• پایگاه اطلاعات نشریات علمی ایران
  • iranjournals.ir
# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
مرتضی داستانی
2
دانشگاه علوم پزشکی تهران
3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4
پژوهشگاه مواد و انرژی
5
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
6
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
7
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
8
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
9
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
10
دانشگاه سمنان
11
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
12
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
13
دانشگاه یزد
14
انجمن شیمی ایران
15
دانشگاه تهران
16
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
17
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
18
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
19
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
20
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
21
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
22
دانشگاه اصفهان
23
دانشگاه علوم پزشکی تهران
24
دانشگاه علوم پزشکی تهران
25
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
26
دانشگاه علوم پزشکی قم
27
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
28
دانشگاه علوم پزشکی تهران
29
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
30
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
31
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
32
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
33
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
34
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
35
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
36
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
37
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
38
دانشگاه علوم پزشکی تهران
39
سیناوب
40
دانشگاه علوم پزشکی همدان
41
دانشگاه علوم پزشکی همدان
42
دانشگاه علوم پزشکی همدان
43
دانشگاه علوم پزشکی همدان
44
دانشگاه علوم پزشکی همدان
45
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
46
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
47
دانشگاه علوم پزشکی تهران
48
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
49
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
50
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
51
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
52
انجمن ریاضی ایران
53
دانشگاه مازندران
54
دانشگاه علوم پزشکی بابل
55
دانشگاه گیلان
56
دانشگاه علوم پزشکی بابل
57
دانشگاه مازندران
58
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
59
دانشگاه علوم پزشکی بابل
60
دانشگاه مازندران
61
دانشگاه شهید بهشتی
62
دانشگاه گیلان
63
دانشگاه تهران
64
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
65
دانشگاه تبریز
66
دانشگاه گیلان
67
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
68
دانشگاه پیام نور
69
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
70
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
71
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
72
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
73
دانشگاه تهران
74
دانشگاه علوم پزشکی زابل
75
انجمن مهندسی زلزله ایران
76
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
77
دانشگاه تربیت مدرس
78
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
79
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
80
انجمن روانشناسی
81
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
82
دانشگاه تهران
83
دانشگاه بین المللی امام خمینی
84
انجمن اقتصاد انرژی ایران
85
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
86
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
87
دانشگاه خلیج فارس
88
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
89
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
90
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
91
دانشگاه علوم پزشکی فسا
92
دانشگاه اصفهان
93
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
94
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
95
دانشگاه تهران
96
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
97
دانشگاه دامغان
98
انجمن پسماند ایران
99
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
100
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
101
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
102
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
103
دانشگاه علوم پزشکی قم
104
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
105
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
106
بیمارستان بقیه الله
107
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
108
دانشگاه تربیت مدرس
109
انجمن شیمی ایران
110
دانشگاه الزهرا(س)
111
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
112
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
113
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
114
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
115
دانشگاه اصفهان
116
دکتر نصر اله مرادی کر
117
دانشگاه آزاد اسلامی
118
دانشگاه آزاد اسلامی
119
دانشگاه آزاد اسلامی
120
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
121
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
122
دکتر عامری
123
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
124
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
125
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
126
انجمن ماهی شناسی ایران
127
دانشگاه علم و صنعت ایران
128
دانشگاه تهران
129
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
130
دانشگاه علم و صنعت ایران
131
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
132
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
133
دانشگاه سیستان و بلوچستان
134
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
135
دانشگاه علم و صنعت ایران
136
انجمن مهندسی دریایی
137
دانشگاه سیستان و بلوچستان
138
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
139
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
140
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
141
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
142
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
143
دانشگاه آزاد اسلامی
144
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
145
پژوهشگاه مواد و انرژی
146
دانشگاه علوم پزشکی البرز
147
دانشگاه تهران
148
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
149
انجمن محیط زیست ایران
150
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
151
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
152
انجمن مهندسی مالی ایران
153
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
154
اقای خلیجی
155
دانشگاه اصفهان
156
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
157
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
158
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
159
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
160
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
161
دانشگاه تهران
162
دانشگاه علوم پزشکی ایران
163
شهرداری تهران
164
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
165
دانشگاه آزاد اسلامی
166
دانشگاه علم و صنعت ایران
167
دانشگاه آزاد اسلامی
168
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
169
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
170
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
171
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
172
انجمن آهن و فولاد ایران
173
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
174
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
175
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
176
انجمن مهندسی دریایی ایران
177
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
178
دانشگاه تهران
179
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
180
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
181
دانشگاه تربیت مدرس
182
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
183
انجمن نانو فناوری ایران
184
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
185
دانشگاه سمنان
186
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
187
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
188
دانشگاه علم و صنعت ایران
189
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
190
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
191
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
192
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
193
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
194
انحمن روانشناسی ایران
195
دانشگاه آزاد اسلامی
196
197
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
198
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
199
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
200
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
201
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
202
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
203
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
204
دانشگاه خوارزمی
205
انجمن باستان شناسی ایران
206
دانشگاه علم و فرهنگ
207
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
208
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
209
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
210
شرکت بین المللی پارت طب ارس
211
دانشگاه تهران
212
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
213
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
214
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
215
دانشگاه شیراز
216
دانشگاه پیام نور
217
دانشگاه تهران
218
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
219
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
220
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
221
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
222
دانشگاه فردوسی مشهد
223
دانشگاه آزاد اسلامی
224
دانشگاه سیستان و بلوچستان
225
دانشگاه خوارزمی
226
دانشگاه تهران
227
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
228
دانشگاه سیستان و بلوچستان
229
دانشگاه تهران
230
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
231
انجمن نجوم ایران
232
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
233
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
234
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
235
دانشگاه آزاد اسلامی
236
انجمن مهندسی شیمی ایران
237
جهاد دانشگاهی
238
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
239
دانشگاه سمنان
240
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
241
دانشگاه آزاد اسلامی
242
دانشگاه شیراز
243
دانشگاه علم و صنعت ایران
244
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
245
دانشگاه شهید چمران
246
دانشگاه تهران
247
موسسه تحقیقات شیلات ایران
248
دانشگاه سیستان و بلوچستان
249
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
250
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
251
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
252
انجمن ماهی شناسی ایران
253
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
254
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
255
دانشگاه تهران
256
دانشگاه شیراز
257
دانشگاه علم و صنعت ایران
258
دانشگاه کاشان
259
جهاد دانشگاهی
260
انجمن مهندسی مکانیک ایران
261
دانشگاه علوم پزشکی تهران
262
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
263
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
264
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
265
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
266
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
267
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
268
دانشگاه فردوسی مشهد
269
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
270
دانشگاه صنعت نفت
271
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
272
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
273
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
274
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
275
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
276
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
277
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
278
دانشگاه علوم پزشکی تهران
279
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
280
انجمن متخصصان علوم دارویی
281
دانشگاه علوم پزشکی ایران
282
دانشگاه آزاد اسلامی
283
دانشگاه علوم پزشکی تهران
284
