگاه آزاد اسلامی
997
خصوصی
998
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
999
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1000
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1001
دانشگاه تهران
1002
جهاد دانشگاهی
1003
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1004
دانشگاه بوعلی سینا
1005
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1006
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1007
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1008
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1009
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1010
بنیاد رسالت
1011
دانشگاه فردوسی مشهد
1012
انجمن ریخته گران ایران
1013
ناجا
1014
دانشگاه بوعلی سینا
1015
دانشگاه تربت حیدریه
1016
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1017
دانشگاه شاهد
1018
دانشگاه الزهرا (س)
1019
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1020
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1021
خصوصی
1022
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1023
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1024
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1025
دانشگاه اصفهان
1026
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1027
دانشگاه جامع امام حسین
1028
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1029
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1030
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1031
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1032
دانشگاه علامه طباطبائی
1033
دانشگاه مازندران
1034
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1035
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1036
انجمن مطالعات برنامه درسی
1037
دانشگاه مازندران
1038
دانشگاه سمنان
1039
دانشگاه مذاهب اسلامی
1040
دانشگاه پیام نور
1041
دانشگاه تربیت مدرس
1042
دانشگاه پیام نور
1043
دانشگاه خوارزمی
1044
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1045
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1046
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1047
دانشگاه امام صادق (ع)
1048
انجمن نانو فناوری ایران
1049
خشایار نظریان رستمی
1050
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1051
دانشگاه شهید چمران
1052
دانشگاه شهید چمران اهواز
1053
دانشگاه هنر
1054
انجمن دیرینه شناسی ایران
1055
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1056
دانشگاه سمنان
1057
دانشگاه تربیت مدرس
1058
دانشگاه سمنان
1059
دانشگاه آزاد اسلامی
1060
ایوب دبیری نژاد
1061
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1062
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1063
دانشگاه شاهد
1064
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1065
دانشگاه آزاد اسلامی
1066
دانشگاه شهید چمران
1067
دانشگاه علامه طباطبائی
1068
دانشگاه فردوسی مشهد
1069
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1070
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1071
دانشگاه تهران
1072
دانشگاه آزاد اسلامی
1073
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1074
دانشگاه تهران
1075
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1076
دانشگاه تبریز
1077
انجمن علوم علف های هرز ایران
1078
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1079
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1080
انجمن مهندسی مالی ایران
1081
دانشگاه اصفهان
1082
دانشگاه اصفهان
1083
دانشگاه امام صادق (ع)
1084
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1085
دانشگاه پیام نور
1086
پژوهشکده شورای نگهبان
1087
دیوان محاسبات کشور
1088
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1089
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1090
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1091
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1092
دانشگاه یاسوج
1093
دانشگاه پیام نور
1094
دانشگاه علوم انتظامی
1095
دانشگاه تبریز
1096
دانشگاه شهید چمران اهواز
1097
وزارت جهاد کشاورزی
1098
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1099
دانشگاه یزد
1100
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1101
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1102
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1103
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1104
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1105
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1106
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1107
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1108
دانشگاه فرهنگیان
1109
سازمان هلال احمر
1110
حسین واحدی پور
1111
وزارت آموزش و پرورش
1112
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1113
دانشگاه پیام نور
1114
دانشگاه شهید بهشتی
1115
مرکز رسانه قوه قضاییه
1116
دانشگاه علامه طباطبائی
1117
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1118
دانشگاه پیام نور
1119
دانشگاه امام صادق (ع)
1120
مجمع عالی حکمت اسلامی
1121
شهر دانش
1122
دانشگاه پیام نور
1123
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1124
قوه قضائیه
1125
دانشگاه تهران
1126
دانشگاه تهران
1127
دانشگاه مفید
1128
شهر دانش
1129
دانشگاه مفید
1130
دانشگاه اصفهان
1131
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1132
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1133
دانشگاه آزاد اسلامی
1134
دانشگاه فردوسی مشهد
1135
دانشگاه گنبد کاووس
1136
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1137
دانشگاه آزاد اسلامی
1138
دانشگاه آزاد اسلامی
1139
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1140
دانشگاه پیام نور
1141
دانشگاه تهران
1142
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1143
دانشگاه کاشان
1144
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1145
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1146
وزارت جهاد کشاورزی
1147
دانشگاه شهید بهشتی
1148
دانشگاه شهید بهشتی
1149
دانشگاه شهید بهشتی
1150
دانشگاه شهید بهشتی
1151
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1152
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1153
1154
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1155
محمدرضا سعدی
1156
دانشگاه تهران
1157
مؤسسه رسانه گستر ساده
1158
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1159
دانشگاه تهران
1160
انجمن جنگلبانی ایران
1161
دانشگاه پیام نور
1162
1163
سازمان ثبت احوال کشور
1164
دانشگاه الزهرا (س)
1165
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1166
دانشگاه فردوسی مشهد
1167
دانشگاه فردوسی مشهد
1168
دانشگاه فردوسی مشهد
1169
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1170
دانشگاه رازی کرمانشاه
1171
دانشگاه اصفهان
1172
دانشگاه تبریز
1173
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1174
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1175
دانشگاه آزاد اسلامی
1176
دانشگاه فردوسی مشهد
1177
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1178
انجمن جغرافیایی ایران
1179
انجمن فلسفه دین ایران
1180
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1181
دانشگاه عدالت
1182
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1183
دانشگاه تربیت مدرس
1184
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1185
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1186
دانشگاه فردوسی مشهد
1187
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1188
دانشگاه مازندران
1189
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1190
دانشگاه تهران
1191
دانشگاه مازندران
1192
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1193
دانشگاه اصفهان
1194
دانشگاه شاهد
1195
دانشگاه تربیت مدرس
1196
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1197
دانشگاه تبریز
1198
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1199