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
285
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
286
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
287
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
288
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
289
پژوهشکده بیمه
290
دانشگاه شیراز
291
دانشگاه شیراز
292
دانشگاه شیراز
293
دانشگاه شیراز
294
دانشگاه شیراز
295
دانشگاه شیراز
296
دانشگاه شیراز
297
دانشگاه شیراز
298
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
299
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
300
دانشگاه علوم پزشکی اراک
301
دانشگاه تهران
302
دانشگاه شیراز
303
دانشگاه فردوسی مشهد
304
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
305
دانشگاه اصفهان
306
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
307
مجمع تشخیص مصلحت نظام
308
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
309
انجمن رمز ایران
310
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
311
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
312
دانشگاه علامه طباطبائی
313
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
314
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
315
دانشگاه آزاد اسلامی
316
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
317
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
318
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
319
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
320
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
321
انجمن هوا فضای ایران
322
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
323
دانشگاه تربیت مدرس
324
دانشگاه گیلان
325
دانشگاه صنعتی شاهرود
326
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
327
دانشگاه شهید چمران
328
دانشگاه آزاد اسلامی
329
جناب آقای دکتر علی نیازی
330
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
331
انجمن فیزیک ایران
332
دانشگاه تهران
333
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
334
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
335
دانشگاه صنعتی شاهرود
336
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
337
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
338
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
339
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
340
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
341
دانشگاه علوم پزشکی تهران
342
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
343
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
344
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
345
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
346
دانشگاه فردوسی مشهد
347
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
348
دانشگاه تهران
349
انجمن مهندسی شیمی ایران
350
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
351
دانشگاه تبریز
352
دانشگاه شاهد
353
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
354
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
355
دانشگاه اصفهان
356
دانشگاه تهران
357
دانشگاه علوم پزشکی تهران
358
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
359
دانشگاه تربیت مدرس
360
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
361
دانشگاه تهران
362
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
363
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
364
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
365
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
366
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
367
دانشگاه علوم پزشکی تهران
368
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
369
دانشگاه شهید رجائی
370
دانشگاه شاهد
371
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
372
انجمن انرژی ایران
373
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
374
دانشگاه تبریز
375
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
376
دانشگاه تهران
377
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
378
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
379
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
380
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
381
دانشگاه تهران
382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
383
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
384
انجمن مهندسی گاز ایران
385
دانشگاه مازندران
386
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
387
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
388
دانشگاه سمنان
389
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
390
دانشگاه شهید چمران
391
انجمن مهندسی صنایع ایران
392
مرکز مطالعات مدیریت ایران
393
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
394
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
395
جهاد دانشگاهی
396
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
397
انجمن حشره شناسی ایران
398
دانشگاه صنعتی شاهرود
399
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
400
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
401
دانشگاه تبریز
402
دانشگاه زابل
403
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
404
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
405
دانشگاه تهران
406
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
407
دانشگاه شهید باهنر کرمان
408
دانشگاه شهید باهنر کرمان
409
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
410
دانشگاه گیلان
411
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
412
دانشگاه شهید رجائی
413
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
414
دانشگاه علوم پزشکی تهران
415
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
416
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
417
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
418
انجمن گیاهان دارویی ایران
419
دکتر علی کارگری
420
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
421
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
422
دانشگاه صنعتی شاهرود
423
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
424
دانشگاه دامغان
425
دانشگاه گیلان
426
دکتر ضیاء تاج الدین
427
دانشگاه تهران
428
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
429
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
430
دانشگاه آزاد اسلامی
431
دانشگاه کاشان
432
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
433
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
434
دانشگاه علوم پزشکی تهران
435
دانشگاه آزاد اسلامی
436
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
437
دانشگاه خلیج فارس
438
دانشگاه محقق اردبیلی
439
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
440
دانشگاه آزاد اسلامی
441
دانشگاه آزاد اسلامی
442
دانشگاه آزاد اسلامی
443
دانشگاه آزاد اسلامی
444
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
445
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
446
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
447
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
448
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
449
پژوهشگاه صنعت نفت
450
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
451
دانشگاه علوم پزشکی تهران
452
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
453
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
454
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
455
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
456
دانشگاه تبریز
457
دانشگاه شاهد
458
دانشگاه علم و صنعت ایران
459
دانشگاه آزاد اسلامی
460
دانشگاه سمنان
461
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
462
پژوهشگاه مواد و انرژی
463
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
464
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
465
دانشگاه شهید چمران اهواز
466
دانشگاه علوم پزشکی همدان
467
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
468
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
469
دانشگاه شهید چمران اهواز
470
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
471
دانشگاه تهران
472
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
473
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
474
دانشگاه علوم پزشکی تهران
475
دانشگاه علوم پزشکی تهران
476
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
477
دانشگاه آزاد اسلامی
478
مرکز آمار ایران
479
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
480
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
481
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
482
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
483
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
484
دانشگاه شیراز
485
دانشگاه پیام نور
486
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
487
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
488
انجمن شیمی ایران
489
انجمن آمار ایران
490
دانشگاه آزاد اسلامی
491
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
492
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
493
دانشگاه تهران
494
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
495
دانشگاه علوم پزشکی زابل
496
دانشگاه تبریز
497
انجمن کامپیوتر ایران
498
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
499
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
500
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
501
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
502
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
503
دکتر بهروز مشایخی
504
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
505
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
506
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
507
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
508
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
509
لاله شیخی مقدم
510
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
511
دانشگاه کاشان
512
دانشگاه سمنان
513
دانشگاه علوم پزشکی ایران
514
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
515
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
516
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
517
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
518
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
519
دانشگاه تربیت مدرس
520
دانشگاه شیراز
521
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
522
انجمن قارچ شناسی ایران
523
انجمن شیمی ایران
524
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
525
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
526
دانشگاه تهران
527
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
528
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
529
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
530
دانشگاه علوم پزشکی تهران
531
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
532
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
533
انجمن شیمی ایران
534
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
535
دانشگاه سمنان
536
انجمن کنه شناسی ایران
537
دانشگاه شیراز
538
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
539
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
540
دانشگاه آزاد اسلامی
541
انجمن شیمی ایران
542
دانشگاه آزاد شیراز
543
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
544
دانشگاه گلستان
545
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
546
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
547
دانشگاه تهران
548
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
549
دانشگاه تهران
550
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
551
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
552
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
553
دانشگاه تهران
554
دانشگاه آزاد اسلامی
555
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
556
دانشگاه سمنان
557
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
558
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
559
دانشگاه ادیان و مذاهب
560
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
561
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
562
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
563
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
564
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
565
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
566
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
567
انجمن فارماکوگنوزی ایران
568
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
569
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
570
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
571
دانشگاه اصفهان
572
دانشگاه مراغه
573
دانشگاه صنعتی شریف
574
دانشگاه علوم پزشکی ایران
575
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
576
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
577
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
578
آقای پویان فخاریان-سمنان
579
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
580
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
581
دانشگاه حکیم سبزواری
582
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
583
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
584
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
585
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
586
دانشگاه شهید رجائی
587
دانشگاه رازی کرمانشاه
588
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
589
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
590
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
591
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
592
دانشگاه تربیت مدرس
593
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
594
دانشگاه سمنان
595
دانشگاه اصفهان
596
دانشگاه سیستان و بلوچستان
597
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
598
دانشگاه آزاد شاهرود
599
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
600
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
601
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
602
دانشگاه ارومیه
603
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
604
دکتر نوروزی
605
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
606
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
607
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
608
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
609
محمدعلی وکیلی
610
دانشگاه آزاد اسلامی
611
انجمن آبخیزداری ایران
612
سیدمحمد صفی زاده
613
انجمن ماهیان زینتی ایران
614
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
615
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
616
دانشگاه فردوسی مشهد
617
دانشگاه فردوسی مشهد
618
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
619
دانشگاه اصفهان
620
دانشگاه پیام نور
621
پژوهشگاه امام حسین
622
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
623
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
624
پژوهشگاه قرآن و حدیث
625
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
626
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
627
دانشگاه تهران
628
دانشگاه شهید باهنر کرمان
629
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
630
دانشگاه شهید باهنر کرمان
631
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
632
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
633
دانشگاه الزهرا (س)
634
دانشگاه آزاد اسلامی
635
دانشگاه آزاد اسلامی
636
دانشگاه گیلان
637
دانشگاه تهران
638
دانشگاه تهران
639
دانشگاه پیام نور
640
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
641
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
642
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
643
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
644
هوشمند سفیدی
645
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
646
ساقی باقری نیا
647
انجمن مهندسین عمران ایران
648
دانشگاه آزاد اسلامی
649
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
650
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
651
دانشگاه باقر العلوم ع
652
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
653
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
654
شرکت رسانه اصفهان امروز
655
شهرداری اصفهان
656
دانشگاه آزاد اسلامی
657
موسسه اطلاعات
658
سازمان جغرافیایی
659
ریاست جمهوری
660
الیاس حضرتی
661
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
662
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
663
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
664
دانشگاه جامع امام حسین
665
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
666
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
667
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
668
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
669
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
670
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
671
دانشگاه خوارزمی
672
دانشگاه خوارزمی
673
دانشگاه بوعلی سینا
674
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
675
عبداله جعفرعلی جاسبی
676
حکمت الله موسوی
677
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
678
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
679
دانشگاه علامه طباطبائی
680
دانشگاه فردوسی مشهد
681
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
682
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
683
دانشگاه اصفهان
684
دانشگاه خوارزمی
685
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
686
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
687
وزارت جهاد کشاورزی
688
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
689
دانشگاه علامه طباطبایی
690
دانشگاه شهید چمران اهواز
691
دانشگاه اصفهان
692
دانشگاه شهید بهشتی
693
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
694
وزارت صنعت، معدن و تجارت
695
دانشگاه فردوسی مشهد
696
دانشگاه فردوسی مشهد
697
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
698
شرکت ملی نفت ایران
699
دانشگاه آزاد اسلامی
700
دانشگاه آزاد اسلامی نور
701
دانشگاه آزاد اسلامی
702
دانشگاه بیرجند
703
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
704
دانشگاه آزاد اسلامی
705
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
706
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
707
دانشگاه آزاد اسلامی
708
دانشگاه تهران
709
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
710
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
711
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
712
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
713
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
714
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
715
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
716
دانشگاه جامع امام حسین
717
سازمان بسیج اساتید
718
دانشگاه تهران
719
دانشگاه شهید چمران
720
نشریه المپبک
721
دانشگاه اصفهان
722
مدرسه اسلامی هنر
723
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
724
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
725
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
726
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
727
دانشگاه گلستان
728
دانشگاه تهران
729
دانشگاه آزاد اسلامی
730
محمود حیدری
731
دانشکده علوم و فنون فارابی
732
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
733
انجمن رمز ایران
734
دانشگاه عالی دفاع ملی
735
انجمن علمی ایمنی زیستی
736
انجمن الکتروشیمی ایران
737
دانشگاه شهید رجائی
738
ناجا
739
انجمن آموزش عالی ایران
740
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
741
دانشگاه پیام نور
742
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
743
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
744
دانشگاه آزاد اسلامی
745
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
746
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
747
دانشگاه ایلام
748
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
749
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
750
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
751
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
752
دانشگاه پیام نور
753
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
754
دانشگاه علوم انتظامی
755
انجمن مهندسی صوتیات ایران
756
دانشگاه علامه طباطبائی
757
ناجا
758
انجمن آمار ایران
759
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
760
دانشگاه زنجان
761
دانشگاه شیراز
762
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
763
دانشگاه بین المللی امام خمینی
764
دانشگاه علامه طباطبایی
765
دانشگاه امام صادق (ع)
766
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
767
دانشگاه الزهرا (س)
768
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
769
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
770
کمیته ملی انرژی
771
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
772
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
773
انجمن انسان شناسی ایران
774
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
775
مرکز نشر میراث مکتوب
776
دانشگاه شهید بهشتی
777
غلامرضا جعفرپور
778
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
779
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
780
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
781
سید مالک حسینی
782
مسعود داودی
783
دانشگاه اصفهان
784
دانشگاه شهید چمران
785
دانشگاه تهران
786
مرکز آمار ایران
787
وزارت صنعت، معدن و تجارت
788
دانشگاه تهران
789
دانشگاه پیام نور
790
دانشگاه علامه طباطبایی
791
دانشگاه خوارزمی
792
دانشگاه علامه طباطبائی
793
دانشگاه اصفهان
794
دانشگاه اصفهان
795
دانشگاه پیام نور
796
دانشگاه آزاد اسلامی
797
دانشگاه تربیت مدرس
798
ریاست جمهوری
799
دانشگاه مازندران
800
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
801
ناجا
802
دانشگاه پیام نور
803
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
804
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
805
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
806
شرکت سهامی بیمه ایران
807
انجمن مهندسی راه و ساختمان
808
دانشگاه تهران
809
دانشگاه علم و صنعت ایران
810
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
811
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
812
دانشگاه آزاد اسلامی
813
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
814
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
815
دانشگاه آزاد اسلامی
816
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
817
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
818
دانشگاه تهران
819
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
820
دانشگاه تهران
821
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
822
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
823
دانشگاه شهید باهنر کرمان
824
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
825
سازمان بورس و اوراق بهادار
826
دانشگاه آزاد اسلامی قم
827
دانشگاه هرمزگان
828
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
829
دانشگاه صنعتی اصفهان
830
دانشگاه فردوسی مشهد
831
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
832
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
833
دانشگاه آزاد اسلامی
834
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
835
دفتر تبلیغات
836
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
837
مصطفی کواکبیان
838
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
839
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
840
دفتر تبلیغات
841
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
842
مازیار هوشمند
843
دانشگاه علوم پزشکی تهران
844
دانشگاه اصفهان
845
دانشگاه جامع امام حسین
846
دانشگاه جامع امام حسین
847
دانشگاه تبریز
848
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
849
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
850
مهدی بگلری
851
دانشگاه شهرکرد
852
موسسه تحقیقات خاک و آب
853
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
854
دانشگاه تهران
855
دانشکده اطلاعات
856
دانشگاه قم
857
دانشگاه ارومیه
858
دانشگاه الزهرا(س)
859
دانشگاه علامه طباطبائی
860
دانشگاه علامه طباطبائی
861
دانشگاه علامه طباطبائی
862
دانشگاه پیام نور
863
دانشگاه شهید رجائی
864
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
865
دانشگاه آزاد اسلامی
866
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
867
دانشگاه بوعلی سینا
868
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
869
دانشگاه الزهرا(س)
870
دانشگاه خوارزمی
871
دانشگاه خوارزمی
872
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
873
دانشگاه پیام نور
874
دانشگاه ارومیه
875
دانشگاه علامه طباطبایی
876
دانشگاه خوارزمی
877
انجمن تعلیم و تربیت
878
دانشگاه جامع امام حسین
879
دانشگاه ارومیه
880
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
881
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
882
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
883
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
884
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
885
جهاد دانشگاهی
886
دانشگاه تبریز
887
جهاد دانشگاهی
888
دانشگاه شهید چمران اهواز
889