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1200
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1201
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1202
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1203
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1204
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1205
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1206
دانشگاه صنعتی اصفهان
1207
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1208
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1209
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1210
دانشگاه شهید چمران اهواز
1211
دانشگاه تهران
1212
دانشگاه علوم انتظامی
1213
دانشگاه تهران
1214
دانشگاه تهران
1215
ناجا
1216
جهاد دانشگاهی
1217
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1218
دانشگاه گیلان
1219
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1220
دانشگاه شهید چمران اهواز
1221
دانشگاه آزاد اسلامی
1222
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1223
دانشگاه پیام نور
1224
دانشگاه بیرجند
1225
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1226
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1227
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1228
دانشگاه گیلان
1229
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1230
وزارت آموزش و پرورش
1231
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1232
دانشگاه خوارزمی
1233
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1234
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
1235
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1236
انجمن آبخیزداری ایران
1237
انجمن ترویج علم
1238
دانشگاه زنجان
1239
دانشگاه فرهنگیان
1240
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1241
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1242
دانشگاه کردستان
1243
سازمان بسیج اساتید
1244
دانشگاه خوارزمی
1245
دانشگاه شهید بهشتی
1246
انجمن علمی مواد پرانرژی
1247
دانشگاه آزاد اسلامی
1248
دانشگاه ملایر
1249
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1250
دانشگاه پیام نور
1251
انجمن علمی موتور ایران
1252
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1253
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1254
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1255
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1256
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1257
دانشگاه خوارزمی
1258
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1259
دانشگاه امام صادق (ع)
1260
دانشگاه تهران
1261
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1262
دانشگاه تهران
1263
دانشگاه خوارزمی
1264
دانشگاه ارومیه
1265
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1266
دانشگاه گیلان
1267
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1268
دانشگاه الزهرا (س)
1269
دانشگاه زابل
1270
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1271
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1272
دانشگاه آزاد اسلامی
1273
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1274
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1275
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1276
دانشگاه بیرجند
1277
دانشگاه تهران
1278
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1279
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1280
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1281
دانشگاه شهید بهشتی
1282
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1283
انجمن حسابداری ایران
1284
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1285
خصوصی
1286
دانشگاه گیلان
1287
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1288
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1289
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1290
مجله معلق
1291
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1292
دانشگاه آزاد اسلامی
1293
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1294
دانشگاه گیلان
1295
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1296
دانشگاه اصفهان
1297
دانشگاه تهران
1298
دانشگاه آزاد اسلامی
1299
دانشگاه تهران
1300
دانشگاه گیلان
1301
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1302
دانشگاه تهران
1303
مؤسسه افق رسانه پویا
1304
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1305
دانشگاه زنجان
1306
دانشگاه زنجان
1307
دانشگاه اصفهان
1308
موسسه مطالعات علوم شناختی
1309
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1310
دانشگاه عدالت
1311
دانشگاه فردوسی مشهد
1312
دانشگاه آزاد اسلامی
1313
دانشگاه الزهرا(س)
1314
دانشگاه تبریز
1315
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1316
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1317
دانشگاه تهران
1318
وزارت امور خارجه
1319
دانشگاه الزهرا (س)
1320
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1321
دانشگاه شهید بهشتی
1322
دانشگاه شهید بهشتی
1323
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1324
دانشگاه گیلان
1325
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1326
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1327
دانشگاه علوم انتظامی
1328
دانشگاه پیام نور
1329
دانشگاه پیام نور
1330
دانشگاه شهید چمران
1331
دانشگاه شیراز
1332
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1333
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1334
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1335
انجمن پلیمر ایران
1336
دانشگاه آزاد اسلامی
1337
دانشگاه فردوسی مشهد
1338
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1339
دانشگاه هنر اصفهان
1340
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1341
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1342
دانشگاه تبریز
1343
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1344
دانشگاه ملایر
1345
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1346
دانشگاه آزاد اسلامی
1347
دانشگاه پیام نور
1348
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1349
بنیاد نهج البلاغه
1350
دانشگاه بوعلی سینا
1351
دانشگاه شهرکرد
1352
دانشگاه علم و صنعت ایران
1353
دانشگاه فرهنگیان
1354
دانشگاه آزاد اسلامی
1355
دانشگاه بوعلی سینا
1356
دانشگاه تهران
1357
انجمن مشاوره ایران
1358
دانشگاه تربیت مدرس
1359
دانشگاه جامع امام حسین
1360
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1361
دانشگاه آزاد اسلامی
1362
دانشگاه تربیت مدرس
1363
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1364
دانشگاه گنبد کاووس
1365
دانشگاه پیام نور
1366
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1367
انجمن زیست شناسی ایران
1368
دانشگاه علامه طباطبایی
1369
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1370
دانشگاه تهران
1371
دانشگاه پیام نور
1372
دانشگاه پیام نور
1373
دانشگاه تبریز
1374
دانشگاه آزاد اسلامی
1375
دانشگاه تهران
1376
دانشگاه قم
1377
دانشگاه تبریز
1378
دانشگاه آزاد اسلامی
1379
دانشگاه تهران
1380
جهاد دانشگاهی
1381
دانشگاه هرمزگان
1382
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1383
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1384
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1385
دانشگاه فردوسی مشهد
1386
دانشگاه اصفهان
1387
دانشگاه پیام نور
1388
دانشگاه فردوسی مشهد
1389
دانشگاه تبریز
1390
دانشگاه تهران
1391
دانشگاه اصفهان
1392
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1393
دفتر تبلیغات
1394
دانشگاه تبریز
1395
انجمن زیست شناسی ایران
1396
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1397
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1398
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1399
وزارت نیرو
1400
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1401