دانشگاه آزاد اسلامی
890
انجمن فیزیک ایران
891
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
892
دانشگاه تهران
893
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
894
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
895
دانشگاه آزاد اسلامی
896
دانشگاه آزاد اسلامی
897
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
898
دانشگاه آزاد اسلامی
899
دانشگاه سیستان و بلوچستان
900
دانشگاه فردوسی مشهد
901
جامعه المصطفی العالمیه
902
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
903
دانشگاه تربیت مدرس
904
دانشگاه علامه طباطبائی
905
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
906
دانشگاه مازندران
907
دانشگاه ادیان و مذاهب
908
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
909
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
910
دانشگاه بین المللی امام خمینی
911
دانشگاه بین المللی امام خمینی
912
دانشگاه بوعلی سینا
913
وزارت صنعت، معدن و تجارت
914
پژوهشکده بیمه
915
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
916
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
917
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
918
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
919
دانشگاه اصفهان
920
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
921
دانشگاه تهران
922
دانشگاه پیام نور
923
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
924
دانشگاه پیام نور
925
دانشگاه تهران
926
دانشگاه مازندران
927
ناجا
928
دانشگاه امام صادق (ع)
929
دانشگاه عدالت
930
دانشگاه مازندران
931
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
932
دانشگاه عدالت
933
دانشگاه گیلان
934
دانشگاه عدالت
935
دانشگاه اصفهان
936
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
937
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
938
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
939
پژوهشگاه قرآن و حدیث
940
دانشگاه عدالت
941
دانشگاه اصفهان
942
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
943
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
944
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
945
دانشگاه عدالت
946
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
947
دانشگاه شاهد
948
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
949
انجمن علوم سیاسی
950
دانشگاه ارومیه
951
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
952
دانشگاه مازندران
953
دانشگاه پیام نور
954
دانشگاه عدالت
955
دانشگاه امام صادق (ع)
956
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
957
دانشگاه فردوسی مشهد
958
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
959
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
960
جامعه المصطفی العالمیه
961
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
962
سازمان امور مالیاتی کشور
963
دانشگاه فردوسی مشهد
964
دانشگاه علامه طباطبائی
965
دانشگاه مازندران
966
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
967
دانشگاه فردوسی مشهد
968
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
969
دانشگاه عدالت
970
دانشگاه مازندران
971
دانشگاه ادیان و مذاهب
972
آیه الله بروجردی
973
ناجا
974
دانشگاه علامه طباطبائی
975
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
976
ناجا
977
دانشگاه شهید بهشتی
978
دانشگاه تهران
979
دانشگاه بوعلی سینا
980
پژوهشگاه صنعت نفت
981
وزارت جهاد کشاورزی
982
انجمن معارف اسلامی
983
دانشگاه ادیان و مذاهب
984
انجمن زبان و ادبیات فارسی
985
دانشگاه تربیت مدرس
986
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
987
دانشگاه اصفهان
988
دانشگاه اراک
989
دانشگاه تهران
990
سازمان صدا و سیما
991
دانشگاه بیرجند
992
دانشگاه علوم انتظامی
993
دانشگاه آزاد اسلامی
994
دانشگاه علامه طباطبائی
995
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
996
دانشگاه پیام نور
997
سازمان هواشناسی کشور
998
دانشگاه شاهد
999
دانشگاه علوم انتظامی
1000
دانشگاه تهران
1001
انجمن علمی انقلاب اسلامی
1002
دانشگاه بوعلی سینا
1003
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1004
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1005
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1006
دانشگاه شیراز
1007
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1008
دانشگاه مازندران
1009
دانشگاه علامه طباطبایی
1010
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1011
موسسه تحقیقات پنبه ایران
1012
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1013
دانشگاه اصفهان
1014
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1015
دانشگاه الزهرا (س)
1016
دانشگاه شهید رجائی
1017
دانشگاه خوارزمی
1018
دانشگاه علامه طباطبائی
1019
دانشگاه آزاد اسلامی
1020
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1021
دانشگاه قم
1022
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1023
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1024
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1025
دانشگاه بوعلی سینا
1026
انجمن زیست شناسی ایران
1027
دانشگاه تهران
1028
دانشگاه تهران
1029
دانشگاه مازندران
1030
دانشگاه تهران
1031
دانشگاه تهران
1032
دانشگاه اصفهان
1033
دانشگاه پیام نور
1034
دانشگاه فردوسی مشهد
1035
دانشگاه اصفهان
1036
دانشگاه آزاد اسلامی
1037
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1038
دانشگاه جامع امام حسین
1039
شهر دانش
1040
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1041
دانشگاه تربیت مدرس
1042
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1043
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1044
موسسه تحقیقات خاک و آب
1045
دانشگاه شهید بهشتی
1046
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1047
دانشگاه خوارزمی
1048
دانشگاه اصفهان
1049
دانشگاه علامه طباطبائی
1050
دانشگاه پیام نور
1051
دانشگاه پیام نور
1052
دانشگاه تربیت مدرس
1053
دانشگاه علامه طباطبایی
1054
انجمن علمی روابط بین الملل
1055
خصوصی
1056
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1057
دانشگاه فردوسی مشهد
1058
دانشگاه تهران
1059
دانشگاه تهران
1060
دانشگاه تهران
1061
دانشگاه اصفهان
1062
دانشگاه اصفهان
1063
دانشگاه بوعلی سینا
1064
دانشگاه فردوسی مشهد
1065
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1066
دانشگاه بیرجند
1067
دانشگاه لرستان
1068
دانشگاه صنعتی شاهرود
1069
انجمن ژئومورفولوژی
1070
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1071
وزارت نیرو
1072
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1073
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1074
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1075
انجمن زیست شناسی ایران
1076
دانشگاه تبریز
1077
دفتر تبلیغات
1078
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1079
دانشگاه اصفهان
1080
دانشگاه تهران
1081
دانشگاه تبریز
1082
دانشگاه فردوسی مشهد
1083
دانشگاه پیام نور
1084
دانشگاه اصفهان
1085
دانشگاه فردوسی مشهد
1086
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1087
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1088
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1089
دانشگاه هرمزگان
1090
جهاد دانشگاهی
1091
دانشگاه تهران
1092
دانشگاه آزاد اسلامی
1093
دانشگاه تبریز
1094
دانشگاه قم
1095
دانشگاه تهران
1096
دانشگاه آزاد اسلامی
1097
دانشگاه تبریز
1098
دانشگاه پیام نور
1099
دانشگاه پیام نور
1100
دانشگاه تهران
1101
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1102
دانشگاه علامه طباطبایی
1103
انجمن زیست شناسی ایران
1104
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1105
دانشگاه پیام نور
1106
دانشگاه گنبد کاووس
1107
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1108
دانشگاه تربیت مدرس
1109
دانشگاه آزاد اسلامی
1110
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1111
دانشگاه جامع امام حسین
1112
دانشگاه تربیت مدرس
1113
انجمن مشاوره ایران
1114
دانشگاه تهران
1115
دانشگاه بوعلی سینا
1116
دانشگاه آزاد اسلامی
1117
دانشگاه فرهنگیان
1118
دانشگاه علم و صنعت ایران
1119
دانشگاه شهرکرد
1120
دانشگاه بوعلی سینا
1121
بنیاد نهج البلاغه
1122
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1123
دانشگاه پیام نور
1124
دانشگاه آزاد اسلامی
1125
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1126
دانشگاه ملایر
1127
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1128
دانشگاه تبریز
1129
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1130
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1131
دانشگاه هنر اصفهان
1132
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1133
دانشگاه فردوسی مشهد
1134
دانشگاه آزاد اسلامی
1135
انجمن پلیمر ایران
1136
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1137
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1138
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1139
دانشگاه شیراز
1140
دانشگاه شهید چمران
1141
دانشگاه پیام نور
1142
دانشگاه پیام نور
1143
دانشگاه علوم انتظامی
1144
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1145
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1146
دانشگاه گیلان
1147
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1148
دانشگاه شهید بهشتی
1149
دانشگاه شهید بهشتی
1150
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1151
دانشگاه الزهرا (س)
1152
وزارت امور خارجه
1153
دانشگاه تهران
1154
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1155
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1156
دانشگاه تبریز
1157
دانشگاه الزهرا(س)
1158
دانشگاه آزاد اسلامی
1159
دانشگاه فردوسی مشهد
1160
دانشگاه عدالت
1161
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1162
موسسه مطالعات علوم شناختی
1163
دانشگاه اصفهان
1164
دانشگاه زنجان
1165
دانشگاه زنجان
1166
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1167
مؤسسه افق رسانه پویا
1168
دانشگاه تهران
1169
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1170
دانشگاه گیلان
1171
دانشگاه تهران
1172
دانشگاه آزاد اسلامی
1173
دانشگاه تهران
1174
دانشگاه اصفهان
1175
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1176
دانشگاه گیلان
1177
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1178
دانشگاه آزاد اسلامی
1179
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1180
مجله معلق
1181
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1182
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1183
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1184
دانشگاه گیلان
1185
خصوصی
1186
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1187
انجمن حسابداری ایران
1188
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1189
دانشگاه شهید بهشتی
1190
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1191
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1192
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1193
دانشگاه تهران
1194
دانشگاه بیرجند
1195
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1196
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1197
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1198
دانشگاه آزاد اسلامی
1199
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1200
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1201
دانشگاه زابل
1202
دانشگاه الزهرا (س)
1203
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1204
دانشگاه گیلان
1205
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1206
دانشگاه ارومیه
1207
دانشگاه خوارزمی
1208
دانشگاه تهران
1209
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1210
دانشگاه تهران
1211
دانشگاه امام صادق (ع)
1212
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1213
دانشگاه خوارزمی
1214
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1215
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1216
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1217
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1218
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1219
انجمن علمی موتور ایران
1220
دانشگاه پیام نور
1221
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1222
دانشگاه ملایر
1223
دانشگاه آزاد اسلامی
1224
انجمن علمی مواد پرانرژی
1225
دانشگاه شهید بهشتی
1226
دانشگاه خوارزمی
1227
سازمان بسیج اساتید
1228
دانشگاه کردستان
1229
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1230
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1231
دانشگاه فرهنگیان
1232
دانشگاه زنجان
1233
انجمن ترویج علم
1234
انجمن آبخیزداری ایران
1235
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1236
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
1237
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1238
دانشگاه خوارزمی
1239
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1240
وزارت آموزش و پرورش
1241
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1242
دانشگاه گیلان
1243
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1244
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1245
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1246
دانشگاه بیرجند
1247
دانشگاه پیام نور
1248
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1249
دانشگاه آزاد اسلامی
1250
دانشگاه شهید چمران اهواز
1251
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1252
دانشگاه گیلان
1253
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1254
جهاد دانشگاهی
1255
ناجا
1256
دانشگاه تهران
1257
دانشگاه تهران
1258
دانشگاه علوم انتظامی
1259
دانشگاه تهران
1260
دانشگاه شهید چمران اهواز
1261
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1262
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1263
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1264
دانشگاه صنعتی اصفهان
1265
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1266
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1267
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1268
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1269
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1270
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1271
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1272
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1273
دانشگاه تبریز
1274
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1275
دانشگاه تربیت مدرس
1276
دانشگاه شاهد
1277
دانشگاه اصفهان
1278
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1279
دانشگاه مازندران
1280
دانشگاه تهران
1281
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1282
دانشگاه مازندران
1283
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1284
دانشگاه فردوسی مشهد
1285
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1286
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1287
دانشگاه تربیت مدرس
1288
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1289
دانشگاه عدالت
1290
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1291
انجمن فلسفه دین ایران
1292
انجمن جغرافیایی ایران
1293
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1294
دانشگاه فردوسی مشهد
1295
دانشگاه آزاد اسلامی
1296
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1297
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1298
دانشگاه تبریز
1299
دانشگاه اصفهان
1300
دانشگاه رازی کرمانشاه
1301
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1302
دانشگاه فردوسی مشهد
1303
دانشگاه فردوسی مشهد
1304
دانشگاه فردوسی مشهد
1305
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1306
دانشگاه الزهرا (س)
1307
سازمان ثبت احوال کشور
1308
1309
دانشگاه پیام نور
1310
انجمن جنگلبانی ایران
1311
دانشگاه تهران
1312
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1313
مؤسسه رسانه گستر ساده
1314
دانشگاه تهران
1315
محمدرضا سعدی
1316
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1317
1318
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1319
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1320
دانشگاه شهید بهشتی
1321
دانشگاه شهید بهشتی
1322
دانشگاه شهید بهشتی
1323
دانشگاه شهید بهشتی
1324
وزارت جهاد کشاورزی
1325
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1326
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1327
دانشگاه کاشان
1328
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1329
دانشگاه تهران
1330
دانشگاه پیام نور
1331
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1332
دانشگاه آزاد اسلامی
1333
دانشگاه آزاد اسلامی
1334
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1335
دانشگاه گنبد کاووس
1336
دانشگاه فردوسی مشهد
1337
دانشگاه آزاد اسلامی
1338
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1339
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1340
دانشگاه اصفهان
1341
دانشگاه مفید
1342
شهر دانش
1343
دانشگاه مفید
1344
دانشگاه تهران
1345
دانشگاه تهران
1346
قوه قضائیه
1347
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1348
دانشگاه پیام نور
1349
شهر دانش
1350
مجمع عالی حکمت اسلامی
1351
دانشگاه امام صادق (ع)
1352
دانشگاه پیام نور
1353
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1354
دانشگاه علامه طباطبائی
1355
مرکز رسانه قوه قضاییه
1356
دانشگاه شهید بهشتی
1357
دانشگاه پیام نور
1358
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1359
وزارت آموزش و پرورش
1360
حسین واحدی پور
1361
سازمان هلال احمر
1362
دانشگاه فرهنگیان
1363
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1364
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1365
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1366
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1367
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1368
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1369
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1370
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1371
دانشگاه یزد
1372
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1373
وزارت جهاد کشاورزی
1374
دانشگاه شهید چمران اهواز
1375
دانشگاه تبریز
1376
دانشگاه علوم انتظامی
1377
دانشگاه پیام نور
1378
دانشگاه یاسوج
1379
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1380
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1381
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1382
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1383
دیوان محاسبات کشور
1384
پژوهشکده شورای نگهبان
1385
دانشگاه پیام نور
1386
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1387
دانشگاه امام صادق (ع)
1388
دانشگاه اصفهان
1389
دانشگاه اصفهان
1390
انجمن مهندسی مالی ایران
1391
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1392
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1393
انجمن علوم علف های هرز ایران
1394
دانشگاه تبریز
1395
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1396
دانشگاه تهران
1397
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1398
دانشگاه آزاد اسلامی
1399
دانشگاه تهران
1400
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1401
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1402
دانشگاه فردوسی مشهد
1403
دانشگاه علامه طباطبائی
1404
دانشگاه شهید چمران
1405
دانشگاه آزاد اسلامی
1406
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1407
دانشگاه شاهد
1408
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1409
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1410
ایوب دبیری نژاد
1411
دانشگاه آزاد اسلامی
1412
دانشگاه سمنان
1413
دانشگاه تربیت مدرس
1414
دانشگاه سمنان
1415
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1416
انجمن دیرینه شناسی ایران
1417
دانشگاه هنر
1418
دانشگاه شهید چمران اهواز
1419
دانشگاه شهید چمران
1420
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1421
خشایار نظریان رستمی
1422
انجمن نانو فناوری ایران
1423
دانشگاه امام صادق (ع)
1424
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1425
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1426
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1427
دانشگاه خوارزمی
1428
دانشگاه پیام نور
1429
دانشگاه تربیت مدرس
1430
دانشگاه پیام نور
1431
دانشگاه مذاهب اسلامی
1432
دانشگاه سمنان
1433
دانشگاه مازندران
1434
انجمن مطالعات برنامه درسی
1435
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1436
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1437
دانشگاه مازندران
1438
دانشگاه علامه طباطبائی
1439
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1440
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1441
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1442
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1443
دانشگاه جامع امام حسین
1444
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1445
دانشگاه اصفهان
1446
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1447
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1448
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1449
خصوصی
1450
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1451
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1452
دانشگاه الزهرا (س)
1453
دانشگاه شاهد
1454
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1455
دانشگاه تربت حیدریه
1456
دانشگاه بوعلی سینا
1457
ناجا
1458
انجمن ریخته گران ایران
1459
دانشگاه فردوسی مشهد
1460
بنیاد رسالت
1461
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1462
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1463
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1464
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1465
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1466
دانشگاه بوعلی سینا
1467
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1468
جهاد دانشگاهی
1469
دانشگاه تهران
1470
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1471
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1472
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1473
خصوصی
1474
دانشگاه آزاد اسلامی
1475
دانشگاه شهید بهشتی
1476
دانشگاه پیام نور
1477
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1478
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1479
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1480
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1481
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1482
انجمن ایرانی روانشناسی
1483
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1484
دانشگاه پیام نور
1485
دانشگاه علامه طباطبائی
1486
دانشگاه سمنان
1487
دانشگاه ملایر
1488
دانشگاه پیام نور
1489
دانشگاه شاهد
1490
دانشگاه رازی کرمانشاه
1491
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1492
دانشگاه آزاد اسلامی
1493
دانشگاه علامه طباطبائی
1494
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1495
انجمن علمی روانشناسی خانواده
1496
دانشگاه پیام نور
1497
دانشگاه خوارزمی
1498
دانشگاه شهید بهشتی
1499
دانشگاه اصفهان
1500
دانشگاه محقق اردبیلی
1501
انحمن روانشناسی ایران
1502
دانشگاه جامع امام حسین
1503
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
1504
وزارت جهاد کشاورزی
1505
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1506
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1507
دانشگاه پیام نور
1508
دانشگاه یزد
1509
دانشگاه صنعتی اصفهان
1510
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1511
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1512
دانشگاه آزاد اسلامی
1513
دانشگاه اصفهان
1514
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1515
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1516
دانشگاه الزهرا (س)
1517
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1518
دانشگاه پیام نور
1519
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1520
دانشگاه فردوسی مشهد
1521
دانشگاه فردوسی مشهد
1522
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1523
دانشگاه خوارزمی
1524
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1525
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1526
انجمن زبان‌شناسی ایران
1527
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1528
وزارت جهاد کشاورزی
1529
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
1530
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1531
دانشگاه تربت حیدریه
1532
انجمن زیست شناسی ایران
1533
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1534
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1535
دانشگاه پیام نور
1536
انجمن علوم خاک ایران
1537
دانشگاه آزاد اسلامی
1538
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1539
دانشگاه الزهرا (س)
1540
دانشگاه اصفهان
1541
دانشگاه اصفهان
1542
دانشگاه اصفهان
1543
دانشگاه تربیت مدرس
1544
دانشگاه زنجان
1545
دانشگاه پیام نور
1546
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1547
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1548
دانشگاه بیرجند
1549
جهاد دانشگاهی
1550
دانشگاه فردوسی مشهد
1551
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1552
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1553
دانشگاه شهید چمران اهواز
1554
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1555
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1556
دانشگاه خوارزمی
1557
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
1558
انجمن زمین شناسی نفت ایران
1559
دانشگاه تهران
1560
دانشگاه تهران
1561
دانشگاه آزاد اسلامی
1562
جامعه الزهرا
1563
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1564