انجمن ژئومورفولوژی
1402
دانشگاه صنعتی شاهرود
1403
دانشگاه لرستان
1404
دانشگاه بیرجند
1405
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1406
دانشگاه فردوسی مشهد
1407
دانشگاه بوعلی سینا
1408
دانشگاه اصفهان
1409
دانشگاه اصفهان
1410
دانشگاه تهران
1411
دانشگاه تهران
1412
دانشگاه تهران
1413
دانشگاه فردوسی مشهد
1414
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1415
خصوصی
1416
انجمن علمی روابط بین الملل
1417
دانشگاه علامه طباطبایی
1418
دانشگاه تربیت مدرس
1419
دانشگاه پیام نور
1420
دانشگاه پیام نور
1421
دانشگاه علامه طباطبائی
1422
دانشگاه اصفهان
1423
دانشگاه خوارزمی
1424
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1425
دانشگاه شهید بهشتی
1426
موسسه تحقیقات خاک و آب
1427
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1428
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1429
دانشگاه تربیت مدرس
1430
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1431
شهر دانش
1432
دانشگاه جامع امام حسین
1433
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1434
دانشگاه آزاد اسلامی
1435
دانشگاه اصفهان
1436
دانشگاه فردوسی مشهد
1437
دانشگاه پیام نور
1438
دانشگاه اصفهان
1439
دانشگاه تهران
1440
دانشگاه تهران
1441
دانشگاه مازندران
1442
دانشگاه تهران
1443
دانشگاه تهران
1444
انجمن زیست شناسی ایران
1445
دانشگاه بوعلی سینا
1446
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1447
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1448
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1449
دانشگاه قم
1450
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1451
دانشگاه آزاد اسلامی
1452
دانشگاه علامه طباطبائی
1453
دانشگاه خوارزمی
1454
دانشگاه شهید رجائی
1455
دانشگاه الزهرا (س)
1456
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1457
دانشگاه اصفهان
1458
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1459
موسسه تحقیقات پنبه ایران
1460
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1461
دانشگاه علامه طباطبایی
1462
دانشگاه مازندران
1463
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1464
دانشگاه شیراز
1465
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1466
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1467
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1468
دانشگاه بوعلی سینا
1469
انجمن علمی انقلاب اسلامی
1470
دانشگاه تهران
1471
دانشگاه علوم انتظامی
1472
دانشگاه شاهد
1473
سازمان هواشناسی کشور
1474
دانشگاه پیام نور
1475
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1476
دانشگاه علامه طباطبائی
1477
دانشگاه آزاد اسلامی
1478
دانشگاه علوم انتظامی
1479
دانشگاه بیرجند
1480
سازمان صدا و سیما
1481
دانشگاه تهران
1482
دانشگاه اراک
1483
دانشگاه اصفهان
1484
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
1485
دانشگاه تربیت مدرس
1486
انجمن زبان و ادبیات فارسی
1487
دانشگاه ادیان و مذاهب
1488
انجمن معارف اسلامی
1489
وزارت جهاد کشاورزی
1490
پژوهشگاه صنعت نفت
1491
دانشگاه بوعلی سینا
1492
دانشگاه تهران
1493
دانشگاه شهید بهشتی
1494
ناجا
1495
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
1496
دانشگاه علامه طباطبائی
1497
ناجا
1498
آیه الله بروجردی
1499
دانشگاه ادیان و مذاهب
1500
دانشگاه مازندران
1501
دانشگاه عدالت
1502
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1503
دانشگاه فردوسی مشهد
1504
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
1505
دانشگاه مازندران
1506
دانشگاه علامه طباطبائی
1507
دانشگاه فردوسی مشهد
1508
سازمان امور مالیاتی کشور
1509
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1510
جامعه المصطفی العالمیه
1511
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1512
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1513
دانشگاه فردوسی مشهد
1514
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1515
دانشگاه امام صادق (ع)
1516
دانشگاه عدالت
1517
دانشگاه پیام نور
1518
دانشگاه مازندران
1519
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1520
دانشگاه ارومیه
1521
انجمن علوم سیاسی
1522
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1523
دانشگاه شاهد
1524
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
1525
دانشگاه عدالت
1526
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
1527
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1528
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1529
دانشگاه اصفهان
1530
دانشگاه عدالت
1531
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1532
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1533
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1534
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1535
دانشگاه اصفهان
1536
دانشگاه عدالت
1537
دانشگاه گیلان
1538
دانشگاه عدالت
1539
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1540
دانشگاه مازندران
1541
دانشگاه عدالت
1542
دانشگاه امام صادق (ع)
1543
ناجا
1544
دانشگاه مازندران
1545
دانشگاه تهران
1546
دانشگاه پیام نور
1547
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1548
دانشگاه پیام نور
1549
دانشگاه تهران
1550
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1551
دانشگاه اصفهان
1552
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1553
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1554
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1555
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
1556
پژوهشکده بیمه
1557
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1558
دانشگاه بوعلی سینا
1559
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1560
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1561
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1562
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1563
دانشگاه ادیان و مذاهب
1564
دانشگاه مازندران
1565
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1566
دانشگاه علامه طباطبائی
1567
دانشگاه تربیت مدرس
1568
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1569
جامعه المصطفی العالمیه
1570
دانشگاه فردوسی مشهد
1571
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1572
دانشگاه آزاد اسلامی
1573
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
1574
دانشگاه آزاد اسلامی
1575
دانشگاه آزاد اسلامی
1576
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1577
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1578
دانشگاه تهران
1579
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
1580
انجمن فیزیک ایران
1581
دانشگاه آزاد اسلامی
1582
دانشگاه شهید چمران اهواز
1583
جهاد دانشگاهی
1584
دانشگاه تبریز
1585
جهاد دانشگاهی
1586
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1587
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1588
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1589
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
1590
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1591
دانشگاه ارومیه
1592
دانشگاه جامع امام حسین
1593
انجمن تعلیم و تربیت
1594
دانشگاه خوارزمی
1595
دانشگاه علامه طباطبایی
1596
دانشگاه ارومیه
1597
دانشگاه پیام نور
1598
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1599
دانشگاه خوارزمی
1600
دانشگاه خوارزمی
1601
دانشگاه الزهرا(س)
1602
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1603
دانشگاه بوعلی سینا
1604
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1605
دانشگاه آزاد اسلامی
1606
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1607
دانشگاه شهید رجائی
1608
دانشگاه پیام نور
1609
دانشگاه علامه طباطبائی
1610
دانشگاه علامه طباطبائی
1611
دانشگاه علامه طباطبائی
1612
دانشگاه الزهرا(س)
1613
دانشگاه ارومیه
1614
دانشگاه قم
1615
دانشکده اطلاعات
1616
دانشگاه تهران
1617
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1618
موسسه تحقیقات خاک و آب
1619
دانشگاه شهرکرد
1620
مهدی بگلری
1621
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
1622
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
1623
دانشگاه تبریز
1624
دانشگاه جامع امام حسین
1625
دانشگاه جامع امام حسین
1626
دانشگاه اصفهان
1627
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1628
مازیار هوشمند
1629
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
1630
دفتر تبلیغات
1631
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1632
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
1633
مصطفی کواکبیان
1634
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1635
دفتر تبلیغات
1636
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1637
دانشگاه آزاد اسلامی
1638
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1639
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
1640
دانشگاه فردوسی مشهد
1641
دانشگاه صنعتی اصفهان
1642
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1643
دانشگاه هرمزگان
1644
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1645
سازمان بورس و اوراق بهادار
1646
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1647
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1648
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
1649
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1650
دانشگاه تهران
1651
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1652
دانشگاه تهران
1653
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1654
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1655
دانشگاه آزاد اسلامی
1656
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1657
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
1658
دانشگاه آزاد اسلامی
1659
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1660
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1661
دانشگاه علم و صنعت ایران
1662
دانشگاه تهران
1663
انجمن مهندسی راه و ساختمان
1664
شرکت سهامی بیمه ایران
1665
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
1666
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
1667
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
1668
دانشگاه پیام نور
1669
ناجا
1670
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1671
دانشگاه مازندران
1672
ریاست جمهوری
1673
دانشگاه تربیت مدرس
1674
دانشگاه آزاد اسلامی
1675
دانشگاه پیام نور
1676
دانشگاه اصفهان
1677
دانشگاه اصفهان
1678
دانشگاه علامه طباطبائی
1679
دانشگاه خوارزمی
1680
دانشگاه علامه طباطبایی
1681
دانشگاه پیام نور
1682
دانشگاه تهران
1683
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1684
مرکز آمار ایران
1685
دانشگاه تهران
1686
دانشگاه شهید چمران
1687
دانشگاه اصفهان
1688
مسعود داودی
1689
سید مالک حسینی
1690
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
1691
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1692
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
1693
غلامرضا جعفرپور
1694
دانشگاه شهید بهشتی
1695
مرکز نشر میراث مکتوب
1696
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
1697
انجمن انسان شناسی ایران
1698
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
1699
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
1700
کمیته ملی انرژی
1701
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1702
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1703
دانشگاه الزهرا (س)
1704
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1705
دانشگاه امام صادق (ع)
1706
دانشگاه علامه طباطبایی
1707
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1708
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1709
دانشگاه شیراز
1710
دانشگاه زنجان
1711
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1712
انجمن آمار ایران
1713
ناجا
1714
دانشگاه علامه طباطبائی
1715
انجمن مهندسی صوتیات ایران
1716
دانشگاه علوم انتظامی
1717
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
1718
دانشگاه پیام نور
1719
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1720
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1721
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1722
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1723
دانشگاه ایلام
1724
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
1725
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1726
دانشگاه آزاد اسلامی
1727
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
1728
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1729
دانشگاه پیام نور
1730
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
1731
انجمن آموزش عالی ایران
1732
ناجا
1733
دانشگاه شهید رجائی
1734
انجمن الکتروشیمی ایران
1735
انجمن علمی ایمنی زیستی
1736
دانشگاه عالی دفاع ملی
1737
انجمن رمز ایران
1738
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
1739
دانشکده علوم و فنون فارابی
1740
محمود حیدری
1741
دانشگاه آزاد اسلامی
1742
دانشگاه تهران
1743
دانشگاه گلستان
1744
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1745
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1746
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1747
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1748
مدرسه اسلامی هنر
1749
دانشگاه اصفهان
1750
نشریه المپبک
1751
دانشگاه شهید چمران
1752
دانشگاه تهران
1753
سازمان بسیج اساتید
1754
دانشگاه جامع امام حسین
1755
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
1756
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
1757
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1758
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1759
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
1760
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1761
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
1762
دانشگاه تهران
1763
دانشگاه آزاد اسلامی
1764
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
1765
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1766
دانشگاه آزاد اسلامی
1767
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
1768
دانشگاه بیرجند
1769
دانشگاه آزاد اسلامی
1770
دانشگاه آزاد اسلامی نور
1771
دانشگاه آزاد اسلامی
1772
شرکت ملی نفت ایران
1773
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
1774
دانشگاه فردوسی مشهد
1775
دانشگاه فردوسی مشهد
1776
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1777
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
1778
دانشگاه شهید بهشتی
1779
دانشگاه اصفهان
1780
دانشگاه شهید چمران اهواز
1781
دانشگاه علامه طباطبایی
1782
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1783
وزارت جهاد کشاورزی
1784
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
1785
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1786
دانشگاه خوارزمی
1787
دانشگاه اصفهان
1788
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1789
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1790
دانشگاه فردوسی مشهد
1791
دانشگاه علامه طباطبائی
1792
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1793
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
1794
حکمت الله موسوی
1795
عبداله جعفرعلی جاسبی
1796
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1797
دانشگاه بوعلی سینا
1798
دانشگاه خوارزمی
1799
دانشگاه خوارزمی
1800
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1801
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1802
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1803
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1804
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1805
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1806
دانشگاه جامع امام حسین
1807
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1808