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1565
انجمن ژنتیک ایران
1566
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1567
انجمن ژئوپلتیک ایران
1568
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1569
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1570
انجمن ژئوفیزیک ایران
1571
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
1572
خصوصی
1573
انجمن سازه های فولادی ایران
1574
دانشگاه تهران
1575
دانشگاه گیلان
1576
وزارت امور خارجه
1577
دانشگاه جامع امام حسین
1578
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1579
دانشگاه یزد
1580
دانشگاه الزهرا(س)
1581
دانشگاه تهران
1582
دانشگاه صنعتی شریف
1583
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1584
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1585
دانشگاه الزهرا(س)
1586
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
1587
علی اکبر بهبهانی
1588
بابک کلانی
1589
موسسه انتشارات امید مجد
1590
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
1591
سیده طناز جعفری
1592
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1593
علی صالح آبادی
1594
جامعه المصطفی العالمیه
1595
انجمن برق آبی ایران
1596
دانشگاه علامه طباطبائی
1597
انجمن سرامیک ایران
1598
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1599
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1600
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1601
موسسه فرهنگی نبأ مبین
1602
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1603
دانشگاه تهران
1604
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1605
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1606
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1607
دانشگاه اراک
1608
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
1609
دانشگاه آزاد اسلامی
1610
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
1611
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1612
حسین وخشوری
1613
انجمن احتراق ایران
1614
دانشگاه گیلان
1615
عبداله جعفرعلی جاسبی
1616
مهدی رحمانیان
1617
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
1618
دانشگاه شیراز
1619
دانشگاه ادیان و مذاهب
1620
موسسه شیعه شناسی
1621
دانشگاه تهران
1622
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1623
دانشگاه پیام نور
1624
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1625
دانشگاه سمنان
1626
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1627
دانشگاه آزاد شاهرود
1628
جهاد دانشگاهی
1629
دانشگاه شهید بهشتی
1630
دانشگاه پیام نور
1631
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1632
شهرداری مشهد
1633
دانشگاه یزد
1634
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
1635
شرکت مینا گستر امروز
1636
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1637
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1638
دانشگاه شهید بهشتی
1639
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
1640
شرکت صنایع الکترونیک ایران
1641
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
1642
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
1643
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1644
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
1645
دانشگاه پیام نور
1646
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
1647
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1648
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
1649
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1650
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1651
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
1652
دانشگاه تهران
1653
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1654
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1655
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1656
دانشگاه آزاد اسلامی
1657
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1658
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
1659
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
1660
محمد عسلی
1661
دانشگاه علامه طباطبایی
1662
موسسه تحقیقات شیلات ایران
1663
انجمن سرامیک ایران
1664
دانشگاه خوارزمی
1665
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1666
انجمن آبزی پروری ایران
1667
دانشگاه صنعتی اصفهان
1668
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1669
دانشگاه قم
1670
دانشگاه فردوسی مشهد
1671
دانشگاه تهران
1672
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1673
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1674
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
1675
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1676
دانشگاه شهید چمران اهواز
1677
دانشگاه امام صادق (ع)
1678
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
1679
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1680
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1681
دانشگاه تهران
1682
دانشکده علوم حدیث
1683
وزارت جهاد کشاورزی
1684
دانشگاه تهران
1685
دانشگاه شهرکرد
1686
انجمن انفورماتیک ایران
1687
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1688
خصوصی
1689
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
1690
دانشگاه شهید چمران
1691
دانشگاه تهران
1692
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
1693
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1694
دانشگاه ایلام
1695
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1696
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1697
دانشگاه فردوسی مشهد
1698
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1699
دانشگاه فردوسی مشهد
1700
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1701
دانشگاه تهران
1702
دانشگاه علامه طباطبایی
1703
دانشگاه شهید بهشتی
1704
انجمن علوم مدیریت ایران
1705
دانشگاه ارومیه
1706
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1707
دانشگاه گیلان
1708
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1709
دانشگاه آزاد اسلامی
1710
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1711
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
1712
انجمن علمی بذر ایران
1713
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1714
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
1715
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1716
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1717
انجمن هوا فضای ایران
1718
دانشگاه علم و صنعت ایران
1719
موسسه نساجی امروز
1720
دانشگاه جامع امام حسین
1721
انجمن علوم باغبانی ایران
1722
دانشگاه جامع امام حسین
1723
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1724
انجمن زنبور عسل ایران
1725
دانشگاه تربیت مدرس
1726
دانشگاه صنعتی اصفهان
1727
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1728
دانشگاه قم
1729
دانشگاه علوم انتظامی
1730
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1731
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
1732
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1733
سازمان انرژی اتمی
1734
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1735
دانشگاه شهید چمران اهواز
1736
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
1737
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1738
انجمن خوردگی ایران
1739
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1740
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
1741
صاحب امتیاز
1742
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1743
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
1744
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
1745
دانشگاه آزاد اسلامی
1746
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1747
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
1748
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1749
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
1750
دانشگاه آزاد اسلامی
1751
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1752
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1753
دانشگاه جامع امام حسین
1754
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1755
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
1756
دانشگاه علامه طباطبائی
1757
دانشگاه تربیت مدرس
1758
انجمن ریاضی ایران
1759
دانشگاه پیام نور
1760
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1761
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1762
انجمن فیزیک ایران
1763
دانشگاه تهران
1764
دانشگاه الزهرا (س)
1765
دانشگاه پیام نور
1766
دانشگاه تبریز
1767
دانشگاه آزاد اسلامی
1768
دانشگاه آزاد اسلامی
1769
دانشگاه گیلان
1770
دانشگاه آزاد اسلامی
1771
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1772
دانشگاه شهید بهشتی
1773
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1774
دانشگاه رازی کرمانشاه
1775
دانشگاه شاهد
1776
دانشگاه پیام نور
1777
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
1778
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
1779
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1780
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1781
دانشگاه پیام نور
1782
بنیاد نهج البلاغه
1783
دانشگاه پیام نور
1784
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1785
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1786
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1787
موسسه آموزش عالی قشم
1788
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
1789
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
1790
دانشگاه سمنان
1791
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1792
دانشگاه تهران
1793
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
1794
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1795
پژوهشگاه قوه قضائیه
1796
دانشگاه صدا و سیما
1797
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1798
دانشگاه بیرجند
1799
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
1800
دانشگاه مازندران
1801
دانشگاه خلیج فارس
1802
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1803
طب اعتیاد
1804
آیة الله احمد بهشتی
1805
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1806
دانشگاه باقر العلوم ع
1807
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1808
دانشگاه باقر العلوم ع
1809
آقای دکتر محمود عباسی
1810
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1811
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1812
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1813
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1814
دانشگاه فرهنگیان
1815
دانشگاه فرهنگیان
1816
دانشگاه فرهنگیان
1817
دانشگاه باقر العلوم ع
1818
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1819
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1820
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
1821
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1822
دانشگاه آیت الله بروجردی
1823
دادگستری تهران
1824
دکتر روح اله طاهرخانی
1825
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1826
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1827
دانشگاه علامه طباطبائی
1828
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1829
دانشگاه محیط زیست
1830
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1831
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1832
دانشگاه مازندران
1833
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1834
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1835
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1836
دانشگاه خاتم
1837
دانشگاه اصول دین
1838
دانشگاه مازندران
1839
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1840
دانشگاه تهران
1841
دانشگاه علامه طباطبایی
1842
دانشگاه مذاهب اسلامی
1843
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1844
دانشگاه آزاد اسلامی
1845
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1846
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1847
دانشگاه مذاهب اسلامی
1848
مرکز فقهی ائمه اطهار
1849
دانشگاه فردوسی مشهد
1850
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1851
دانشگاه تبریز
1852
دانشگاه امام صادق (ع)
1853
دانشگاه تهران
1854
دانشگاه تهران
1855
دانشگاه تهران
1856
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1857
دانشگاه فردوسی مشهد
1858
دانشگاه تهران
1859
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1860
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
1861
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1862
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1863
دانشگاه علامه طباطبایی
1864
دانشگاه بیرجند
1865