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1809
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1810
الیاس حضرتی
1811
ریاست جمهوری
1812
سازمان جغرافیایی
1813
موسسه اطلاعات
1814
دانشگاه آزاد اسلامی
1815
شهرداری اصفهان
1816
شرکت رسانه اصفهان امروز
1817
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
1818
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1819
دانشگاه باقر العلوم ع
1820
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
1821
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1822
دانشگاه آزاد اسلامی
1823
انجمن مهندسین عمران ایران
1824
ساقی باقری نیا
1825
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1826
هوشمند سفیدی
1827
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
1828
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1829
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1830
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1831
دانشگاه پیام نور
1832
دانشگاه تهران
1833
دانشگاه تهران
1834
دانشگاه گیلان
1835
دانشگاه آزاد اسلامی
1836
دانشگاه آزاد اسلامی
1837
دانشگاه الزهرا (س)
1838
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1839
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1840
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1841
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1842
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1843
دانشگاه تهران
1844
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
1845
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
1846
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1847
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1848
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
1849
پژوهشگاه امام حسین
1850
دانشگاه پیام نور
1851
دانشگاه اصفهان
1852
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
1853
دانشگاه فردوسی مشهد
1854
دانشگاه فردوسی مشهد
1855
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
1856
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
1857
انجمن ماهیان زینتی ایران
1858
سیدمحمد صفی زاده
1859
انجمن آبخیزداری ایران
1860
دانشگاه آزاد اسلامی
1861
محمدعلی وکیلی
1862
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
1863
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1864
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1865
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
1866
دکتر نوروزی
1867
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
1868
دانشگاه ارومیه
1869
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
1870
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
1871
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1872
دانشگاه آزاد شاهرود
1873
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
1874
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1875
دانشگاه اصفهان
1876
دانشگاه سمنان
1877
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
1878
دانشگاه تربیت مدرس
1879
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1880
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
1881
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1882
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1883
دانشگاه رازی کرمانشاه
1884
دانشگاه شهید رجائی
1885
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
1886
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1887
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
1888
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1889
دانشگاه حکیم سبزواری
1890
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
1891
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1892
آقای پویان فخاریان-سمنان
1893
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1894
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1895
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
1896
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1897
دانشگاه صنعتی شریف
1898
دانشگاه مراغه
1899
دانشگاه اصفهان
1900
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1901
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1902
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
1903
انجمن فارماکوگنوزی ایران
1904
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
1905
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
1906
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
1907
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
1908
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
1909
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1910
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1911
دانشگاه ادیان و مذاهب
1912
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1913
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
1914
دانشگاه سمنان
1915
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1916
دانشگاه آزاد اسلامی
1917
دانشگاه تهران
1918
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1919
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
1920
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1921
دانشگاه تهران
1922
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1923
دانشگاه تهران
1924
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
1925
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1926
دانشگاه گلستان
1927
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
1928
دانشگاه آزاد شیراز
1929
انجمن شیمی ایران
1930
دانشگاه آزاد اسلامی
1931
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
1932
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1933
دانشگاه شیراز
1934
انجمن کنه شناسی ایران
1935
دانشگاه سمنان
1936
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1937
انجمن شیمی ایران
1938
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
1939
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1940
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1941
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1942
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1943
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1944
دانشگاه تهران
1945
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
1946
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1947
انجمن شیمی ایران
1948
انجمن قارچ شناسی ایران
1949
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1950
دانشگاه شیراز
1951
دانشگاه تربیت مدرس
1952
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
1953
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1954
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1955
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1956
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
1957
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1958
دانشگاه سمنان
1959
دانشگاه کاشان
1960
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1961
لاله شیخی مقدم
1962
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
1963
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1964
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1965
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1966
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
1967
دکتر بهروز مشایخی
1968
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1969
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1970
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
1971
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1972
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1973
انجمن کامپیوتر ایران
1974
دانشگاه تبریز
1975
دانشگاه علوم پزشکی زابل