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1866
وزارت راه و شهر سازی
1867
پژوهشگاه هوا فضا
1868
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1869
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1870
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1871
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1872
دانشگاه اصفهان
1873
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1874
آستان قدس رضوی
1875
جامعه المصطفی العالمیه
1876
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1877
جامعه المصطفی العالمیه
1878
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1879
دانشگاه پیام نور
1880
دانشگاه فنی و حرفه ای
1881
ناجا
1882
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
1883
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
1884
خانه کارگر
1885
دانشگاه رازی کرمانشاه
1886
دانشگاه یزد
1887
دانشگاه یزد
1888
دانشگاه یزد
1889
دانشگاه سمنان
1890
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1891
آستان قدس رضوی
1892
دانشگاه یزد
1893
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
1894
مینا مهرنوش
1895
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
1896
دانشگاه تهران
1897
دانشگاه تهران
1898
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
1899
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1900
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
1901
پژوهشکده هنر
1902
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1903
دانشگاه تهران
1904
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
1905
موسسه کیهان
1906
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1907
انجمن کواترنری ایران
1908
وزارت آموزش و پرورش
1909
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1910
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1911
دانشگاه شهید چمران اهواز
1912
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1913
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1914
دانشگاه ملایر
1915
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1916
انجمن گردشگری ایران
1917
دانشگاه پیام نور
1918
نعمت الله شهبازی
1919
انحمن علمی فرش ایران
1920
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
1921
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1922
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1923
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
1924
دانشگاه فردوسی مشهد
1925
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1926
موسسه شیعه شناسی
1927
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1928
دانشگاه اصفهان
1929
پژوهشکده امام خمینی (ره)
1930
دانشگاه علامه طباطبائی
1931
دانشگاه اصفهان
1932
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
1933
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
1934
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
1935
دانشگاه شاهد
1936
دانشگاه دامغان
1937
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
1938
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1939
دانشگاه پیام نور
1940
دانشگاه زابل
1941
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
1942
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1943
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
1944
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
1945
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
1946
انجمن شیمی ایران
1947
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1948
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
1949
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
1950
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
1951
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
1952
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1953
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1954
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1955
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
1956
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1957
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1958
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1959
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
1960
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
1961
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1962
دانشگاه بیرجند
1963
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1964
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1965
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1966
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1967
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1968
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
1969
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
1970
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
1971
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1972
دانشگاه تبریز
1973
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
1974
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1975
ریاست جمهوری
1976
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1977
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
1978
دانشگاه شهید چمران اهواز
1979
دانشگاه تهران
1980
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
1981
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
1982
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1983
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1984
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1985
دانشگاه تهران
1986
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
1987
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1988
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
1989
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
1990
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1991
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1992
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
1993
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
1994
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1995
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1996
دانشگاه علوم پزشکی قم
1997
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1998
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1999
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2000
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2001
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2002
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
2003
جامعه اسلامی دندانپزشکان
2004
مجتبی وحید گلپایگانی
2005
دانشگاه علوم پزشکی یزد
2006
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2007
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2008
دانشگاه تهران
2009
دانشگاه دامغان
2010
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2011
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2012
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2013
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2014
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2015
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
2016
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2017
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2018
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2019
سازمان پزشکی قانونی کشور
2020
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2021
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2022
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2023
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2024
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
2025
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2026
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
2027
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2028
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2029
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2030
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2031
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2032
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2033
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2034
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
2035
انجمن آمار ایران
2036
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2037
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2038
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2039
دانشگاه تربیت مدرس
2040
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2041
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2042
دانشگاه تهران
2043
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
2044
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
2045
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2046
دانشگاه تهران
2047
آقای بهزاد شاهمرادی
2048
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2049
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2050
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2051
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
2052
دانشکده پزشکی افضلی پور
2053
دانشگاه تهران
2054
میزبان بابلسر
2055
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
2056
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
2057
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2058
انجمن جغرافیای ایران
2059
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2060
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
2061
دانشگاه کاشان
2062
دانشگاه پیام نور
2063
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
2064
دانشگاه تهران
2065
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2066
دانشگاه تهران
2067
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2068
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2069
دانشگاه تهران
2070
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2071
دانشگاه پیام نور
2072
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2073
دانشگاه جامع امام حسین
2074
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
2075
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2076
دانشگاه پیام نور
2077
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
2078
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2079
دانشگاه تهران
2080
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2081
ناجا
2082
انجمن مدیریت آموزشی ایران
2083
دانشگاه الزهرا (س)
2084
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2085
دانشگاه آزاد اسلامی
2086
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2087
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2088
دانشگاه اصفهان
2089
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2090
دانشگاه اصفهان
2091
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2092
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2093
دانشگاه تهران
2094
دانشگاه جامع امام حسین
2095
دانشگاه صنعتی شاهرود
2096
دانشگاه پیام نور
2097
دانشگاه تهران
2098
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
2099
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
2100
خصوصی
2101
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2102
دانشگاه تهران
2103
دانشگاه تهران
2104
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2105
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
2106
دانشگاه مازندران
2107
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2108
دانشگاه صنعتی شاهرود
2109
دانشگاه علوم انتظامی
2110
دانشگاه افسری امام علی
2111
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2112
دانشگاه شهید بهشتی
2113
دانشگاه جامع امام حسین
2114
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
2115
دانشگاه گیلان
2116
دانشگاه تهران
2117
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2118
دانشگاه تربیت مدرس
2119
دانشگاه آزاد اسلامی
2120
دانشگاه سمنان
2121
دانشگاه شهید چمران اهواز
2122
دانشگاه سمنان
2123
انجمن مرتعداری ایران
2124
دانشگاه تهران
2125
حزب مردم سالاری
2126
دانشگاه هنر اصفهان
2127
دانشگاه خوارزمی
2128
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
2129
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2130
دانشگاه شهید بهشتی
2131
دانشگاه شهید چمران اهواز
2132
دانشگاه کردستان
2133
آستان قدس رضوی
2134
انجمن علمی بتن ایران
2135
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2136
دانشگاه الزهرا (س)
2137
جهاد دانشگاهی
2138