1976
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1977
دانشگاه تهران
1978
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
1979
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
1980
دانشگاه آزاد اسلامی
1981
انجمن آمار ایران
1982
انجمن شیمی ایران
1983
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1984
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
1985
دانشگاه پیام نور
1986
دانشگاه شیراز
1987
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1988
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1989
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1990
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1991
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1992
مرکز آمار ایران
1993
دانشگاه آزاد اسلامی
1994
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1995
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1996
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1997
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1998
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1999
دانشگاه تهران
2000
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
2001
دانشگاه شهید چمران اهواز
2002
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2003
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2004
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2005
دانشگاه شهید چمران اهواز
2006
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2007
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2008
پژوهشگاه مواد و انرژی
2009
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2010
دانشگاه سمنان
2011
دانشگاه آزاد اسلامی
2012
دانشگاه علم و صنعت ایران
2013
دانشگاه شاهد
2014
دانشگاه تبریز
2015
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
2016
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
2017
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2018
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2019
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2020
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
2021
پژوهشگاه صنعت نفت
2022
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
2023
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2024
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2025
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2026
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
2027
دانشگاه آزاد اسلامی
2028
دانشگاه آزاد اسلامی
2029
دانشگاه آزاد اسلامی
2030
دانشگاه آزاد اسلامی
2031
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
2032
دانشگاه محقق اردبیلی
2033
دانشگاه خلیج فارس
2034
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2035
دانشگاه آزاد اسلامی
2036
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2037
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2038
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2039
دانشگاه کاشان
2040
دانشگاه آزاد اسلامی
2041
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
2042
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
2043
دانشگاه تهران
2044
دکتر ضیاء تاج الدین
2045
دانشگاه گیلان
2046
دانشگاه دامغان
2047
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2048
دانشگاه صنعتی شاهرود
2049
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
2050
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2051
دکتر علی کارگری
2052
انجمن گیاهان دارویی ایران
2053
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2054
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2055
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2056
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2057
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2058
دانشگاه شهید رجائی
2059
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2060
دانشگاه گیلان
2061
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2062
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2063
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2064
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2065
دانشگاه تهران
2066
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
2067
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2068
دانشگاه زابل
2069
دانشگاه تبریز
2070
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2071
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
2072
دانشگاه صنعتی شاهرود
2073
انجمن حشره شناسی ایران
2074
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2075
جهاد دانشگاهی
2076
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
2077
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2078
مرکز مطالعات مدیریت ایران
2079
انجمن مهندسی صنایع ایران
2080
دانشگاه شهید چمران
2081
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2082
دانشگاه سمنان
2083
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2084
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
2085
دانشگاه مازندران
2086
انجمن مهندسی گاز ایران
2087
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2088
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2089
دانشگاه تهران
2090
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2091
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
2092
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
2093
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
2094
دانشگاه تهران
2095
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2096
دانشگاه تبریز
2097
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2098
انجمن انرژی ایران
2099
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2100
دانشگاه شاهد
2101
دانشگاه شهید رجائی
2102
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2103
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2104
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2105
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
2106
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
2107
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2108
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2109
دانشگاه تهران
2110
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
2111
دانشگاه تربیت مدرس
2112
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2113
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2114
دانشگاه تهران
2115
دانشگاه اصفهان
2116
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2117
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2118
دانشگاه شاهد
2119
دانشگاه تبریز
2120
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2121
انجمن مهندسی شیمی ایران
2122
دانشگاه تهران
2123
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2124
دانشگاه فردوسی مشهد
2125
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
2126
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2127
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2128
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2129
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2130
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2131
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2132
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2133
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
2134
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
2135
دانشگاه صنعتی شاهرود
2136
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
2137
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2138
دانشگاه تهران
2139
انجمن فیزیک ایران
2140
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
2141
جناب آقای دکتر علی نیازی
2142
دانشگاه آزاد اسلامی
2143
دانشگاه شهید چمران
2144
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
2145
دانشگاه صنعتی شاهرود
2146
دانشگاه گیلان
2147
دانشگاه تربیت مدرس
2148
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
2149
انجمن هوا فضای ایران
2150
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2151
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2152
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2153
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
2154
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2155
دانشگاه آزاد اسلامی
2156
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2157
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2158
دانشگاه علامه طباطبائی
2159
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2160
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2161
انجمن رمز ایران
2162
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2163
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2164
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2165
دانشگاه اصفهان
2166
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
2167
دانشگاه فردوسی مشهد
2168
دانشگاه شیراز
2169
دانشگاه تهران
2170
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2171
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
2172
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2173
دانشگاه شیراز
2174
دانشگاه شیراز
2175
دانشگاه شیراز
2176
دانشگاه شیراز
2177
دانشگاه شیراز
2178
دانشگاه شیراز
2179
دانشگاه شیراز
2180
دانشگاه شیراز
2181
پژوهشکده بیمه
2182
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
2183
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
2184
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
2185
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
2186
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2187
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2188
دانشگاه آزاد اسلامی
2189
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2190
انجمن متخصصان علوم دارویی
2191
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2192
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2193
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2194
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
2195
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
2196
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2197
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
2198
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
2199
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2200
دانشگاه صنعت نفت
2201
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
2202
دانشگاه فردوسی مشهد
2203
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
2204
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2205
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
2206
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
2207
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2208
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
2209
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2210
انجمن مهندسی مکانیک ایران
2211
جهاد دانشگاهی
2212
دانشگاه کاشان
2213
دانشگاه علم و صنعت ایران
2214
دانشگاه شیراز
2215
دانشگاه تهران
2216
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
2217
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
2218
انجمن ماهی شناسی ایران
2219
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2220
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2221
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2222
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2223
موسسه تحقیقات شیلات ایران
2224
دانشگاه تهران
2225
دانشگاه شهید چمران
2226
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
2227
دانشگاه علم و صنعت ایران
2228
دانشگاه شیراز
2229
دانشگاه آزاد اسلامی
2230
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2231
دانشگاه سمنان
2232
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
2233
جهاد دانشگاهی
2234
انجمن مهندسی شیمی ایران
2235
دانشگاه آزاد اسلامی
2236
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2237
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
2238
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2239
انجمن نجوم ایران
2240
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
2241
دانشگاه تهران
2242
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2243
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2244
دانشگاه تهران
2245
دانشگاه خوارزمی
2246
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2247
دانشگاه آزاد اسلامی
2248
دانشگاه فردوسی مشهد
2249
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2250
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
2251
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2252
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
2253
دانشگاه تهران
2254
دانشگاه پیام نور
2255
دانشگاه شیراز
2256
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2257
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2258
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
2259
دانشگاه تهران
2260
شرکت بین المللی پارت طب ارس
2261
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2262
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2263
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
2264
دانشگاه علم و فرهنگ
2265
انجمن باستان شناسی ایران
2266
دانشگاه خوارزمی
2267
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
2268
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2269
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2270
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2271
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
2272
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2273
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2274
2275
دانشگاه آزاد اسلامی
2276
انحمن روانشناسی ایران
2277
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2278
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2279
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2280
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2281
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2282
دانشگاه علم و صنعت ایران
2283
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2284
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
2285
دانشگاه سمنان
2286
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
2287
انجمن نانو فناوری ایران
2288
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2289
دانشگاه تربیت مدرس
2290
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
2291
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2292
دانشگاه تهران
2293
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2294
انجمن مهندسی دریایی ایران
2295
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2296
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2297
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
2298
انجمن آهن و فولاد ایران
2299
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
2300
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
2301
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
2302
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2303
دانشگاه آزاد اسلامی
2304
دانشگاه علم و صنعت ایران
2305
دانشگاه آزاد اسلامی
2306
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
2307
شهرداری تهران
2308
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2309
دانشگاه تهران
2310