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
2139
دانشگاه آزاد اسلامی
2140
دانشگاه شیراز
2141
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2142
وزارت امور خارجه
2143
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
2144
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2145
دانشکده اطلاعات
2146
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2147
دانشگاه امام صادق (ع)
2148
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2149
دانشگاه رازی کرمانشاه
2150
دانشگاه بوعلی سینا
2151
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2152
ناجا
2153
دانشگاه شیراز
2154
دانشگاه فرهنگیان
2155
دانشگاه گلستان
2156
سازمان سنجش و آموزش کشور
2157
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
2158
دانشگاه مذاهب اسلامی
2159
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2160
دانشگاه تهران
2161
دانشگاه تهران
2162
سازمان بسیج اساتید
2163
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2164
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2165
دانشگاه مازندران
2166
دانشگاه آزاد اسلامی
2167
دانشگاه سمنان
2168
خصوصی
2169
ناجا
2170
دانشگاه عالی دفاع ملی
2171
ناجا
2172
دانشگاه علامه طباطبایی
2173
ناجا
2174
پژوهشکده تاریخ اسلام
2175
ناجا
2176
جامعه المصطفی العالمیه
2177
انجمن ایرانی تاریخ
2178
دانشگاه ایلام
2179
دانشگاه علامه طباطبائی
2180
خصوصی
2181
دانشگاه تربیت مدرس
2182
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
2183
دانشگاه هنر اصفهان
2184
دانشگاه معارف اسلامی
2185
دانشگاه مذاهب اسلامی
2186
دانشگاه آزاد اسلامی
2187
موسسه آموزش عالی سبز
2188
دانشگاه تهران
2189
دانشگاه آزاد اسلامی
2190
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2191
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2192
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
2193
دانشگاه حکیم سبزواری
2194
انجمن زن و خانواده
2195
انجمن حسابداری ایران
2196
ناجا
2197
دانشگاه شیراز
2198
سازمان بسیج اساتید
2199
دانشگاه تهران
2200
دانشگاه تهران
2201
دانشگاه تهران
2202
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
2203
دانشگاه پیام نور
2204
دانشگاه مذاهب اسلامی
2205
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2206
دانشگاه عالی دفاع ملی
2207
پژوهشکده مطالعات راهبردی
2208
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
2209
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
2210
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
2211
وزارت ورزش و جوانان
2212
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2213
دانشگاه علامه طباطبائی
2214
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2215
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
2216
دانشگاه آزاد اسلامی
2217
دانشگاه الزهرا (س)
2218
دانشگاه شهید چمران
2219
دانشگاه علامه طباطبائی
2220
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2221
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2222
دانشگاه اصفهان
2223
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2224
دانشگاه شهید چمران اهواز
2225
دانشگاه فردوسی مشهد
2226
دانشگاه رازی کرمانشاه
2227
دانشگاه الزهرا (س)
2228
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
2229
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2230
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2231
دانشگاه کردستان
2232
جهاد دانشگاهی
2233
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2234
دانشگاه کاشان
2235
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
2236
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2237
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
2238
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2239
جامعه المصطفی العالمیه
2240
جامعه المصطفی العالمیه
2241
دانشگاه سمنان
2242
دانشگاه آزاد اسلامی قم
2243
سازمان بسیج اساتید
2244
دانشگاه آزاد اسلامی
2245
دانشگاه امام صادق (ع)
2246
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2247
جامعه المصطفی العالمیه
2248
دانشگاه بیرجند
2249
دانشگاه شهید چمران اهواز
2250
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
2251
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2252
دانشگاه آزاد اسلامی
2253
دانشگاه علوم انتظامی
2254
دانشگاه علامه طباطبائی
2255
دانشگاه علوم انتظامی
2256
انجمن مدیریت راهبردی ایران
2257
دانشگاه پیام نور
2258
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2259
دانشگاه علامه طباطبائی
2260
دانشگاه علامه طباطبایی
2261
دانشگاه علامه طباطبائی
2262
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2263
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2264
دانشگاه کاشان
2265
موسسه مطالعات ملی
2266
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
2267
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2268
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2269
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2270
موسسه مطالعات هنر اسلامی
2271
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2272
دانشگاه اصفهان
2273
دانشگاه تهران
2274
دانشگاه مفید
2275
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2276
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2277
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2278
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2279
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2280
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
2281
دانشگاه تهران
2282
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
2283
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
2284
دانشگاه شهید رجائی
2285
پژوهشکده حج و زیارت
2286
دانشگاه تهران
2287
انجمن مکاترونیک ایران
2288
دانشگاه تبریز
2289
دانشگاه صنعتی شاهرود
2290
دانشگاه جامع امام حسین
2291
دانشگاه جامع امام حسین
2292
دانشگاه آزاد اسلامی
2293
دانشگاه آزاد اسلامی
2294
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
2295
ناجا
2296
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
2297
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2298
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2299
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2300
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2301
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2302
شهرزاد پیمان
2303
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2304
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2305
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2306
دانشگاه صنعتی شاهرود
2307
دانشگاه کاشان
2308
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2309
دانشگاه تبریز
2310
دانشگاه تربیت مدرس
2311
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
2312
جهاد دانشگاهی
2313
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2314
دانشگاه تهران
2315
انجمن مهندسی پزشکی ایران
2316
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
2317
دانشگاه صنعتی شاهرود
2318
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
2319
انجمن مهندسی دریایی ایران
2320
دانشگاه شهید چمران اهواز
2321
دانشگاه سمنان
2322
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
2323
انجمن ایمنی زیستی ایران
2324
انجمن مهندسی سازه ایران
2325
انجمن مهندسی شیمی ایران
2326
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
2327
دانشگاه تهران
2328
دانشگاه پیام نور
2329
دانشگاه صنعتی شریف
2330
دانشگاه صنعتی شریف
2331
دانشگاه فردوسی مشهد
2332
دانشگاه تربیت مدرس
2333
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2334
دانشگاه تبریز
2335
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2336
دانشگاه بیرجند
2337
انجمن مهندسی گاز ایران
2338
دانشگاه آزاد اسلامی
2339
انجمن مهندسین متالورژی ایران
2340
دانشگاه فردوسی مشهد
2341
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
2342
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
2343
انجمن مهندسی معدن ایران
2344
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2345
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2346
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2347
دانشگاه تبریز
2348
دانشگاه صنعتی شریف
2349
دانشگاه تربیت مدرس
2350
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2351
دانشگاه آزاد اسلامی
2352
دانشگاه ملایر
2353
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2354
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2355
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2356
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2357
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2358
دانشگاه کاشان
2359
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
2360
انجمن مواد پر انرژی
2361
دانشگاه صنعتی اصفهان
2362
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
2363
دانشگاه آزاد اسلامی
2364
پژوهشگاه مواد و انرژی
2365
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
2366
دانشگاه محقق اردبیلی
2367
صاحب امتیاز
2368
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2369
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2370
انجمن جمعیت شناسی ایران
2371
انجمن حشره شناسی ایران
2372
دانشگاه تهران
2373
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
2374
دانشگاه هنر
2375
دانشگاه هنر
2376
دانشگاه هنر
2377
انجمن نانو فناوری ایران
2378
دانشگاه آزاد شاهرود
2379
دانشگاه آزاد اسلامی
2380
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2381
غلامحسین عطایی دریایی
2382
رضا محزونیه
2383
بشیر اب نیکی
2384
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
2385
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
2386
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
2387
دانشکده شهید محلاتی
2388
دانشگاه تهران
2389
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
2390
دانشگاه علوم پزشکی بم
2391
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
2392
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2393
دانشگاه تهران
2394
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
2395
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2396
انجمن حقوق شناسی
2397
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2398
دانشگاه تهران
2399
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2400
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2401
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
2402
نشریه هفت شهر
2403
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
2404
دانشگاه مالک اشتر
2405
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
2406
بانک انصار
2407
دانشگاه خوارزمی
2408
دانشگاه تهران
2409
دانشگاه تهران
2410
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2411
انجمن علمی پرستاری ایران
2412
دانشگاه خوارزمی
2413
دانشگاه تهران
2414
دانشگاه خوارزمی
2415
دانشگاه تهران
2416
دانشگاه تهران
2417
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2418
دانشگاه بیرجند
2419
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
2420
دانشگاه مالک اشتر
2421
دانشگاه سمنان
2422
ناجا
2423
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2424
دانشگاه فرهنگیان
2425
دانشگاه تهران
2426
دانشگاه تبریز
2427
دانشگاه تربیت مدرس
2428
دانشگاه یزد
2429
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2430
دانشگاه شهید بهشتی
2431
دانشگاه تربیت مدرس
2432
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2433
دانشگاه بیرجند
2434
دانشگاه آزاد اسلامی
2435
دانشگاه شاهد
2436
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
2437
سازمان هواشناسی کشور
2438
فیروز نعیم محبوبی
2439
دانشگاه آزاد اسلامی
2440
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
2441
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
2442
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2443
کامران احمدپور
2444
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2445
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2446
انجمن هیدرولیک ایران
2447
سید اصغر ملاسعیدی
2448
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2449
2450
دانشگاه مفید
2451
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
2452
نصرت الله طاقتی احسن
2453
ولی الله شجاع پوریان
2454
شرکت همشهری
2455
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2456
دانشگاه تهران
2457
دانشگاه تهران
2458
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
2459
دانشگاه تهران
2460
مرکز پژوهشی هنر و معماری
2461
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2462
دانشگاه آزاد اسلامی
2463
دانشگاه اصفهان
2464
شرکت وارش
2465
دانشگاه حکیم سبزواری
2466
مهرداد بذرپاش
2467
مصطفی خان زادی
2468
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
2469
موسسه سپهر مجازی ایرانیان