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2311
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2312
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
2313
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2314
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2315
دانشگاه اصفهان
2316
اقای خلیجی
2317
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2318
انجمن مهندسی مالی ایران
2319
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2320
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
2321
انجمن محیط زیست ایران
2322
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2323
دانشگاه تهران
2324
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2325
پژوهشگاه مواد و انرژی
2326
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2327
دانشگاه آزاد اسلامی
2328
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
2329
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2330
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2331
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2332
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2333
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2334
انجمن مهندسی دریایی
2335
دانشگاه علم و صنعت ایران
2336
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2337
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2338
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
2339
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2340
دانشگاه علم و صنعت ایران
2341
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2342
دانشگاه تهران
2343
دانشگاه علم و صنعت ایران
2344
انجمن ماهی شناسی ایران
2345
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
2346
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2347
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2348
دکتر عامری
2349
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2350
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2351
دانشگاه آزاد اسلامی
2352
دانشگاه آزاد اسلامی
2353
دانشگاه آزاد اسلامی
2354
دکتر نصر اله مرادی کر
2355
دانشگاه اصفهان
2356
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2357
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
2358
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2359
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2360
دانشگاه الزهرا(س)
2361
انجمن شیمی ایران
2362
دانشگاه تربیت مدرس
2363
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
2364
بیمارستان بقیه الله
2365
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
2366
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2367
دانشگاه علوم پزشکی قم
2368
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2369
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
2370
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2371
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
2372
انجمن پسماند ایران
2373
دانشگاه دامغان
2374
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2375
دانشگاه تهران
2376
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2377
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
2378
دانشگاه اصفهان
2379
دانشگاه علوم پزشکی فسا
2380
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2381
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
2382
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
2383
دانشگاه خلیج فارس
2384
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2385
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2386
انجمن اقتصاد انرژی ایران
2387
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2388
دانشگاه تهران
2389
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2390
انجمن روانشناسی
2391
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2392
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2393
دانشگاه تربیت مدرس
2394
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2395
انجمن مهندسی زلزله ایران
2396
دانشگاه علوم پزشکی زابل
2397
دانشگاه تهران
2398
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2399
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
2400
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2401
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2402
دانشگاه پیام نور
2403
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
2404
دانشگاه گیلان
2405
دانشگاه تبریز
2406
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2407
دانشگاه تهران
2408
دانشگاه گیلان
2409
دانشگاه شهید بهشتی
2410
دانشگاه مازندران
2411
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2412
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2413
دانشگاه مازندران
2414
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2415
دانشگاه گیلان
2416
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2417
دانشگاه مازندران
2418
انجمن ریاضی ایران
2419
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2420
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
2421
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2422
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
2423
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2424
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2425
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2426
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2427
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2428
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2429
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2430
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2431
سیناوب
2432
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2433
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2434
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2435
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
2436
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
2437
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
2438
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2439
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2440
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2441
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2442
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2443
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2444
دانشگاه علوم پزشکی قم
2445
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
2446
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2447
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2448
دانشگاه اصفهان
2449
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2450
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2451
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
2452
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
2453
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2454
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2455
دانشگاه تهران
2456
انجمن شیمی ایران
2457
دانشگاه یزد
2458
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
2459
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2460
دانشگاه سمنان
2461
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2462
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2463
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2464
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2465
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2466
پژوهشگاه مواد و انرژی
2467
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2468
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2469
مرتضی داستانی